Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) Gitte K.P. Leonessi
Hold 2018 HI/b (1b HI, 2b HI, 3b HI)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Danmarkshistoriens lange linjer
Titel B Besættelsen i Danmark
Titel C Antikken: Grækenland og Rom
Titel D Middelalderen fra en europæisk vinkel
Titel E Renæssance og reformation - ca. 1400-1648
Titel F Europæisk opbrud 1650-1776
Titel G Revolutionernes epoke
Titel H Industrialisering, arbejderbevægelse, demokrati
Titel I Renæssancen i Firenze: kontinuitet eller nybrud?
Titel J Imperialisme, verdenskrig og revolution
Titel K Mellemkrigstid og 2. verdenskrig
Titel L Kold krig, afkolonisering og Vietnamkrig
Titel M Globalisering og konflikter i en kronologisk ramme

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Danmarkshistoriens lange linjer

Danmarkshistoriens lange linjer

Oldtid - Vikingetid
Middelalder - tidlig og sen middelalder
Renæssance - Reformation
Enevælde og oplysningstid
Grundloven - Demokratiet
Velfærd og kold krig

Materialer:
Peter Frederiksen, Knud Ryg Olsen, Olaf Søndberg: Grundbog til Danmarkshistorien, Systime,
2006/2008/2009/2010/2012
Historien om Danmark, Danmarks Radio
danmarkshistorien.dk (Århus Universitet)

Kilder:
Widukind om Haralds overgang til kristendommen (tekst 2)
Adam af Bremen om Haralds overgang til kristendommen (tekst 3)
En arabisk købmand i Hedeby (tekst 4)
Vikingerne ved Volga (tekst 5)
Præsten i Ribe (tekst 7)
Svantevits fald (tekst 10)
Rygens erobring (tekst 11)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Besættelsen i Danmark

Orientering om perioden før, under og efter besættelsen

Arbejde med kilder til perioden som forberedelse til DHO
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Antikken: Grækenland og Rom

Antikken - Grækenland og Rom.
Forløbet tager udgangspunkt i den græske antik (bystatsdannelsen, styreformer, krige, kvinders og slavers stilling, religion, hellenismen), dog i overblikslæsning, hvorefter der arbejdes mere uddybende med Romerriget (fra bystat til imperie, styreformer, konsuler og kejsere, myter, religion, kvinders og slavers stilling, pax romana, det vest- og østromerske rige, arven fra Rom, symboler, gladiatorer).

Faglige mål:
̶- redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i antikken
̶- redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
- analysere eksempler på samspillet mellem mennesker, natur, kultur og samfund gennem tiderne
- skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige forandringer og diskutere
   periodiseringsprincipper
- reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende - reflektere over historiebrug via eksempler
- anvende en metodisk-kritisk tilgang til at analysere historisk materiale
- formulere historiske problemstillinger
- formidle historiefaglige problemstillinger mundtligt og skriftligt
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Materialer (kernestof):
Carl-Johan Bryld: Verden før 1914 - i dansk perspektiv, Systime, 2008-2013
Kristian Jepsen Steg: På sporet af Romerriget, Lindhardt og Ringhof, 2015
Johnny Thiedecke: Døden som underholdning - Historien om gladiatorerne, Pantheon, 2016

Supplerende materialer:
Diverse dramadokumentarer om bl.a. Tiberius Gracchus, Cæsar, udvalgte kejsere
Udvalgte afsnit fra HBO's Rome
"Gladiator" af Ridley Scott, 2000
Andet relevant materiale


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Overskue og strukturere
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel E Renæssance og reformation - ca. 1400-1648

Forløbet kommer omkring renæssance og reformationen med afstik til verden uden for Europa i forbindelse med opdagelsesrejserne. Det primære fokus er på de italienske bystater under renæssancen, som bliver uddybet på studierejse med fokus på kontinuitet og nybrud (forløbet Renæssancen i Italien). Herudover arbejdes der med sammenfaldet i Danmarkshistorien mellem reformation og renæssance, og reformationens betydning for såvel den katolske kirke (modreformationen) som den protestantiske verden i Mellem- og Nordeuropa.

Kernestof:
– renæssancen
– reformationen

Faglige mål: At opstille historiske problemstillinger, samt analysere på disse, med inddragelse af kilder fra bl.a. ”Verden før 1914”

Materiale:  
Carl Johan Bryld, Verden før 1914   (Systime 2008), kap. 5 - ikke alle kilder er gennemgået i undervisningen.
Ole Halding: Renæssancen i Firenze, Gjellerup, 1970 (i forløbet Renæssancen i Firenze

Supplerende materiale:
Diverse artikler med nutidigt perspektiv
"Inferno" - film baseret på Dan Browns roman
Crash Course - renaissance - John Green

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Europæisk opbrud 1650-1776

Forløbet kommer omkring enevælde og oplysning, samt de store revolutioner. Det primære fokus er på de store revolutioner i Europa i tiden 1776-1848, herunder ikke mindst den amerikanske uafhængighedskrig og den franske revolution. Oplysningsfilosofien som en del af baggrunden for republikanismen og revolutionsideologien vil også være i fokus. Ydermere vil dønningerne i kølvandet på den franske revolution, herunder de gentagne revolutioner i 1830 og 1848, også blive undersøgt. Der veksles mellem skriftlige kilder og billeder, ligesom der også inddrages film i forløbet.

Kernestof:
- Enevælden og den engelske revolution
- De store revolutioner: Den amerikanske uafhængighedskrig og den franske revolution

Faglige mål: At opstille historiske problemstillinger, samt analysere på disse, med inddragelse af kilder fra ”Verden før 1914”

Materiale:  Carl Johan Bryld, Verden før 1914, Systime 2013  kapitel 7-8 + diverse kilde- og billedmateriale

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Revolutionernes epoke

Der arbejdes med århundredet fra slutningen af 1700-tallet til slutningen af 1800-tallet med fokus på revolutionerne på globalt plan og fremkomsten af nye samfundsklasser og magtrelationer. Der er bl.a. også fokus på dobbeltrevolutionen (engelsk og fransk) og mulige årsager hertil. I forbindelse hermed inddrages filosofiske og økonomiske vinkler fra henholdsvis Karl Marx, Friedrich Engels, Adam Smith, John Stuart Mill, John Locke.

Forløbsmateriale:
Bryld, Carl-Johan: "Verden før 1914", Systime 2013, kapitel 8
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Industrialisering, arbejderbevægelse, demokrati

Den industrielle revolution - kapitel 9, Verden før 1914
Liberalisme og marxisme
Industrialiseringens 2. fase
Arbejderbevægelsen
Opsamling: magtbalancen 1850-1914

Materialer:
Carl-Johan Bryld: Verden før 1914 - kap. 9, Systime, 2008-2013
Carl-Johan Bryld: Verden efter 1914 - kap. 1, Systime, 2006-2013

Supplerende materialer:
videoer, artikler, billeder, dokumentarklip, sange
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Imperialisme, verdenskrig og revolution

Imperialisme: Europas dominans og selvforståelse
Første verdenskrig
Russisk revolution
Stalinisme
Planøkonomi
Eurokommunisme

Materialer:
Carl-Johan Bryld: Verden efter 1914, Systime
Crash Course (videolektioner)
Filmklip fra det danske filminstitut
Sange, fx Internationale
Dramadokumentar

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Mellemkrigstid og 2. verdenskrig

Mellemkrigstiden behandles med henholdsvis en amerikansk, europæisk og dansk vinkel med refleksioner over de forskellige krisetiltag i forbindelse med pandemien i starten af perioden og den verdensomspændende økonomiske krise i 1929. Der arbejdes med 2. verdenskrig i overblik med særligt fokus på aktør-/strukturvinkel og kontrafaktisk historie.

- styreformer og ideologier - demokrati, fascisme, nazisme, kommunisme
- russisk revolution
- Krisen i 30'erne
- Antisemitisme og antikommunisme
- Holocaust
- Samarbejdspolitik - besættelsen - Augustoprøret
- eurokommunisme
- kontrafaktisk historie
- aktør-strukturvinkel

Materialer:
Carl-Johan Bryld: Verden efter 1914, Systime, kap. 4-5

Supplerende materialer:
Matador, afsnit 15
Flammen og Citronen
DR-podcast med Adam Holm: Hvad nu hvis...?

Forløbet har som det foregående været påvirket af - og lidt under - nødundervisning.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Kold krig, afkolonisering og Vietnamkrig

Kold krig, afkolonisering og Vietnamkrig i et kronologisk perspektiv med tråde tilbage til de foregående forløb, og med fokus på det bipolære samfund i perioden med ideologiske kampzoner omkring fx militær, økonomi, kultur, sport, videnskab.

Fokus:
- Vietnam
- ideologier - bipolaritet - våbenkapløb
- afkolonisering

Materialer:
Carl-Johan Bryld: Verden efter 1914, kap. 6-7
Oliver Stone: The Untold History of USA: Johnson, Nixon og Vietnam
DR-dokumentar: Historien bag den kolde krig 1+2 (The Cold War Story, tysk dokumentar fra 2019)
Restudy
Woop-orienteringsløb
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Globalisering og konflikter i en kronologisk ramme

Fokus på
- ideologiske konfrontationslinjer
- velfærdsstatens udfordringer
- indvandring/udvandring
- Mellemøsten og FN
- terror
- USA og Europa

Materialer:
Carl-Johan Bryld: Verden efter 1914, kap. 9-12
Oliver Stone: The Untold History of the USA, Bush og Clinton
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer