2020 HF Sikkerhed
(Psykologi C, Idræt B)
1. år 2. år
1. semester 2. semester 3. semester4. semester
Obligatoriske fag
Idræt C
Naturvidenskabelig faggruppeNaturvidenskabelig faggruppe
Matematik CMatematik C
Kultur- og samfundsgruppeKultur- og samfundsgruppeKultur- og samfundsgruppe
Dansk ADansk ADansk ADansk A
Engelsk BEngelsk BEngelsk BEngelsk B
Større skriftlig opgave
Studieretningsfag
Idræt BIdræt B
Psykologi CPsykologi C
Valgfag
Du skal vælge et fag på B- eller A-niveau.
Biologi BBiologi B
Kemi BKemi B
Matematik BMatematik B
Naturgeografi BNaturgeografi B
Psykologi BPsykologi B
Religion BReligion B
Samfundsfag BSamfundsfag B
Tysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog A
Du kan på nedenstående link se hvilke uddannelser du typisk har adgang til med de obligatoriske fag og valg på denne fagpakke. Tag på Adgangskortet.dk stilling valgfag, som du ser ovenfor.
https://www.ug.dk/adgangskortet/hf?Samfundsfag=C&Psykologi=B&Matematik=C&Idr%C3%A6t=B