2020 HF Sundhed
(Psykologi C, Biologi B)
1. år 2. år
1. semester 2. semester 3. semester4. semester
Obligatoriske fag
Naturvidenskabelig faggruppeNaturvidenskabelig faggruppe
Matematik CMatematik C
Kultur- og samfundsgruppeKultur- og samfundsgruppeKultur- og samfundsgruppe
Dansk ADansk ADansk ADansk A
Engelsk BEngelsk BEngelsk BEngelsk B
Større skriftlig opgave
Studieretningsfag
Biologi BBiologi B
Psykologi CPsykologi C
Valgfag
Du skal vælge et kunstnerisk fag eller idræt
Billedkunst C
Idræt C
Mediefag C
Musik C
Du skal vælge et fag på B- eller A-niveau.
Billedkunst BBilledkunst B
Idræt BIdræt B
Kemi BKemi B
Matematik BMatematik B
Mediefag BMediefag B
Musik BMusik B
Naturgeografi BNaturgeografi B
Psykologi BPsykologi B
Religion BReligion B
Samfundsfag BSamfundsfag B
Tysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog A
Du kan på nedenstående link se hvilke uddannelser du typisk har adgang til med de obligatoriske fag og valg på denne fagpakke. Tag på Adgangskortet.dk stilling valgfag, som du ser ovenfor.
https://www.ug.dk/adgangskortet/hf?Samfundsfag=C&Psykologi=C&Matematik=C