Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Matematik A
Lærer(e) Kristian Helm Petersen
Hold 2018 MA/u (1u MA-s, skr på klassen 1u, 2u MA-s, skr. indlagt i 2u MA-s, 3u MA-s, skr indlagt i 3u MA-s)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Funktioner og andet godt
Titel B Vektorregning
Titel C Differentialregning
Titel D Trigonometriske funktioner
Titel E Sandsynlighedsregning og kombinatorik
Titel F Statistiske tests
Titel G Statistiske fordelinger of lineær regression
Titel H Integralregning
Titel I Funktioner af to variable
Titel J Differentialligninger
Titel K Vektorfunktioner
Titel L Differensligninger
Titel M Rødder og potenser
Titel N Logaritme- og eksponentialfunktioner
Titel O Annuiteter
Titel P Polynomier
Titel Q Historisk forløb: Regning med logaritmetabel

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Funktioner og andet godt

Carstensen, Frandsen og Lorenzen: MAT A1, Systime, 4. udgave 1. oplag, 2017: Side 7-41n og side 43 (numerisk værdi)

Note af Jais Myrhøj om Stykkevis lineære funktioner.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Trigonometriske funktioner

Mat A2, side 181-195 m, side 201 ø - 216

Fotokopi: Differentialkvotient af trigonometriske funktioner,  side 191-194
fra Axelsen, Bøttcher & Schrøder: Matematik HF tilvalg, G.E.C. Gads forlag, 2. udgave
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Sandsynlighedsregning og kombinatorik

Carstensen m.fl.: MAT A2, Systime, 3. udgave, 1.oplag, side 217-280
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Integralregning

Carstensen, Frandsen, Lorenzen og Madsen: MAT A3, 2. udgave 2019, Systime.
Side 9-49 og 57-68
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Funktioner af to variable

MAT A3, side 71-116 og 119-133

Peter Riber: Bevis vedr. typebestemmelse af stationære punkter, LMFK-bladet 2/2020  ( kopi, 1 side )
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Differensligninger

Forberedelsesmateriale til skriftlig eksamen 2021
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Rødder og potenser

MAT A1, side 49-61
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Logaritme- og eksponentialfunktioner

Carstensen, Frandsen & Lorenzen: Mat A1, systime, 4. udgave, 1. oplag, side 71-78 og 99-121
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Annuiteter

Carstensen, Frandsen & Lorenzen: Mat A1, systime, 4.udgave, 1. oplag, side 81-98

Note af Kristian Helm Petersen: Indekstal, lang og kort rente, gennemsnitlig rente.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel P Polynomier

Carstensen, Frandsen & Studsgaard: Mat C til B, systime 2006, 1. udgave, 1. oplag, side 17-21 og 48-62 (fotokopi)
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel Q Historisk forløb: Regning med logaritmetabel

Glud & Petersen: Noter Matematik 1.g, hæfte 4, side 17-32 (kopi)
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer