Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Deutsches Gymnasium für Nordschleswig
Fag og niveau Religion C
Lærer(e)
Hold 2019 re/ c (3c re)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til faget
Titel 2 Islam
Titel 3 Kristendom
Titel 4 Kinesisk religion
Titel 5 Buddhisme
Titel 6 Kirche des fliegendes Spaghettimonsters + coping

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Islam

Islams formative periode + nutid

Introduktion til islam v. hj. a.
teksten "Was ist Islam" samt korte videoer.

Stationsarbejde med fire stationer : billedanalyse/Ninian Smart, tekstanalyse (Sura 98), quiz (Basiswissen Islam), netsøgning (bedetider, tidspunkt for Ramadan osv).

Elevforedrag om afsnit i Trutwin : Die Weltreligionen.Islam :
Muhammed/Islamgeschichte (s. 32-41), Ästhetik/Kalligrafie/Moschée (s. 26-30), Koran und Hadith (s. 46-53), Theologie/Allah (s. 54-64), Teodizée+Eschatologie (s.57-59), Anthropologie/der Mensch (s. 66-69), Ethik/fünf Säulen (s. 80-93), Scharia (s. 94-96), Islam und Christentum (s. 128-30, 132-137).

Homepageanalyse af islam.de, Hizb ut-Tahrir (ty og da), Islam Fatwa, Sabaah

Teksten "Muhammeds Abschiedspredigt" læses og basisviden genopfriskes med et par kahoots.

Afsluttende gruppearbejde med frit tema- og produktvalg. Emnerne var : Isa/Jesus, Alltag, Kopftuch, Menschenrechte (Kairoer Erklärung), Islam und Politik/Demokratie, Rasmus Paludan/blasfemiparagraffen, Cool Islam, kreativ opgave : Muhammeds biografi fremstillet som festsang til hans fødselsdag
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Kristendom

Krisstendommens formative periode, tidshistorie og den jødiske baggrund :Kosmogoni, antropologi, ontologi, eskatologi.
Skabelse, syndefald, pagt, og Messiasforventninger. Kreativt mediearbejde med tidshistorien.
Lignelser : den barmhjertige samaritaner, farisæeren og tolderen samt en prædiken over sidstnævnte.
Bjergprædikenen. Passionsfortællingen.
Debat om definition af næstekærlighed ud fra nutidige tekster..
Debatteerende tekst om eskatologi
Fremtidsworkshop
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 31 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Kirche des fliegendes Spaghettimonsters + coping

Introduktion til "Kirche des fliegendes Spaghettimonsters" og derefter gruppearbejde med opgaven at skrive og fremføre en anmodning om at pastafari-religionen gøres til anerkendt trossamfund.

Desuden et miniforløb om religiøse copingstrategier under Corona-lockdown.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer