Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Deutsches Gymnasium für Nordschleswig
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e)
Hold 2019 Ma/ gb (1gb Ma)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Zahlen und einfache Gleichungen
Titel 2 lineare Funktion und lineares Modell
Titel 3 Binomische Formeln

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Zahlen und einfache Gleichungen

Rechengesetze, Umformen von Termen, Arbeiten mit Klammern, einfache Gleichungen
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 lineare Funktion und lineares Modell

Zuordnungen, Funktionsbegriff, lineare Funktionen,
lineare Modelle, Regression, Residualplot und Residualstreuung

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 29 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Binomische Formeln

Binomische Formeln mit Herleitung, quadratische Ergänzung

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer