Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Deutsches Gymnasium für Nordschleswig
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e)
Hold 2017 da/ b (1b da, 2b da, 3b da)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Afslutning på Babettes Gæstebud
Titel 2 Skriftlige nyhedsmedier
Titel 3 Genre 1: Den moderne novelle
Titel 4 Genre 2:Middelalder, folkeviser og lyrik/kærlighed
Titel 5 Saga: Litteratur, tid og samfund, Værk 2
Titel 6 Kortfilm
Titel 7 Middelalder
Titel 8 Renæssance
Titel 9 Barok
Titel 10 Oplysningstiden
Titel 11 Retorik og argumentation - talen
Titel 12 Romantik, nationalromantik, romantisme
Titel 13 Den debatterende artikel
Titel 14 Det moderne gennembrud, omk 1900, Folkeligt genn.
Titel 15 Ekspressionisme og surrealisme
Titel 16 Karen Blixen - forf.fordybelse, dokumentargenren
Titel 17 Efterkrigstid, eksistentialisme, modernisme
Titel 18 80'er lyrik
Titel 19 Novelleteori
Titel 20 Biografi/ Autobiografi - nyeste tid

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Afslutning på Babettes Gæstebud

Kernestof:
Filmanmeldelse: Anmeldelse af Babettes Gæstebud, Gyldendal, Romannet, 1. juni 2001

Eleverne ser filmen færdig og forholder sig først i grupper dernæst i plenum til filmens fremstilling af romanen.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Skriftlige nyhedsmedier

Kernestof:
MedieDK: s. 11-12 - Nyhedstrekanten
Ryd forsiden: s. 28 - 35 - Vi er alle afhængige af nyheder
Ryd forsiden s. 44-54 - De 5 nyhedskriterier

Arbejde i grupper med efterfølgende præsentation el plenum:

Dagsaktuelle nyhedsartikler (selvvalgte)
Internetsiderne: b.dk, tagesschau.de, dr.dk, tv2.dk

Eleverne har selv fundet artikler på nettet og analyseret dem mhp nyhedskriterer og nyhedstrekanten.

Opgave: Skriv en artikel om mediernes ansvar if. terror med afsæt i læste holdningsartikler.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Søge information
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • IT
 • Tekstbehandling
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel 3 Genre 1: Den moderne novelle

Camilla Christensen: Veninder (1996)
Naja Marie Aidt: "Afbrydelse" (200

Supplerende stof:
Egne ark, uddelt som kopier

Den moderne novelles træk, komposition, karakteristikker, fortæller.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - Skrivekompetancer, procesarbejde
 • Læse
 • Skrive
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner - Tekstanalyse
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel 4 Genre 2:Middelalder, folkeviser og lyrik/kærlighed

Forløbet er en del af forberedelsen på DaGeDeu (DHO)

Kernestof:
Folkeviser: Harpens Kraft
                  Ebbe Skammelsen

Moderne digt:
Grethe Risbjerg Thomsen: Det høje spil.

Supplerende litteratur:
Litteraturen på langs og på tværs: Middelalderen.
Egne ark med stilfigurer
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Saga: Litteratur, tid og samfund, Værk 2

Forløbet er en del af forberedelsen på DaGeDeu (DHO)

Kernestof:

Ravnkel Frøjsgodes Saga (Værk 2)

Supplerende stof.
Litteraturens veje: Artiklerne:  Æt g Ære, Sagatiden, Sagatiden som genre
Litteraturen - på langs og på tværs: Den norrøne digtning, s. 21-25
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Kortfilm

Kernestof:
Ernest og lyset (1996)

Supplerende Stof:
Håndbog til Dansk, "Oversigt til film", s. 293-300:
Ark om filmanalyse
Berettermodellen
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Middelalder

Kernestof:

Harpens Kraft

Kong Lindorm, folkeeventyr
Pigen i museskindspelsen, folkeeventyr

Film: I rosens navn.(Filmværk)

Supplerende stof:
Litteraturhistorien - på langs og på tværs: Middelalderen
Analysemodeller, epik og lyrik (kopi)
Filmanalysemodel (kopi)
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Kreativitet
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 8 Renæssance

Kernestof:
Nova Reperta (kobberstik)
Venus Fødsel
Luther (film)

Martin Luther: uddrag af "Lille Katekismus
                        Nu fryde sig hver kristen mand
Peder Palladius: En formaning til folket, at de skal sætte deres børn til skole
                           Om letlevende kvinder, liderlige mænd og andre utugtige personer
Leonora Christina: Jammersminde, uddrag

Supplerende stof:
Lærer oplæg
Litteraturhistorien - på langs og på tværs: Renæssance.
De europæiske ideers historie: Mennesket som individ (Humanisme)
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Diskutere
 • IT
 • Tekstbehandling
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 9 Barok

Kernestof:
T. Kingo: Ked af verden, Kier ad Himmelen
                Hver har sin skæbne
                Gæt et ønske
Basho: Haikudigte
Vanitas (tanken i litt, kunst og filosofi)
Versaille (arkitektur)


Supplerende stof:
Litteraturhistorien - på langs og på tværs: Barokken
De europæiske ideers historie: Ideernes verden og fænomenernes
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Skrive
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Personlige
 • Kreativitet
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 10 Oplysningstiden

Kernestof:
Overgang og intro til perioden: En kongelig affaire (film)
- Rousseau
- Voltaire
- Kant

H.A. Brorson: Her vil ties.
                       Kom Hjerte, tag dit Regnebræt
L. Holberg: Epistler: 89, 303
                   Af  Erasmus Montanus (uddrag)
                   Af Den politiske Kandestøber (uddrag)
Eleverne måtte herefter selv vælge, om de ville læse Erasmus Montanus eller Den politiske Kandestøber og fremlægge.
Charlotte Dorothea Biehl: Mit ubetydelige levnedsløb (uddrag)
J.H. Wessel: Kærlighed og smørrebrød
                     Nytårsvers
                     Gravskrifter

Supplerende stof:
Litteraturen på kryds og tværs. Kapitel om oplysningstiden.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Tale om fraværsregler 04-02-2019
Tale om fraværsregler 08-02-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - Litteraturhistorie
 • Lytte - Notatteknik
 • Læse - Læsning af periodens tekster.
 • Skrive - Analyse
 • Diskutere
 • Selvrefleksion - Kant-citat
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 11 Retorik og argumentation - talen

Kernestof:

Taler
- "Bush addresses the nation 9/11" på youtube
- Poul Nyrup Rasmussens tale af den 13.9 2001

Talegenrer
Appelformer
Det retoriske pentagram

Elevernes selvskrevne taler om de nye fraværsregler. Et hold for og et hold imod.

Supplerende litteratur:
Taler i en terrortid, s. 112- 119i Perspektiver i dansk, grundbog, Dansklærerforeningens forlag 2019
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Skrive
 • Diskutere
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 12 Romantik, nationalromantik, romantisme

Kernestof:
Henrik Steffens: af Indledning til filosofiske forelæsninger
Ewald: Rungsteds lyksaligheder
Oehlenschläger: Guldhornene
Staffeldt: Kunstnerlængsel
St.St. Blicher: Præludium / fra Trækfuglene
                       Sælsorten/ fra Trækfuglene
Oehlenschläger: Der er et yndigt land, 1819
N.F.S. Grundtvig: Danmarks trøst, 1820
                            De levendes land, 1845
Thomasine Gyllembourg: Den lille Karen
B.S. Ingemann: Selvcitationen
H.C. Andersen: Klokken
                         Skyggen

Supplerende Litteratur
Litteraturen på langs og på tværs: s. 87-89 (Overgang til 1800-tallet), Kapitlet: Romantikken
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte - Læreroplæg
 • Læse - Tekster fra perioden
 • Diskutere
 • Formidling - Elevoplæg
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Ansvarlighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 13 Den debatterende artikel

Opgave: Den demokratiske debat
- Opgave fra det vejledende sæt på emu
-uddrag fra vejledningen.

Opgave: Konstruktive nyheder
- opgave fra Skriftlig eksamen i dansk - hf og stx, Gyldendal

Supplerende litteratur:
Den debatterende artikel, s. 34-39 i Eksamensgenrerne dansk stx, systime
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Skrive
 • Diskutere
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Overskue og strukturere
 • IT
 • Tekstbehandling
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 14 Det moderne gennembrud, omk 1900, Folkeligt genn.

Kernestof:
G. Brandes: Hovedstrømninger i det 19de århundredes litteratur
I.P. Jacobsen: Fru Marie Gruppe (uddrag)
A. Strindberg: Frk. Julie (værk)
Bang: Ved vejen, uddrag, Kanon 2
           Fra Lighuset, uddrag, Kanon 2
Pontoppidan: Af Lykke Per (uddrag)
                      Lykke Per (film)
                      Muldskud
Nexø: Tobaksarbejderskerne
J. Aakjær: Jens Vejmand
Joh. V. Jensen: Memphis Station
                         Darwin og Fuglen

Supplerende litteratur:
Litteraturen på lang og på tværs: Det moderne gennembrud, Realisme, Folkeligt Gennembrud
De europæiske ideers historie: Livsfilosofi (s. 325-329)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 49 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 Ekspressionisme og surrealisme

Kernetekster:

F. Marinetti: Futurismens Manifest
J.V. Jensen: Paa Memphis Station
E. Bønnelycke: Aarhundredet
T. Kristensen: Det blomstrende Slagsmål
J. A. Schade: På Cafe
J. A. Schade: På den lille ensomme Cafe

Supplerende litteratur:
Litt. hb.: Egen læsning om ekspressionisme
Litteraturen på langs og på tværs: s. 142-154 (Tidlig modernisme)
Picasso: Kvindeportrætter
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 35 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Personlige
 • Selvstændighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 16 Karen Blixen - forf.fordybelse, dokumentargenren

Kernetekster:

Karen Blixen: Breve fra Afrika, (1926) uddrag.                       
Dokumentar: Karen Blixen, en fantastisk skæbne, international dokumentar af Anna Lerche og Marcus Mandal (2005)

Karen Blixen: Ringen (biografisk læsning, reference til forfatterens kvindesyn)

Suppl. litt:
Afsnittet: Karen Blixen i Litteraturen på langs og på tværs
Afsnittet: Dokumentarfilm i Håndbog til Dansk

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - At fordybe sig i en forfatters særegenhed og biografi
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Personlige
 • Selvstændighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 17 Efterkrigstid, eksistentialisme, modernisme

Kernetekster:
Ole Sarvig: Tankestille (1944)
Martin A. Hansen : Høstgildet (1947)
Klaus Rifbjerg: Det er blevet os pålagt (1960)
                           Røntgen (1960)
Peter Seeberg: Patienten (1959)
Ivan Malinovskji: De fremmedgjorte (1963)

Supperende litteratur:
Litteraturhåndbogen: s. 278-290, siderne om eksistentialisme intensivt.
De europæiske ideers historie: Begrebslæsning: Absurditet, 356, 359-360
Litt. på langs og på tværs: s 161-164 (60'er modernisme/Konfrontationsmodernisme)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Diskutere
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
Væsentligste arbejdsformer
Titel 18 80'er lyrik

Kernetekster:
Michael Strunge: Stinkende lig i gadernes nodesystem af strammelæber (1980)
                            Der er en krop af lys gennem mørket
                            Når vi sover
Søren Ulrik Thomsen: Levende
Pia Tafdrup: Uden af miste

Supplerende litteratur:
Litteraturen på langs og på tværs: s. 173-178 (80er lyrik, Kroppen og storbyen)
You-tube: Digtere, divaer og dogmebrødre
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Diskutere
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvtillid
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 19 Novelleteori

Kernetekster:
Fra Radiator trilogien (1997):
Jan Sonnergaard: Polterabend


                            

Supplerende tekster:
Litteraturen på langs og på tværs: Det 21. årh. Eksperimenterende Realisme 191ff.
Litteraturen på langs og på tværs: Noveller i 1900-tallet, Noveller fra nyeste tid (s. 244-247)

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - Genrelæsning
 • Læse
 • Diskutere
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 20 Biografi/ Autobiografi - nyeste tid

Kernestof:
"Find Holger Danske" Maja Lee Langvad (2014) værk
"Sorg og Glæde" (2013) Filmværk
"Carls Bog", uddrag, Naja Marie Aidt  (2017)
"Den, der lever stille", uddrag, Leonora Christina Skov (2019)


Supplerende litteratur:
Introkap. "Autofiktion" fra De seneste fem år, Systime
Litteraturen på langs og på tværs: Det 21. årh. Eksperimenterende Realisme 191ff.
Litteraturen på langs og på tværs: Noveller fra nyeste tid (s. 215-217), 1990érnes og 00'ernes eksperimenter med genrer, sprog og stemmer (266-268)

ibøger på systime.dk (Tilladte til eksamen)
De senste fem år, Systime
Eksamensgenrerne i dansk, Systime
Litteraturen på langs og på tværs, Systime
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Diskutere
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Ansvarlighed
 • IT
 • Tekstbehandling
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer