Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Deutsches Gymnasium für Nordschleswig
Fag og niveau Religion C
Lærer(e)
Hold 2019 re/ b (3b re)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til faget
Titel 2 Islam
Titel 3 Kristendom
Titel 4 Buddhisme
Titel 5 Shinto + miniforløb, copingstrategier

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Islam

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Kristendom

Krisstendommens formative periode, tidshistorie og den jødiske baggrund :Kosmogoni, antropologi, ontologi, eskatologi.
Skabelse, syndefald, pagt, og Messiasforventninger. Kreativt mediearbejde med tidshistorien.
Lignelser : den barmhjertige samaritaner, farisæeren og tolderen samt en prædiken over sidstnævnte.
Bjergprædikenen. Passionsfortællingen.
Debat om definition af næstekærlighed ud fra nutidige tekster..
Debatteerende tekst om eskatologi

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 30 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Shinto + miniforløb, copingstrategier

Indføring i shinto - grundbegreber, myter og religiøs praksis.
Desuden et miniforløb om relgiøse copingstrategier i forbindelse med Corona-lockdown.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer