Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Johannesskolen
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Signe Breinholt Schou
Hold 2019 re/y (3y re)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til faget
Titel 2 Islam
Titel 3 Buddhisme
Titel 4 Kristendom
Titel 5 Sidste forløb: Etik

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Islam

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Kristendom

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Sidste forløb: Etik

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer