Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Helle Merete Grøn, Vibeke Platz Samson
Hold 2018 DA/b (1b DA, 1b skr på klassen, 2b DA, skr indlagt i 2b DA, 3b DA, skr indlagt i 3b DA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Minimalisme
Titel B Nyhedsformidling - med fokus på aviser
Titel C Ældste tid  hævn
Titel D Romantikken
Titel E Eventyr-  tema magt og afmagt, eventyr
Titel F Det moderne gennembrud
Titel G Retorik, argumentation og diskurs
Titel H Reklamer
Titel I Modernisme
Titel J Dokumentarfilmsforløb
Titel K Opsamlingsforløb
Titel L Doppler (2004), Erlend Loe (VÆRK 6)
Titel M Tilladte hjemmesider terminsprøver/eksamen

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel B Nyhedsformidling - med fokus på aviser

Vi arbejder med nyhedsformidling med fokus på de trykte aviser.
Emner der vil blive behandlet er: nyhedsformidlingens historie, avistyper, stofområder, journalistiske genrer, nyhedskriterier, væsentlighedskriteriet, avisens ydre og indre komposition, vinkling, det journalistiske sprog samt analyser af menings- og nyhedsjournalistik

Baggrundstekster:

- "Ryd forsiden – om nyhedsformidling," Dansklærerforeningen 2004 (om nyhedsformidlingens historie, vinkling, sproglige virkemidler og syntaktiske kendetegn)

- "Den medierede virkelighed," L&R Uddannelse, 2013 (om nyhedsdefinition og -kriterier og pressens funktion)

- "Håndbog til dansk," Systime 2015 (om avisjournalistik og avisens genrer)

Analysetekster:

”To venner fra Esbjerg er døde under mystiske forhold i Egypten,” JydskeVestkysten den 15. januar 2018

”Brexit og dig,” B.T., 16. januar 2019

”Dødslejligheden kræver sit andet offer: 14-årig pige døde i nat efter et års kamp,” B.T. 16. januar 2019

”Regeringens stresspanel vil lukke Forældreintra,” Politiken 22. januar 2019

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Det moderne gennembrud

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Retorik, argumentation og diskurs

Gensyn med visse elementer vedrørende retorik (Ciceros Pentagram og appelformer) og argumentation (Toulmins udvidede argumentationsmodel) samt tilføjelse af argumenttyper og diskursanalyse (herunder begreber som ækvivalenskæde, nodalpunkt, differenskæde mm.).

Materiale:
- "Retorik og argumentation" (2017), Dansk på ny, Systime A/S, Anette Hauge Nielsen m.fl.
- Egne ark om diskurs, diskursanalyse og framing samt ækvivalenskæde, nodalpunkt, hegemonistisk diskurs, antagonismepar mm.
- Uddrag af Pia Kjærsgaards tale til Dansk Folkepartis årsmøde 2010 med fokus på diskurs (ækvivalenskæde og differenskæde)
- To artikler (Politikken, "Fedme er ikke noget man selv vælger" (2015) og Ekstra Bladet, "Fedme er en tikkende bombe" (2014)) vedrørende nodalpunktet 'fedme'
- Arbejde med argumentation, retorik og diskursanalyse i forbindelse med mundtligt argumentation på klassen omhandlende nodalpunktet 'doping'. Eleverne fik udleveret tekster, der henholdsvis er imod og for (eller nuancerer problematikken om doping).
- Tekster udleveret i relation til doping som argumentationsemne:
Gruppe 1: "Bør vi acceptere doping i elitesport?" (2012), "Viljen til doping" (2007), "Moral er godt, dobbeltmoral er dobbelt så godt" (2010), "En ren sport? Et rent liv?" (2010), "Hæmatokrit og EPO"
Gruppe 2: "Hvad er doping?", "Doping", "Doping rammer sporten i hjertekulen" (2007), "Cykelsport uden doping" (2013),  "Sådan genopretter vi tilliden til sport" (2015), "Brian Mikkelsen: Doping skal ALDRIG være lovligt" (2013)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Reklamer

Forløb om reklamer med fokus på traditionelle reklamer og nyere reklamer på det sociale medie, Instagram (influencers). Der er i forløbet fokus på sproglig- og kommunikationsanalyse af reklametekst samt billed-/filmanalyse af både såkaldte traditionelle reklamer og nyere reklamer på sociale medier. Der er i forløbets afrunding arbejdet komparativt med fokus på den forskellige kommunikationssituation og virkemidler benyttet i de såkaldte traditionelle reklamer og influencers reklamer med fokus på at vurdere styrker og svagheder i de to reklametyper.

Materiale:
Ark til reklameanalyse
Ark om retningslinjer for alkohol i reklamer
Ark om retningslinjer for skjulte reklamer

Reklamefilm:
Call me – tal ordentligt, det koster ikke noget (2015): https://www.youtube.com/watch?v=pXqi8dTf8cQ
Smirnoff – the apple bite (2013): https://www.youtube.com/watch?v=6aLpAVk5u3Y
Cocio reklame (2010): https://www.youtube.com/watch?v=Q3dgnFflJCk  
Rådet for Sikker Trafik – sænk farten, før det er for sent (2016): https://www.youtube.com/watch?v=kE4LpbAy_PM

Trykte reklamer:
Kildevæld - sluk mere end bare din egen tørst (2013)
Kræftens bekæmpelse – sluk solariet kampagne (2010)

Reklamer fra Instagram:
Julia Sofia, Schwartzkopf reklame, 23. maj 2018, https://www.instagram.com/p/BjIWUJ9BAcz/
Anna Briandh, bershkacollection, 12. november 2018, https://www.instagram.com/p/BqFXVvcAHbW/
Alexander Husum, Alexender Husum merch, 1. November 2018, https://www.instagram.com/p/BppHCV0liR0/
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Modernisme

Forløb afviklet delvist virtuelt under nedlukning.

Fokus på litterær analyse af litteratur placeret inden for forskellige modernistiske strømninger og med modernistiske træk. Der har i arbejdet med modernismen som skrivestil været fokus på både form og indhold. Endvidere har der været fokus på det moderne menneskets værdigrundlag som splittet, fremmedgjort og meningstømt samt i enkelte strømninger et mere specifikt fokus på dennes kendetegn (ekspressionismen, konfrontationsmodernismen). Modernisterne ønsker at bryde med eksisterende litterære traditioner og fornyer sig derfor både med henblik på form og indhold, hvilket medfører et fokus på nye tematikker afspejlende det moderne menneskets livssituation. Dette udtrykkes gennem et ofte eksperimenterende og formfrigjort sprog, der gengiver en subjektiv, indre virkelighed.

Materiale:
Torben Brostrøm - udsnit af "Det umådelige mådehold" (1959)
Johannes V. Jensen – ”Interferens” (1906)
- Om Ekspressionismen fra https://litteraturensveje.systime.dk/?id=224  
Rodulf Broby-Johansen – ”BORDELPIGE DRÆBER UFØDT” og ”STRIDMÆND FOR DET VI ELSKER” (1922)
Tom Kristensen – ”Henrettelsen” (1922) og "Det blomstrende Slagsmaal" (1920)
Edith Södergran –  ”Triumf att finnas til…” (1918) (svensk litt.)
Klaus Rifbjerg – Under vejr med mig selv (1956) (VÆRK 4)
Klaus Rifbjerg – Fra Konfrontation (1960), ”Terminologi”, ”Det er blevet os pålagt” og "Livet på badeværelset"
Michael Strunge - "Natmaskinen" og "Vortex" (1981)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Dokumentarfilmsforløb

Forløbet er afviklet virtuelt.

Der er arbejdet med dokumentarfilmsgenren ud fra et ønske om at kunne identificere det syn på/tolkning af virkeligheden, som dokumentarfilmen bringer, kaldet filmens stemme, samt tonen og udformningen (underholdende, adfærdsregulerende, undersøgende, afslørende eller registrerende). Der er arbejdet med forskellige typer af dokumentarer: portrætdokumentar, den sociologiske dokumentar, institutionsdokumentaren eller den sagsorienterede dokumentar. I forbindelse med analysearbejdet er der fokuseret på komposition, filmiske virkemidler (herunder også fakta- og fiktionskoder) samt vinkling og argumentation (herunder dokumentation og bevisførelse). Formålet har været at blive i stand til at vurdere filmens evne til at underbygge sin intention/"filmens stemme" med afsæt i analysen og fortolkningen.

Materialer:
Definition på dokumentarfilm, Bill Nichols: http://www.gymdansk.dk/dokumentarfilm-bill-nichols.html
"Oversigt over fakta- og fiktionskoder", fra "Håndbog til dansk" (2015) af Ole Schultz Larsen, s. 27
Udleveret ark med dokumentartyper og dokumentariske fortælleformer, fra Krydsfelt – grundbog i dansk (2010)
"Den hemmelige krig" (2006), Christoffer Guldbrandsen - VÆRK 5
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Opsamlingsforløb

Et forløb med henblik på at repetere og konkretisere visse tidligere gennemgåede perioder, strømninger, skrivestile og begreber i samspil med enkelte hidtil ukendte strømninger m.m.. Der har været fokus på middelalderlitteratur (folkeviser), oplysningstiden, romantikken (universalromantikken og romantismen), det moderne gennembrud (naturalisme, kritisk realisme og impressionisme), litteratur fra 60'erne samt minimalisme.

Materiale:
Elverhøj, Folkevise (ukendt forfatter)
Uddrag af ”Erasmus Montanus” (1723), Ludvig Holberg
”Morgenvandring” (1805), Adam Oehlenschläger
”Paa Sneen” (1838) og ”Angst” (1838), Emil Aarestrup (præsentation af romantismen)
”To verdener” (1879), J. P. Jacobsen (præsentation af naturalismen)
Af ”Ane-Mette” (1887), Henrik Pontoppidan
”Foran alteret” (1880), Herman Bang (præsentation af sædelighedsfejden og de stille eksistenser)
”Patienten” (1962), Peter Seeberg (fokus på eksistentialisme)
”Pointen” (1967), Anders Bodelsen (kort om nyrealisme)
”En stol for lidt”, Helle Helle
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Doppler (2004), Erlend Loe (VÆRK 6)

Værket er læst selv og samlet op med skriftlig aflevering.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Tilladte hjemmesider terminsprøver/eksamen

Følgende hjemmesider er tilladte til skriftlige prøver i dansk:

- Ordbogen.com
- Ordbog.dk
- synonymordbog.com
- Den danske ordbog
- Dansk sprognævns retskrivningsordbog: roplus.dk
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer