Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Johannesskolen
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Signe Breinholt Schou
Hold 2019 re/x (3x re)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til faget
Titel 2 Kristendom
Titel 3 Islam
Titel 4 Buddhisme
Titel 5 Sidste forløb: Satanisme

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Kristendom

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Islam

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer