Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Deutsches Gymnasium für Nordschleswig
Fag og niveau Billedkunst C
Lærer(e)
Hold 2019 bk/ a (1a bk)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Forløb#1 Abdruck des Lebens und Spuren
Titel 2 Forløb#2Krop og rumlighed//Körper und Räumlichkeit
Titel 3 Forløb#4 Architektur und Landschaft
Titel 4 Forløb#3 Prüfungsprojekt
Titel 5 Forløb#5 -Show offs
Titel 6 Forløb#6 Vorbereitung

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Forløb#1 Abdruck des Lebens und Spuren

Verlauf #1.0 Abdruck des Lebens – Spuren - 1a bk

Mit Ausgangspunkt in den Werken von den zwei dänischen Künstlern, Asger Jorn und Søren Behncke, arbeiten und untersuchen wir die verschiedenen Formen für Abdrucke und Spuren, die man hinter sich lässt.
Es gibt ja vielen möglichen Formen der Spuren: Fussspuren, DNA-Spuren, Fingerabdrücken und auch Spuren, die man nicht sehen kann. Z.B. Alle die Erfahrungen, das wir alle haben und mit uns tragen in der Seele/Herz, pshychische Spuren.
Es gibt auch Physische Spuren, verschiedene Narben – wir haben alle zusammen einen ganz besonderen Spur von unseren Entstehung  - unseren Nabel.

Beide Künstlern haben sich inspirieren lassen von anderen Künstlern und Künstlerinnen.
Auch von andere Kulturen. Wir tauchen auch in verschiedene Werken von anderen Epochen und Kulturen, und perspektiviert und vergleicht diesen mit den Werken von Søren Behncke und Asger Jorn.

Zwei verschiedene Kunstformen: Objekt und Druckgrafik

Alle kriegt ein Logbuch, wo man täglich verschiedenen Spuren zeichnen kann. Die ersten Aufgabe ist die verschiedenen Marken von Kleidern/Schuhen usw. zu finden und abzeichnen. Mit Belistift.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 21,00 moduler
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Diskutere
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Åbenhed og omgængelighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 2 Forløb#2Krop og rumlighed//Körper und Räumlichkeit

I dette forløb skal vi undersøge og beskæftige os med rum, rumopfattelse, krop og skulptur.
Vi skal undersøge 3 kunstnere: Bernini, Ernst Wurm og Tara Donovan og prøve at genskabe nogle af deres værker og undersøge, hvad de har lavet og hvorfor.
Formålet er at give jer et indblik i og en forståelse for rum, krop og rumlighed gennem eksempler for kunsthistorien og bevidstgøre jer om, hvad rum og rumlighed betyder for os.
Formålet skal vi opnå gennem dels at læse om menneskekroppen i kunsten, at se eksempler på forskellige skulpturer og rum, se nærmere på Bernini, Ernst Wurm og Tara Donovan og selv eksperimentere med forskellige forsøg på at skabe lignende skulpturer.
Når forløbet er slut skal I have lavet en fotoserie med oneminutesculptures, lavet en skulptur inspireret af Tara Donovan og lavet et bidrag til John Kørners kunstkonkurrence.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Forløb#4 Architektur und Landschaft

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Forløb#3 Prüfungsprojekt

I løbet af de næste tre uger skal du lave dit eksamensprojekt. Uden eksamensprojekt kan du ikke gå til eksamen.
På baggrund af et tema vælger du selv, hvilken kunstform du vil arbejde med.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Forløb#5 -Show offs

SHOW OFFS
Vi skal forberede Kulturnatten og hvad I vil vise. Hvilke overvejelser kan man gøre sig, når man skal præsentere noget i offentligt rum? Hvordan kan man forberede sig på publikums spørgsmål?
Indhold
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Forløb#6 Vorbereitung

Indhold
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer