Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Johannesskolen
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e) Morten Sestoft
Hold 2019 sa/x (1x sa)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Sociologi
Titel 2 Medier, demokrati og arbejdsmarked
Titel 3 Konkurrencestaten
Titel 4 Økonomi og velfærd

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)