Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Deutsches Gymnasium für Nordschleswig
Fag og niveau Musik C
Lærer(e)
Hold 2019 mu/ 1gc (1gc mu)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Musikgeschichte
Titel 2 Praxis
Titel 3 Theorie

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Musikgeschichte

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Praxis

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Theorie

Rhythmus, Notenlesen Violin- und Bassschlüssel
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer