Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Johannesskolen
Fag og niveau Kemi C
Lærer(e) Emilie Lundkjær Rasmussen
Hold 2019 ke/y (3y ke)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Intro til naturvidenskab
Titel 2 Atomets opbygning og det periodiske system
Titel 3 Ioner, ionforbindelser og fældningsreaktioner
Titel 4 Molekyleforbindelser og polaritet
Titel 5 Mængdeberegninger
Titel 6 Blandinger og koncentration
Titel 7 Syre-base-kemi
Titel 8 Organisk kemi - Carbonhydrider
Titel 9 Organisk kemi - Alkoholer
Titel 10 Fedtstoffer - fedt i maden
Titel 11 Redoxkemi
Titel 12 Forløb#5

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Intro til naturvidenskab

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 1,00 modul
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Blandinger og koncentration

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Organisk kemi - Alkoholer

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Redoxkemi

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Forløb#5

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer