Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Biologi A
Lærer(e) Dorthe Fischer Seerup
Hold 2018 BI/y (1y BI-s, 1y BI-skr på klassen, 2y BI-s, skr indlagt i 2y BI-s, 3y BI-s, skr indlagt i3y BI-s)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Cellebiologi
Titel B Genetik 1
Titel C Bier
Titel D Genetik 2
Titel E Evolution
Titel F Åndedræt og blodkredsløb
Titel G Ølbrygning (SFA)
Titel H Nervesystemet og rusmidler
Titel I Drughunters 2020
Titel J Plastik i havet (Åbent hus-arrangemet)
Titel K DNA og DNA-teknikker
Titel L SRO
Titel M Muskler
Titel N Infektionsbiologi og resistens
Titel O Vira, bakterier, immunforsvar
Titel P Slægtskab og bioinformatik
Titel Q Forplantning og hormoner
Titel R Else-Marie Bladbjerg
Titel S Biologiolympiade 2021
Titel T Miljøfremmede stoffer
Titel U Fordøjelse og optagelse
Titel V Stofskifte
Titel W Stofskifte og træning
Titel X Matematik i biologi
Titel Y Genteknologi
Titel Z Økologi
Titel [ Repetition og eksamensforberedelse

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Cellebiologi

Teori:
   Pro- og eukaryote celler
   Cellers opbygning, herunder organeller og deres funktion
   Cellemembranens opbygning og transportprocesser
   Celledeling: Mitose og meiose

Øvelser:
   Mikroskopi af plante- og dyreceller
   Osmose i kartofler
   Osmose i vandpest
   Osmose-film
   Mikroskopi af mitose i rodspidsceller fra løg

Kernestof:
   Cellebiologi: Opbygning af pro- og eucaryote celler, eucaryote celletyper og membranprocesser
   Genetik og molekylærbiologi: Mitose, meiose

Litteratur og dokumentar:
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Osmose i kartofler 19-12-2018
Celledeling 30-01-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Genetik 1

Teori:
   DNA's opbygning og funktion
   - Det centrale dogme
   - DNA-replikation og celledeling
   - Proteinsyntese
   - Mutation: gen-mutation og kromosom-mutation
   Mendels genetik
   - Mendels 1. og 2. lov
   - Nedarvning af 1 og 2 gener
   - Gener: dominante og recessive alleler samt co-dominante alleler
   - Nedarvning: autosomal dominant, autosomal recessiv og kønsbundet recessiv
   - Stamtavler
   - Koblede og ikke koblede gener
   - Epistasi

Øvelser:
   Blodtypebestemmelse
   Oprensning af DNA fra kiwi

Kernestof:
   Genetik og molekylærbiologi: Nedarvningsprincipper, replikation, proteinsyntese, mutation
   Makromolekyler: Opbygning og biologisk funktion af nucleinsyrer

Litteratur og dokumentar:
   DR2 Undersøger: Har Malou det dødelige gen? DR2, 2015. (30 min.)
   Dødelige gener - den færøske forbandelse. DR2, 2011. (30 min.)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Blodtypebestemmelse 03-04-2019
Gl. eksamensopgaver - Genetik 1/2 08-05-2019
Gl. eksamensopgaver - Genetik 2/2 08-05-2019
Oprensning af DNA fra kiwi 16-05-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Bier

Teori:
   Biernes liv i et bistade - dronning, drone, arbejderbi
   Biernes bestøvning af blomster
   Biernes nedgang i antal - mangel på levesteder, konkurrence, sprøjtemidler (LD50)
   Biernes genetik - et og to gens nedarvning hos dronning, drone og arbejdsbi

Øvelse:
   Bi i stereolup

Ekskursion:
   Besøg på Fanø Bigård, Midtbjergvej 14, Nordby

Kernestof:
   Økologi: Samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivende miljø, økotoksikologi og biodiversitet

Litteratur og dokumentar:
   Artikel: Bierne og blomsterne. E. Holm. Kaskelot, maj 2018. (5 sider)
   Artikel: Status, trusler og bevarelse af vilde bier. B. Strandberg m.fl. Kaskelot, maj 2018. (5 sider)
   Artikel: Bier og sprøjtemidler – en farlig cocktail? M. Bruus m.fl. Aktuel Naturvidenskab, 2015. (5 sider)
   Artikel: Carsten ligger inde med 25 tons honning: Kan ikke komme af med det. J. Nørgaard m.fl. DR.dk, 3. august 2019. (2 sider)
   Tekst: Den nye biavler. Bi i stereolup. E. Holm. Danmarks Biavlerforening og Eigil Holm, 2015. (8 sider)
   Tekst: Simple Genetic Traits of the Honeybee (3 sider)
   Tekst: Polygenic traits of the Honeybee (3 sider)
   Dokumentar: Biernes by. DK Dokumentarfilm, 2004 (30 min.)
   Dokumentar: Hvordan vil verden se ud uden bier? DR Nyheder, 2018 (6 min.)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Genetik 2

Teori:
   Proteinsyntese
   Mutationer - genmutationer og kromosommutationer

Øvelser:
   Fra DNA til protein, genmutation

Kernestof:
   Genetik og molekylærbiologi: Proteinsyntese, mutation

Litteratur og dokumentar:
   Genetikbogen B+A: side 56-69
   Artikel: Tre mutationer, der ændrede mennesket
   Dokumentar: Evolutionen af laktosetolerans (15 min.)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Aflevering 2 01-10-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Evolution

Teori:
   Evolution:
   - Lamarcks forklaring af evolution
   - Darwins forklaring af evolution
   Populationsgenetik:
   - Populationer og arter
   - Hardy-Weinberg-loven
   Evolutionsmekanismer:
   - Genetisk drift, migration, mutation og selektion (naturlig og seksuel)
   - Artsdannelse
   Binomialfordeling

Øvelser:
   Survival of the fittest
   Evolution hos rovdyr og byttedyr

Kernestof:
   Evolutionsbiologi: Biologisk variation, naturlig selektion og artsdannelse
   Populationsbiologi: Populationsgenetik og Hardy-Weinberg-loven

Litteratur og dokumentar:
   Genetikbogen B+A: side 70-87
   Dokumentar: Naturlig selektion hos mus (10 min.)
   Dokumentar: Artsdannelse hos firben (3 min.)
   Dokumentar: Evolution hos finkerne på Galapagos (16 min.)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Aflevering 3 23-10-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Åndedræt og blodkredsløb

Teori:
   Lungernes opbygning og funktion
   - Luftens vej til lungerne
   - Lungernes bygning
   - Vejrtrækning
   - Gasudveksling
   - Transport af O2 og CO2
   - Syre-baseregulering
   - Regulering af ventilationen
   - Respiration i bjerge
   - Dykning
   KOL
   Blodkredsløbets opbygning og funktion
   - Blodkredsløbets opbygning
   - Hjertets opbygning og funktion
   - Blodkar
   - Blodets bestanddele
   - Puls, slagvolumen og minutvolumen
   - Blodtryk
   - Regulering af blodtryk og kredsløb
   Hjerte-karsygdomme
   - Forhøjet blodtryk, åreforsnævringer, blodpropper og åreknuder
   - Ballonudvidelse (PCI) og bypassoperation
   Dykkerrefleks

Øvelser:
   Lungefunktion, Peak Flow
   Lungekapacitet
   KOL (sugerørsøvelsen)
   Dissektion af et svinehjerte
   Måling af puls og blodtryk
   Dykkerrefleks

Deltagelse i Dansk Naturvidenskabelig Festival (DNF)
   - Stand: Dissektion af et svinehjerte
   - Stand: Hvor store er dine lunger? (+ rygerlunger)
   - Stand: Hvad er dit blodtryk?
   - Stand: Hvad er din puls? (hvile / arbejde)

Kernestof:
   Fysiologi: Åndedrætssystem, blodkredsløb, arbejdsfysiologi
   Eksperimentelle metoder: Arbejdsfysiologiske målemetoder

Litteratur og dokumentar:
   Fysiologibogen - 1. udgave: side 46-73
   Artikel: Farlig leg med lattergas
   Artikel: Kroppen kan selv fjerne blodpropper
   Dokumentar: Sundhedsmagasinet - KOL. DR1, 2017. (25 min.)
   Dokumentar: Sundhedsmagasinet: Forhøjet blodtryk. DR1, 2018. (25 min.)
   Dokumentar: Sundhedsmagasinet - 20 år og ramt af en blodprop. DR1, 2018. (25 min.)
   Dokumentar: Sundhedsmagasinet - Ballonoperation. DR1, 2018. (25 min.)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Aflevering 1 01-10-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Ølbrygning (SFA)

Teori:
   Gær
   - Knopskydning
   - Vækstfaser
   - Gæring og respiration
   Enzymer
   - Opbygning
   - Funktion
   - Faktorer, der påvirker enzymaktiviteten
   Ølbrygning:
   - Støbning (maltning, spiring)
   - Tørring
   - Ristning
   - Mæskning (mæskning og temperatur, pH)

Øvelse:
   Mikroskopi af gærceller
   Enzymaktivitet (modellering)
   Gæring med forskellige kulhydrater (med dataopsamling)
   Stivelsesnedbrydning hos spirende byg
   Ølbrygning

Kernestof:
   Enzymer: Opbygning, funktion og faktorer, der påvirker enzymaktiviteten
   Biokemiske processer: Respiration og gæring

Ekskursion:
   Besøg på Fuglsang malteri og bryggeri i Haderslev

Litteratur og dokumentar:
   Læring og gæring. Undervisningsmateriale koblet til ølbrygning. C. Rix m.fl. Beerzymes, Novozymes: side 1-48.
   Artikel: Ølbrygning – avanceret bioteknologi
   Dokumentar: Fuglsang Maltfabrik og Bryggeri (12 min.)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
SFA - Ølbrygning 04-11-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Nervesystemet og rusmidler

Teori:
   Nervesystemets opbygning:
   - CNS og PNS
   - Nervecellen
   - Reflekser
   Nerveimpulsen:
   - Det elektriske signal: Aktionspotentialet
   - Det kemiske signal: Synapsen
   - Impulsledningen i myeliniserede aksoner
   - Impulsledningen i umyeliniserede aksoner
   Det limbiske system og belønningssystemet
   - Afhængighed
   Ecstasy / MDMA (opkvikkende)
     - Ecstasys virkning på hjernen / nervesystemet
     - Ecstasyrusen
     - Ecstasys skadelige virkninger
   Alkohol (sløvende)
   - Alkohols virkning på hjernen / nervesystemet
   - Alkohols virkning på cellemembranen
   - Alkohols omsætning i kroppen
   - Alkohols udskillelse fra kroppen
   - Alkohols skadelige virkninger
   - Alkoholafhængighed
   - Alkoholrusen

Øvelser:
   Måling af reaktionshastighed
   Kræstrækning-refleks, akillessene-refleks, lys-refleks (Ubetingede reflekser)
   Blinke-refleks og lyd (Betingede reflekser)
   Alkoholers destabilisering af biologiske membraner

Kernestof:
   Fysiologi: Nervesystem
   Eksperimentelle metoder: Spektrofotometri

Litteratur og dokumentar:
   Fysiologibogen - 1. udgave: side 16-25, 54
   Fysiologibogen - 2. udgave: side 36-53 (minus "Nernsts ligning" og "Goldman-Hodgkin-Katz-ligningen")
   Rusmidlernes biologi - om hjernen, sprut og stoffer: side 42-47, 49-55
   Artikel: Dopamin fremmer hjernens belønningstilstand
   Artikel: Dopamin er hjernens lykkemiddel
   Artikel: MDMA: Hvad er det? Hvad gør det?
   Dokumentar: Afhængighedens gåde. DR2, 2006. (30 min.)
   Dokumentar: Ecstasy - sådan virker det. DR3, 2013. (58 min.)
   Dokumentar: Ædru hjerneskade. DR2, 2008. (29 min.)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Drughunters 2020

Lundbeck - Drughunters 2020.

Angst: Majte, Nanna og Nikoline G.
Skizofreni: Mia R., Sine og Johanne
Skizofreni: Nikoline L., Anne og Louise
Parkinsons sygdom: Michala og Jenny
Alzheimer: Rebecca, Gertrud og Mia T.

Foredrag:
   Forsker: Tau Benned-Jensen, Lundbeck

Litteratur:
   Artikel: Gennem hjernens forsvarsværker
   Artikel: Golden Triangle plot
   Selvvalgt litteratur om hjernesygdomme
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Drughunters 19-03-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Plastik i havet (Åbent hus-arrangemet)

Teori:
   Mikroplastik i havene

Øvelse:
   Optager muslinger plastik?

Kernestof:
   Økologi: Samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivende miljø

Litteratur og dokumentar:
   Artikel: Plastik i havet gør muslinger deforme
   Artikel: Plastpartikler findes i fire af fem norske blåmuslinger
   Film: "En Verden Af Plastik": Introduktion (undervisningsfilm 1) (6 min.)
   Film: "En Verden Af Plastik": Hvor bliver plastikken af? (undervisningsfilm 2) (9 min.)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
"åbent hus" afløsningsopgave 17-02-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K DNA og DNA-teknikker

Teori:
   DNA
   - Det humane genom
   DNA-teknikker
   - Sekventering af DNA (Sanger-sekventering)
   - Ekstraktion og isolering af DNA
   - PCR - Polymerase Chain Reaction
   - Gelelektroforese
   DNA-teknikker i politiets efterforskning (uddrag af tv-avisen)
   DNA-teknikker og etik
   Moderne bioteknologi
   - Genteknologiske grundværktøjer
   - Rekombinant DNA-teknik
   - Transgene planter, herunder anti-sense-teknik
   - Cisgene planter
   - Bioteknologi og dyr, herunder kloning

Øvelser udført på bioanalytiker-uddannelsen i Esbjerg:
   Oprensning af DNA fra blod
   Renhedsbestemmelse af det oprensede DNA
   PCR
   Gel-elektroforese

Ekskursion:
   Besøg på bioanalytiker-uddannelsen
   - UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø

SRO - Biologi og historie

Kernestof:
   Genetik og molekylærbiologi: Genteknologi
   Eksperimentelle metoder: Celledyrkning, transformation, PCR, elektroforese, DNA-sekventering

Litteratur og dokumentar:
   Genetikbogen B+A: side 88-107, 138-159
   Bioteknologi A: side 124-134
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L SRO

SRO opgave - Historie og Biologi

Problemformulering:
En af verdens kendteste mennesker igennem de sidste 500 år er Christoffer Colombus, der som den første i det kristne Europa fandt søvejen til Amerika og banede vejen for Europæernes kolonisering af de nyfundne kontinenter. Mere end 500 år efter hans død toppes man stadig over, hvor hans jordiske rester er stedt til hvile. Men hvorfor? Og hvordan forholdt Christoffer Colombus og de spanske kolonister sig til den indfødte indianske befolkning i de lande de koloniserede?

Hvordan var forholdet mellem de spanske kolonister og de indfødte indianere i Vestindien?
Hvor findes fossilt DNA og hvordan oprenses DNA? Hvordan sekventeres genomet af et menneske, inddrag her teknikkerne: PCR og Gel-elektroforese?
Kan DNA analyse alene løse spørgsmålet om hvor Christoffer Colombus er begravet, og er DNA analyser alene nok til at give et fyldestgørende svar på spørgsmålet?
Hvorfor ved man ikke hvor Christoffer Colombus er begravet, og diskuter hvorfor det kan være vigtigt?

I bogen ”Vidensmøsntre” på systime.dk
I dette forløb arbejder vi bl.a. med begrebsparrene:
• Diakron/synkron
• Eksperimentel og observationel.
Desuden læses og bruges kapitlet:
• Videnskabens fællestræk: Begrundelse
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
SRO 05-02-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Muskler

Teori:
   Muskeltyper:
   - Skeletmuskler
   - Glatte muskler
   - Hjertemuskler
   Musklernes
   - opbygning, herunder muskelfibre, myofibriller
   - kontraktion, herunder aktivering, tværbrocyklus
   - energiomsætning, herunder anaerobe og aerobe forhold
   Muskeltræthed
   Muskelfibertyper
   Atrofi

Øvelser:
   Ingen

Kernestof:
   Fysiologi: Oversigt over kroppens organsystemer, muskler, arbejdsfysiologi

Litteratur og dokumentar:
   Fysiologibogen, 1. udgave: side: 74-101
   Artikel: Når musklerne ældes
   Dokumentar: Sundhedsmagasinet - Muskler, muskler, muskler. DR1, 2018. (25 min.)
   Animation: Muskelproteinbevægelse - Animationer - Biokemibogen (2,30 min.)
   Undervisningsfilm: Kort om muskler - Mikroskopi (5,30 min.)
   Undervisningsfilm: Muskler (16,30 min.)
   Undervisningsfilm: Respiration (21,00 min.)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Infektionsbiologi og resistens

Teori:
   Bakterier og vira - fokus på coronavirus
   Epidemi og pandemi - fokus på COVID-19
   Antibiotika og resistens - fokus på multiresistente bakterier
   Immunforsvar - det specifikke og det uspecifikke immunforsvar
   Vaccination
   Immunitet

Forelæsning om Coronavirus af læge Lars Jørgen Østergaard:
   Hvad er virus? Og hvad er en pandemi? Corona-lægen fortæller! (60 min.)

Øvelser:
   Bakterier og antibiotikaresistens (virtuel øvelse)

Kernestof:
   Mikrobiologi: Vækst og vækstfaktorer, infektionsbiologi og resistens
   Virus: Opbygning og formering

Litteratur og dokumentar:
   Biotech Academy: Bakterier, vira og antibiotikaresistens
   Artikel: Coronavirus - Alt om udviklingen, symptomer og behandling
   Artikel: Corona: Er man immun, hvis man har været smittet, og vil vi opleve en pandemi à la Den Spanske Syge?
   Artikel: Antibiotika til husdyr
   YouTube film: Viruses and Bacteria: What's the difference and who cares anyway? - Plain and Simple (8 min.)
   Undervisningsfilm: Corona virus type (9 min.)
   Undervisningsfilm: Covid19 fordoblingstid og simuleringer (9 min.)
   Undervisningsfilm: What Is Coronavirus? (18 min.)
   Undervisningsfilm: Immunforsvaret (22 min.)
   Dokumentar: Jagten på de resistente bakterier. DR2, 2016. (54 min.)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Aflevering 4: Bakterier og antibiotikaresistens 26-05-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Vira, bakterier, immunforsvar

Teori:
- Immunforsvarets opbygning og funktion, herunder det ydre- og det indre forsvar samt det specifikke- og det uspecifikke forsvar
- Allergi
- Vaccination
- Coronavirus og opbygning, mutation, sekvensering af virusgenomer
- Infektionscyklus for forskellige virus-typer, herunder dobbeltstrenget kappeløs DNA-virus, enkelstrenget kappebærende antisense-RNA-virus, kappebærende retrovirus med enkeltstrenget RNA
- Bakterier, herunder gram-positive og gram-negative
- Infektion med bakterier
- Epidemier
- COVID-19 antistof test, herunder testtyper og usikkerheder
- ELISA

Øvelser:
- COVID-19 antistof test
- ELISA

Kernestof:
- Mikrobiologi: Infektionsbiologi
- Virus: Opbygning og formering
- Fysiologi: Immunsystem
- Eksperimentelle metoder: ELISA

Litteratur og dokumentar:
- Fysiologibogen (1. udgave), side 104-118, 121-123
- Bioteknologi 4 - Infektionsbiologi, side 13-22, 30-34, 37
- Artikel: Hvor blev jeg smittet? Sådan afslører danske forskere, hvem der smitter hvem med corona
- Artikel: Mand smittet med coronavirus for anden gang: Derfor er det en god nyhed
- Artikel: ELISA-test skal afklare immunitet overfor coronavirus på Nordsjællands Hospital
- Animation: ELISA Enzyme-Linked Immunosorbent Assay
- Dokumentar: EXPLAINER: Jagten på corona-kuren (7 min.)
- Dokumentar:  EXPLAINER: Derfor skal alle mink aflives (7 min.)
- Undervisningsfilm: COVID-19 Pfizer vaccine forklaret (16 min.)
- Hjemmeside: Vi Tester Danmark
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel P Slægtskab og bioinformatik

Teori:
- Klassifikation og systematik
- Proteinstruktur, codons og læserammer
- Fylogenetiske træer, sekvensalignment
- E-DNA, herunder oprensning af DNA, PCR og elektroforese
- Biodiversitet
- Bioinformatik

Øvelser:
- E-DNA
- Rekonstruktion af fylogenetiske træer (DTU)

Besøg på DTU:
- Rekonstruktion af fylogenetiske træer med udgangspunkt i influenzavirus

Kernestof:
- Genetik og molekylærbiologi: Bioinformatik
- Evolutionsbiologi: Biologisk variation og artsdannelse
- Eksperimentelle metoder: PCR, DNA-sekventering

Litteratur og dokumentar:
- Genetikbogen B+A, side 160-177
- Bioteknologi A , side 35-41
- Bioinformatik - Biotech Academy: Codons og læserammer, Fylogeni, Proteinstruktur, Sekvensalignment
- Artikel: eDNA: En kop havvand kan afsløre, hvor fiskene er
- Undervisningsfilm: Biodiversitet på Danmarkskortet – Københavns Universitet
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel Q Forplantning og hormoner

Teori:
- Kønsdifferentiering i fosterstadiet
- Kvindens kønsorganer, kønshormoner og menstruationscyklus
- Hormonel prævention til kvinder, herunder p-piller, mini-piller, p-stav og hormon-spiral
- Mandens kønsorganer, kønshormoner og sædcelledannelse
- Befrugtning, forsterudvikling og fødsel
- Kvindens hormoner gennem graviditeten, herunder meiose hos kvinder
- Hormonel signalering, herunder hormoners funktion, endokrine kirtler og hormonreceptorer
- Fedtopløselige og vandopløselige hormoner
- Hormoners regulering, herunder positiv og negativ feedback
- Hormonforstyrrende stoffer og dosis-respons-kurver

Øvelser:
- Kemiluppen
- Bioessay af kobbersulfat på stor dafnie (beregninger på data)

Gruppearbejde om hormoner og hormonforstyrrende stoffer:
- Nikoline L., Louise og Michala: Stress
- Mia R og Sine: Doping i sportsverden
- Mia T og Jasmin: Kønsskifte ved brug af kønshormoner
- Johanne, Nikoline G. og Gertrud: Hormonel prævention
- Anne og Jenny: Graviditet, fortrydelsespiller og abort
- Majte og Nanna: Hormonforstyrrende stoffer og drenge/mænd

Kernestof:
- Fysiologi: Hormonel regulering og forplantning

Litteratur og dokumentar:
- Fysiologibogen (1. udgave), side 124-141
- Fysiologibogen (2. udgave), side 176-185, 201-205
- Artikel: Mellemkødet sladrer om skadelige kemikalier
- Artikel: Kønsforvirring
- Artikel: Kemikalie-cocktails i vandmiljøet
- Dokumentar: Viden om - Mænd, sex og hjerner.
- Dokumentar: Kærlighedens mirakel
- Dokumentar: En farlig kemi-cocktail. DR1, 2014 (28 min.)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
FFF 5 (Studietursopgave) 04-10-2020
Gamle eksamensopgaver 1 29-10-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel R Else-Marie Bladbjerg

Forsker Else-Marie Bladbjerg, Sydvestjysk Sygehus, fortæller om hendes forskningsprojekt om fedme.

Link:
https://ugeavisen.dk/esbjerg/artikel/lokal-forsker-vinder-en-million-kroner-til-projekt-om-fedme
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel S Biologiolympiade 2021

Biologiolympiade 2021
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Biologiolympiade 2021 03-11-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel T Miljøfremmede stoffer

Teori:
- Miljøfremmede stoffer, fokus på PCB,
- PCB’s østrogene og antiøstrogene virkning
- Biokoncentrering, bioakkumulering, biomagnificering
- Dosis-respons-kurver

Øvelser:
- Bioessay af kobbersulfat på stor dafnie

Kernestof:
Økologi: samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivende miljø, økotoksikologi

Litteratur og dokumentar:
Økotoksikologi, side 27-39
- Dokumentar: Den usynlige fjende i Arktis. DR1, 2006. (53 min)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel U Fordøjelse og optagelse

Teori:
- Næringsstoffer: Kulhydrater, proteiner, fedtstoffer, vitaminer og mineraler
- Fordøjelsessystemets opbygning og funktion, herunder mund, spiserør, mavesæk, tyndtarm, tyktarm og endetarm
- Proteiners opbygning, herunder primær-, sekundær-, tertiær- og kvaternærstruktur samt stabilitet
- Enzymers opbygning og funktion
  - Enzymatiske hovedklasser
  - Faktorer, der påvirker enzymaktiviteten
  - Enzymkinetik
  - Enzymer i industrien

Øvelser:
- Fordøjelsessystemets opbygning og funktion
- Spytamylases fordøjelse af stivelse

Kernestof:
- Makromolekyler: Opbygning og biologisk funktion af carbohydrater, lipider og proteiners struktur, specifikke
egenskaber og funktioner
- Enzymer: Opbygning, funktion, enzymatiske hovedklasser og faktorer, der påvirker enzymaktiviteten
- Fysiologi: Oversigt over kroppens organsystemer

Litteratur og dokumentar:
- Fysiologibogen (1. udgave), side 148-175
- Biokemibogen - liv, funktion, molekyle, side 70-87, 204-207
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel V Stofskifte

Teori:
- Omsætning af kulhydrat, protein og fedt
- Kulhydraternes intermediære stofskifte, herunder respirationsprocessen: 1. Glykolyse, 2. Citronsyrecyklus = Krebs cyklus, 3. Elektrontransportkæde = Respirationskæde, samt Gæring.
- Glykæmisk indeks
- Den normale regulering af blodsukker
- Diabetes type 1 og 2, herunder behandling og følgesygdomme

Øvelser:
- Undersøgelse af kulhydratstofskiftet (virtuelt)

Kernestof:
- Makromolekyler: Opbygning og biologisk funktion af carbohydrater, lipider og proteiners
- Biokemiske processer: Respiration og gæring, herunder carbohydraternes intermediære stofskifte

Litteratur og dokumentar:
- Fysiologibogen (1. udgave), side 176-195
- Biokemibogen - liv, funktion, molekyle, side 121-130, 198-203
- Kroppen i fokus, side 114-115
- Artikel - Smuk snigmorder rummer nøglen til ny diabetesmedicin
- Animation: Respiration og gæring (10 min.)
- Undervisningsfilm: Iltoptagelse lunger til blod og til musklerne (9 min.)
- Undervisningsfilm: Glykolyse, Krebs cyklus, respirationskæden (9 min.)
- Undervisningsfilm: Glykæmisk indeks (3 min.)
- Undervisningsfilm: Blodsukker og insulin 1 (8 min.)
- Undervisningsfilm: Blodsukkerregulering 2 faste glukagon (5 min.)
- Undervisningsfilm: Forstå type1 diabetes (7 min.)
- Undervisningsfilm: Forstå type 2 diabetes (8 min.)
- Undervisningsfilm: Beta-celler. Kroppens egen insulinfabrik (21 min.)
- Undervisningsfilm: Insulinets historie. Overlevelse for millioner med diabetes (23 min.) FRIVILLIG
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Genaflevering - 1 18-12-2020
Undersøgelse af kulhydratstofskiftet (virtuelt) 26-01-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel W Stofskifte og træning

Teori:
- Aerob og anaerob træning, herunder respiration og gæring
- Træning og iltforbrug, herunder iltgæld og iltdeficit
- Den respiratoriske (R) og metaboliske udvekslingskvotient (RQ)
- Konditionstræning, herunder VO2maks, kondital, aerob kapacitet og fysiologiske ændringer som følge af træning
- Doping, herunder EPO, bloddoping og anabole steroider

Øvelser:
-----

Kernestof:
- Biokemiske processer: Respiration og gæring
- Fysiologi: Arbejdsfysiologi
- Eksperimentelle metoder: Arbejdsfysiologiske målemetoder

Litteratur og dokumentar:
- Kroppen i fokus, side 21-24, 62-71, 154-169
- Undervisningsfilm: Iltgæld og iltdeficit. Glykolyse og respiration (7 min.)
- Undervisningsfilm: Blodets iltbindingskurve (9 min.)
- Undervisningsfilm: Den respiratoriske (R) og metaboliske udvekslingskvotient (RQ) (10 min.)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel X Matematik i biologi

Teori:
- Hardy Weinberg ligevægt
- Chi-i-anden test
- Vækst
- Deskriptiv statistik, herunder boksplot, middelværdi, varians, standardafvigelse, median samt 1. og 3. kvartil

Øvelser:
-----

Kernestof:
- Populationsbiologi: Vækstmodeller, populationsgenetik og Hardy-Weinberg-loven

Litteratur og dokumentar:
- Regn med biologi, side 22-25
- Undervisningsfilm: Hardy Weinberg- Hvad er det? (8 min.)
- Undervisningsfilm: Hardy weinberg opgave 1 (7 min.)
- Undervisningsfilm: Hardyweinberg opgave 2 (9 min.)
- Undervisningsfilm: Hardy weinberg og Chi i anden test (14 min.)
- Undervisningsfilm: Chi-i-anden test. Grundlæggende begreber. (14 min.)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Gamle eksamensopgaver 2 31-01-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel Y Genteknologi

Teori:
- Epigenetik og styringsmekanismer
- Genregulering
- CRISPR-Cas9-teknologien

Øvelser:
---

Kernestof:
- Genetik og molekylærbiologi: Genregulering, genteknologi
- Eksperimentelle metoder: Celledyrkning, transformation

Litteratur og dokumentar:
- Artikel: Fra genetik til epigenetik
- Artikel: Epigenetik: Kan miljøet styre dine gener?
- Artikel: Epigenetik – arvelige påvirkninger og forandringer
- Artikel: Bakteriers immunsystem åbner døren til en ny æra for biologien
- Dokumentar: Vores gener - Historien bag videnskaben ( 1 )
- Dokumentar: Vores gener - Historien bag videnskaben ( 2 )
- Dokumentar: Vores gener - Historien bag videnskaben ( 3 )
- Dokumentar: Vores gener - Historien bag videnskaben ( 4 )
- Undervisningsfilm: CRISPER CAS9 (9 min.)
- Undervisningsfilm: Genome Editing with CRISPR-Cas9 (4 min.)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
3y BI-s skr. prøve 08-02-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel Z Økologi

Teori:
- Økosystemer, energi og produktion
- Økologisk effektivitet, netto- og bruttoproduktion (BPP = NPP + R og BP = NP + R)
- Fotosyntese, herunder  lys- og mørkeproces
- Arts- og populationsøkologi
- Stofkredsløb, herunder kulstofkredsløbet, kvælstofkredsløbet og fosforkredsløbet.
- Vandløbet som økosystem, herunder vandlevende dyr, makroindeks, faunaklasser, BI5, pH, næringsstoffer, vandløbsgraf og forurening af vandløb

Øvelser:
- Spiring og vækst hos byg
- Melormes økologiske effektivitet
- Bestemmelse af en populationsstørrelse
- Vandløbsundersøgelse af Møllebækken (virtuel)
- Undersøgelse af forureningsgraden i et vandløb (fysisk)

Kernestof:
- Biokemiske processer: Fotosyntesens overordnede delprocesser
- Populationsbiologi: Vækstmodeller
- Økologi: samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivende miljø, energistrømme, C-, N- og P-kredsløb, økotoksikologi og biodiversitet
- Eksperimentelle metoder: Bestemmelse af populationsstørrelse og af netto- og bruttoproduktion

Litteratur og dokumentar:
- Biologiens ABc, side 10-18, 20-28, 38-47
- Biokemibogen - liv, funktion, molekyle, side 108-120
- Biologi til tiden, side 119, 126-137
- Artikel: Kød uden kød eller dyr - hvordan det
- Artikel - Så meget bedre er det for miljøet at spise insekter
- Undervisningsfilm: Fotosyntese og Respiration forklaret. Hvornår på døgnet foregår der respiration og fotosyntese? (5 min.)
- Undervisningsfilm: Fotosyntese lysprocess calvin cyklus (4 min.)
- Undervisningsfilm: Fotosyntese - lysproces (7 min.)
- Undervisningsfilm: Fotosyntese - mørkeprocessen (4 min.)
- Undervisningsfilm: Vandløbsgrafen (14 min.)
- Undervisningsfilm: Vandløbsundersøgelse på Molslaboratoriet (68 min.)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Undersøgelse af forureningsgraden i et vandløb 16-04-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer