Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Johannesskolen
Fag og niveau Biologi C
Lærer(e) Mikkel Anker Larsen
Hold 2019 bi/x (3x bi)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 økologi
Titel 2 motion og muskler
Titel 3 kost
Titel 4 genetik,formering og Evolution

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 3 kost

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer