Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Deutsches Gymnasium für Nordschleswig
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e)
Hold 2017 da/ c (1c da, 2c da, 3c da)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Afslutning på Babettes Gæstebud
Titel 2 Skriftlige nyhedsmedier
Titel 3 Genre 1: Den moderne novelle
Titel 4 Genre 2:Middelalder, folkeviser og lyrik/kærlighed
Titel 5 Saga: Litteratur, tid og samfund, Værk 2
Titel 6 Kortfilm
Titel 7 Middelalder
Titel 8 Renæssance
Titel 9 Barok
Titel 10 Oplysningstiden
Titel 11 Retorik og argumentation - talen
Titel 12 Romantik, nationalromantik, romantisme
Titel 13 Den debatterende artikel
Titel 14 Det moderne gennembrud, omk 1900, Folkeligt genn.
Titel 15 Ekspressionisme og surrealisme
Titel 16 Karen Blixen - forf.fordybelse, dokumentargenren
Titel 17 Efterkrigstid, eksistentialisme, modernisme
Titel 18 80'er lyrik
Titel 19 Novelleteori
Titel 20 Biografi/ Autobiografi - nyeste tid

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Afslutning på Babettes Gæstebud

Kernestof:
Filmanmeldelse: Anmeldelse af Babettes Gæstebud, Gyldendal, Romannet, 1. juni 2001

Eleverne ser filmen færdig og forholder sig først i grupper dernæst i plenum til filmens fremstilling af romanen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Skriftlige nyhedsmedier

Kernestof:
MedieDK: s. 11-12 - Nyhedstrekanten
Ryd forsiden: s. 28 - 35 - Vi er alle afhængige af nyheder
Ryd forsiden s. 44-54 - De 5 nyhedskriterier

Arbejde i grupper med efterfølgende præsentation el plenum:

Dagsaktuelle nyhedsartikler (selvvalgte)
Internetsiderne: b.dk, tagesschau.de, dr.dk, tv2.dk

Eleverne har selv fundet artikler på nettet og analyseret dem mhp nyhedskriterer og nyhedstrekanten.

Opgave: Skriv en artikel om mediernes ansvar if. terror med afsæt i læste holdningsartikler.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Søge information
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • IT
 • Tekstbehandling
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel 3 Genre 1: Den moderne novelle

Camilla Christensen: Veninder (1996)
Naja Marie Aidt: "Afbrydelse" (200

Supplerende stof:
Egne ark, uddelt som kopier

Den moderne novelles træk, komposition, karakteristikker, fortæller.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - Skrivekompetancer, procesarbejde
 • Læse
 • Skrive
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner - Tekstanalyse
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel 4 Genre 2:Middelalder, folkeviser og lyrik/kærlighed

Forløbet er en del af forberedelsen på DaGeDeu (DHO)

Kernestof:
Folkeviser: Harpens Kraft
                  Ebbe Skammelsen

Moderne digt:
Grethe Risbjerg Thomsen: Det høje spil.

Supplerende litteratur:
Litteraturen på langs og på tværs: Middelalderen.
Egne ark med stilfigurer
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Saga: Litteratur, tid og samfund, Værk 2

Forløbet er en del af forberedelsen på DaGeDeu (DHO)

Kernestof:

Ravnkel Frøjsgodes Saga (Værk 2)

Supplerende stof.
Litteraturens veje: Artiklerne:  Æt g Ære, Sagatiden, Sagatiden som genre
Litteraturen - på langs og på tværs: Den norrøne digtning, s. 21-25
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Kortfilm

Kernestof:
Ernest og lyset (1996)

Supplerende Stof:
Håndbog til Dansk, "Oversigt til film", s. 293-300:
Ark om filmanalyse
Berettermodellen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Middelalder

Kernestof:

Harpens Kraft

Kong Lindorm, folkeeventyr
Pigen i museskindspelsen, folkeeventyr

Film: I rosens navn.(Filmværk)

Supplerende stof:
Litteraturhistorien - på langs og på tværs: Middelalderen
Analysemodeller, epik og lyrik (kopi)
Filmanalysemodel (kopi)
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Kreativitet
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 8 Renæssance

Kernestof:
Nova Reperta (kobberstik)
Venus Fødsel
Luther (film)

Martin Luther: uddrag af "Lille Katekismus
                        Nu fryde sig hver kristen mand
Peder Palladius: En formaning til folket, at de skal sætte deres børn til skole
                           Om letlevende kvinder, liderlige mænd og andre utugtige personer
Leonora Christina: Jammersminde, uddrag

Supplerende stof:
Lærer oplæg
Litteraturhistorien - på langs og på tværs: Renæssance.
De europæiske ideers historie: Mennesket som individ (Humanisme)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Diskutere
 • IT
 • Tekstbehandling
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 9 Barok

Kernestof:
T. Kingo: Ked af verden, Kier ad Himmelen
                Hver har sin skæbne
                Gæt et ønske
Basho: Haikudigte
Vanitas (tanken i litt, kunst og filosofi)
Versaille (arkitektur)


Supplerende stof:
Litteraturhistorien - på langs og på tværs: Barokken
De europæiske ideers historie: Ideernes verden og fænomenernes
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Skrive
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Personlige
 • Kreativitet
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 10 Oplysningstiden

Kernestof:
Overgang og intro til perioden: En kongelig affaire (film)
- Rousseau
- Voltaire
- Kant

H.A. Brorson: Her vil ties.
                       Kom Hjerte, tag dit Regnebræt
L. Holberg: Epistler: 89, 303
                   Af  Erasmus Montanus (uddrag)
                   Af Den politiske Kandestøber (uddrag)
Eleverne måtte herefter selv vælge, om de ville læse Erasmus Montanus eller Den politiske Kandestøber og fremlægge.
Charlotte Dorothea Biehl: Mit ubetydelige levnedsløb (uddrag)
J.H. Wessel: Kærlighed og smørrebrød
                     Nytårsvers
                     Gravskrifter

Supplerende stof:
Litteraturen på kryds og tværs. Kapitel om oplysningstiden.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Tale om fraværsregler 04-02-2019
Tale om fraværsregler 08-02-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - Litteraturhistorie
 • Lytte - Notatteknik
 • Læse - Læsning af periodens tekster.
 • Skrive - Analyse
 • Diskutere
 • Selvrefleksion - Kant-citat
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 11 Retorik og argumentation - talen

Kernestof:

Taler
- "Bush addresses the nation 9/11" på youtube
- Poul Nyrup Rasmussens tale af den 13.9 2001

Talegenrer
Appelformer
Det retoriske pentagram

Elevernes selvskrevne taler om de nye fraværsregler. Et hold for og et hold imod.

Supplerende litteratur:
Taler i en terrortid, s. 112- 119i Perspektiver i dansk, grundbog, Dansklærerforeningens forlag 2019
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Skrive
 • Diskutere
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 12 Romantik, nationalromantik, romantisme

Kernestof:
Henrik Steffens: af Indledning til filosofiske forelæsninger
Ewald: Rungsteds lyksaligheder
Oehlenschläger: Guldhornene
Staffeldt: Kunstnerlængsel
St.St. Blicher: Præludium / fra Trækfuglene
                       Sælsorten/ fra Trækfuglene
Oehlenschläger: Der er et yndigt land, 1819
N.F.S. Grundtvig: Danmarks trøst, 1820
                            De levendes land, 1845
Thomasine Gyllembourg: Den lille Karen
B.S. Ingemann: Selvcitationen
H.C. Andersen: Klokken
                         Skyggen

Supplerende Litteratur
Litteraturen på langs og på tværs: s. 87-89 (Overgang til 1800-tallet), Kapitlet: Romantikken
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte - Læreroplæg
 • Læse - Tekster fra perioden
 • Diskutere
 • Formidling - Elevoplæg
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Ansvarlighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 13 Den debatterende artikel

Opgave: Den demokratiske debat
- Opgave fra det vejledende sæt på emu
-uddrag fra vejledningen.

Opgave: Konstruktive nyheder
- opgave fra Skriftlig eksamen i dansk - hf og stx, Gyldendal

Supplerende litteratur:
Den debatterende artikel, s. 34-39 i Eksamensgenrerne dansk stx, systime
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Skrive
 • Diskutere
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Overskue og strukturere
 • IT
 • Tekstbehandling
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 14 Det moderne gennembrud, omk 1900, Folkeligt genn.

Kernestof:
G. Brandes: Hovedstrømninger i det 19de århundredes litteratur
I.P. Jacobsen: Fru Marie Gruppe (uddrag)
A. Strindberg: Frk. Julie (værk)
Bang: Ved vejen, uddrag, Kanon 2
           Fra Lighuset, uddrag, Kanon 2
Pontoppidan: Af Lykke Per (uddrag)
                      Lykke Per (film)
                      Muldskud
Nexø: Tobaksarbejderskerne
J. Aakjær: Jens Vejmand
Joh. V. Jensen: Memphis Station
                         Darwin og Fuglen

Supplerende litteratur:
Litteraturen på lang og på tværs: Det moderne gennembrud, Realisme, Folkeligt Gennembrud
De europæiske ideers historie: Livsfilosofi (s. 325-329)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 49 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 Ekspressionisme og surrealisme

Kernetekster:

F. Marinetti: Futurismens Manifest
J.V. Jensen: Paa Memphis Station
E. Bønnelycke: Aarhundredet
T. Kristensen: Det blomstrende Slagsmål
J. A. Schade: På Cafe
J. A. Schade: På den lille ensomme Cafe

Supplerende litteratur:
Litt. hb.: Egen læsning om ekspressionisme
Litteraturen på langs og på tværs: s. 142-154 (Tidlig modernisme)
Picasso: Kvindeportrætter
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 31 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Personlige
 • Selvstændighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 16 Karen Blixen - forf.fordybelse, dokumentargenren

Kernetekster:

Karen Blixen: Breve fra Afrika, (1926) uddrag.                       
Dokumentar: Karen Blixen, en fantastisk skæbne, international dokumentar af Anna Lerche og Marcus Mandal (2005)

Karen Blixen: Ringen (biografisk læsning, reference til forfatterens kvindesyn)

Suppl. litt:
Afsnittet: Karen Blixen i Litteraturen på langs og på tværs
Afsnittet: Dokumentarfilm i Håndbog til Dansk

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - At fordybe sig i en forfatters særegenhed og biografi
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Personlige
 • Selvstændighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 17 Efterkrigstid, eksistentialisme, modernisme

Kernetekster:
Ole Sarvig: Tankestille (1944)
Martin A. Hansen : Høstgildet (1947)
Klaus Rifbjerg: Det er blevet os pålagt (1960)
                           Røntgen (1960)
Peter Seeberg: Patienten (1959)
Ivan Malinovskji: De fremmedgjorte (1963)

Supperende litteratur:
Litteraturhåndbogen: s. 278-290, siderne om eksistentialisme intensivt.
De europæiske ideers historie: Begrebslæsning: Absurditet, 356, 359-360
Litt. på langs og på tværs: s 161-164 (60'er modernisme/Konfrontationsmodernisme)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Diskutere
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
Væsentligste arbejdsformer
Titel 18 80'er lyrik

Kernetekster:
Michael Strunge: Stinkende lig i gadernes nodesystem af strammelæber (1980)
                            Der er en krop af lys gennem mørket
                            Når vi sover
Søren Ulrik Thomsen: Levende
Pia Tafdrup: Uden af miste

Supplerende litteratur:
Litteraturen på langs og på tværs: s. 173-178 (80er lyrik, Kroppen og storbyen)
You-tube: Digtere, divaer og dogmebrødre
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Diskutere
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvtillid
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 19 Novelleteori

Kernetekster:
Fra Radiator trilogien (1997):
Jan Sonnergaard: Polterabend
                              
Naja Marie Aidt: Bavian (2014) (værklæsning)

Supplerende tekster:
Litteraturen på langs og på tværs: Det 21. årh. Eksperimenterende Realisme 191ff.
Litteraturen på langs og på tværs: Noveller i 1900-tallet, Noveller fra nyeste tid (s. 244-247)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - Genrelæsning
 • Læse
 • Diskutere
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 20 Biografi/ Autobiografi - nyeste tid

Kernestof:
"Sorg og Glæde" (2013) Filmværk
"Carls Bog", uddrag, Naja Marie Aidt  (2017)
"Den, der lever stille", uddrag, Leonora Christina Skov (2019)

Supplerende litteratur:
Introduktionskap. "Autobiografi" fra De senste fem år, Systime
Litteraturen på langs og på tværs: Det 21. årh. Eksperimenterende Realisme 191ff.
Litteraturen på langs og på tværs: Noveller fra nyeste tid (s. 215-217), 1990érnes og 00'ernes eksperimenter med genrer, sprog og stemmer (266-268)

ibøger på systime.dk (Tilladte til eksamen)
De senste fem år, Systime
Eksamensgenrerne i dansk, Systime
Litteraturen på langs og på tværs, Systime

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Diskutere
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Ansvarlighed
 • IT
 • Tekstbehandling
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer