Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Deutsches Gymnasium für Nordschleswig
Fag og niveau Religion B
Lærer(e)
Hold 2019 Re V (Re V)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til faget
Titel 2 Hinduisme
Titel 3 Islam : konversion, radikalisering, mystik
Titel 4 Fantasy og religion
Titel 5 Ethik
Titel 6 Værklæsning /ApG+ tema/karismatisk kr.dom i dag

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Hinduisme

Introduktion til hinduismen generelt.
Besøg i templet Sri Nagaposani Amman Temple, Aabenraa. Observation af puja.
Ritualteori : Durkheim, Podemann Sørensen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 28,00 moduler
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Islam : konversion, radikalisering, mystik

Islamforløb med temaerne konversion, radikalisering og mystik/sufisme.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 22,00 moduler
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Fantasy og religion

Relgioner i fantasy (eksempel : Game of Thrones) og fantasyreligion (eksempel : jediisme).
Religionssociologi, det senmoderne samfund (Giddens)
Magi (Frazier)
Neopaganisme
Religionsdefinitioner (substantiel og funktionel) i fh t jediisme.
Uddrag af bogen "Myter til tiden  Fantasy og religion" (Systime
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 27 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Værklæsning /ApG+ tema/karismatisk kr.dom i dag

Værklæsningen er foregået dels i Lutherbibelen, dels i volxbibel.de og dels i artiklerne i bogen "Chronik der Bibel"
Der er anlagt et tidshistorisk perspektiv samt anvendt bl.a. magi- og karisma-teori.
Dette overført til nutidig karismatisk kristendom med især Torben Søndergaard og bevægelsen "The New Reformation" som eksempel
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer