Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Deutsches Gymnasium für Nordschleswig
Fag og niveau Religion C
Lærer(e)
Hold 2019 re/ a (3a re)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til faget
Titel 2 Islam
Titel 3 Kristendom
Titel 4 Buddhisme
Titel 5 Scientology

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion til faget

Introduktion til religionsfaget ved hjælp af afsnittet "Værktøjskassen" fra Grundbogen til Religion C
(Ninian Smarts 7 dimensioner, Rambos konversionsteori, Jan Hjärpe, indefra/udefra, maksimalisme/minimalisme, os/dem, elite/mainstream, inklusiv/eksklusiv)
samt overgangsritualer/Van Gennep.

Film- og teksteksempler.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Islam

Indføring i islam (formative periode + nutid).
Introduktion : artikel "Was ist Islam ?" (www.islam.de) og Hans Küngs dokumentar "Spurensuche.Islam"

Følgende temaer gennemgåes v.hj.a. elevoplæg ud fra Trutwin : "Die Weltreligionen. Islam":
Muhammed, Gründung, Kalligrafie, Koran + Hadith, Anthropologie, Ethik / fünf Säulen, Scharia, Islam und Christentum.

Homepageanalyse af websider af forskellig observans :
Islam Fatwa, Hizb utTahrir (tysk + dansk), Sabaah, islam.de

Basisviden genopfriskes v.hj.a. repetitionspapirer samt quizzen "Islamisches Grundwissen" samt et par kahoots.

Teksten "Muhammeds Abschiedspredigt læses.

Afsluttende gruppearbejde med valgfrit tema og ikkelærerdefineret produktkrav :
emnerne var Kopftuch, Ethik (aktuell), Feminismus, Muhammeds Biographie (kreativt bearbejdet), Islam und Kunst
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Kristendom

Krisstendommens formative periode, tidshistorie og den jødiske baggrund :Kosmogoni, antropologi, ontologi, eskatologi.
Skabelse, syndefald, pagt, og Messiasforventninger. Kreativt mediearbejde med tidshistorien.
Lignelser : den barmhjertige samaritaner, farisæeren og tolderen samt en prædiken over sidstnævnte.
Bjergprædikenen. Passionsfortællingen.
Debat om definition af næstekærlighed ud fra nutidige tekster..
Debatteerende tekst om eskatologi
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 32 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Buddhisme

Fokuspunkter : buddhismens formative periode og de klassiske palikanon-tekster. Forståelsen af de buddhistiske begreber som karma, samsara, nirvana, anatman, skandha, dukha m.fl.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Scientology

Scientology : forløbet starter med en kort introduktion og fortsætter med gruppearbejde med forskellige temaer og oplæg for klassen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer