Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) Gitte K.P. Leonessi, Heidi Skjødsholm Dueholm
Hold 2018 HI/c (1c HI, 2c HI, 3c HI)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Danmarkshistoriens lange linjer
Titel B Det moderne gennembrud - DHO
Titel C Antikken: Grækenland og Rom
Titel D Europæisk og dansk middelalder - 500-1400 evt
Titel E Renæssance og reformation - 1400-1648
Titel F Europa og verden 1500-1773
Titel G Europæisk opbrud 1650-1776
Titel H Revolutionernes epoke
Titel I Industrialismen, arbejderbevægelsen og Russisk rev
Titel J Verden 1914
Titel K Første Verdenskrig 1914-1918
Titel L Mellemkrigstiden
Titel M 2 Verdenskrig 1939-1945 samt et groft overblik DKK

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Danmarkshistoriens lange linjer

Danmarkshistoriens lange linjer

Fokus:
vikingetid
tidlig og sen middelalder
renæssance og reformation
enevælde og oplysningstid
nationalisme og demokrati
mellemkrigstid og kold krig

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Det moderne gennembrud - DHO

Orientering om perioden før og efter det moderne gennembrud

Arbejde med kilder til det moderne gennembrud som forberedelse til DHO
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Antikken: Grækenland og Rom

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Europæisk og dansk middelalder - 500-1400 evt

I vores forløb om europæisk og dansk middelalder (500 evt. - 1400 evt.) skal vi fokusere på tidens styreformer og samfundspyramiden, den såkaldte feudalisme med dens udbredte naturalieøkonomi, der voksede frem efter Romerrigets fald og i kølvandet på folkevandringstiden. Vi skal også se på middelalderens normer, værdier og idealer, herunder kirkens, pavemagtens, klostervæsenets og troens betydning for datidens mennesker. Ligesom vi også skal se på investiturstriden, konflikten mellem pavemagt og kejser/kongemagt om retten til at udnævne biskopper.
Undervejs vil vi trække paralleller til datidens Danmark, herunder vikingerne og deres overgang til kristendommen.

Kernestof/grundbog:
Grundbog: Carl-Johan Bryld, Verden før 1914 - i dansk perspektiv, kap. 3 og 4 i uddrag, (Systime 2006-2013)  s. 68-100

Perspektiverende stof:
Filmen "Rosens navn" som eksempel på datidens religiøse opfattelse og mentalitet + Miniforedrag om feudalismen fra danmarkshistorien.dk- div. musikvideoer og billedmateriale om middelalderen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Renæssance og reformation - 1400-1648

Forløbet kommer omkring renæssance og reformationen, verden uden for Europa. Det primære fokus er på de italienske bystater under renæssancen, samt på reformationen og dens betydning for såvel den katolske kirke (modreformationen) som den protestantiske verden i mellem- og nordeuropa.

Kernestof:
– renæssancen
– reformationen

Faglige mål: At opstille historiske problemstillinger, samt analysere på disse, med inddragelse af kilder fra bl.a. ”Verden før 1914”

Materiale:  Carl Johan Bryld, Verden før 1914   (Systime 2008), kap. 5
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Europa og verden 1500-1773

Forløbet kommer særligt ind på europæernes opdagelse og udforskning af verden uden for Europa, herunder ikke mindst kolonierne i nord- og sydamerika. Det primære fokus er opdagelsen og koloniseringen af disse områder, samt det kulturmøde, det medførte, mellem hhv. sorte, hvide og indfødte amerikanere (de såkaldte indianere). Et særligt fokuspunkt bliver i forløbet racismens rolle og funktion i forbindelse med dette kulturmøde, herunder forholdet mellem racisme og kolonialisme. Undervejs skal vi således arbejde med processen i Valladolid 1550-51, som skulle afgøre, hvorvidt indianerne i sydamerika overhovedet var rigtige mennesker. Dette foruden trekantshandelen med afrikanske slaver og kirkens tvetydige rolle i forbindelse med koloniseringen.

Kernestof:
- De store opdagelser
- Kolonisering, trekantshandel og racisme
- Kirken og religionens rolle

Faglige mål: At opstille historiske problemstillinger, samt analysere på disse, med inddragelse af kilder fra ”Verden før 1914”

Materiale:  Carl Johan Bryld, Verden før 1914, kap. 6

https://en.wikipedia.org/wiki/Casta
https://www.kristeligt-dagblad.dk/historie/det-sorte-kapitel
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Europæisk opbrud 1650-1776

Forløbet kommer omkring enevælde og oplysning, samt de store revolutioner. Det primære fokus er på de store revolutioner i Europa i tiden 1776-1848, herunder ikke mindst den amerikanske uafhængighedskrig og den franske revolution. Oplysningsfilosofien som en del af baggrunden for republikanismen og revolutionsideologien vil også være i fokus. Ydermere vil dønningerne i kølvandet på den franske revolution, herunder de gentagne revolutioner i 1830 og 1848, også blive undersøgt. Der veksles mellem skriftlige kilder og billeder, ligesom der også inddrages film i forløbet.

Kernestof:
- Enevælden og den engelske revolution
- De store revolutioner: Den amerikanske uafhængighedskrig og den franske revolution

Faglige mål: At opstille historiske problemstillinger, samt analysere på disse, med inddragelse af kilder fra ”Verden før 1914”

Materiale:  Carl Johan Bryld, Verden før 1914, Systime 2013  kapitel 7-8 + diverse kilde- og billedmateriale

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Revolutionernes epoke

Der arbejdes med århundredet fra slutningen af 1700-tallet til slutningen af 1800-tallet med fokus på revolutionerne på globalt plan og fremkomsten af nye samfundsklasser og magtrelationer. Der er bl.a. også fokus på dobbeltrevolutionen (engelsk og fransk) og mulige årsager hertil. I forbindelse hermed inddrages filosofiske og økonomiske vinkler fra henholdsvis Karl Marx, Friedrich Engels, Adam Smith, John Stuart Mill, John Locke.

Forløbsmateriale:
Bryld, Carl-Johan: "Verden før 1914", Systime 2013, kapitel 8
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Industrialismen, arbejderbevægelsen og Russisk rev

Der tages udgangspunkt i  Carl Johan Bryld, "Verden før 1914"  Kapitel 9 Industrialismen og Arbejderbevægelsen. Dette danner udgangspunkt for forløbet Rusland og Sovjetunionen.
Her skal eleverne tilegne sig grundlæggende forståelse for situationen med ideologiernes kamp i Europa, som de gjorde sig gældende igennem hovedparten af 1900 tallet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
  • Faglige
  • Lytte
  • Læse
  • Søge information
  • Skrive
  • Projektarbejde
  • Formidling - I forbindelse med projekt arbejde
Væsentligste arbejdsformer
  • Gruppearbejde
  • Lærerstyret undervisning
  • Projektarbejde
Titel J Verden 1914

I dette forløb sætter vi fokus på hvordan verdensbilledet så ud i 1914. Hvad var udviklingen frem til 1914 i forhold til;
Europas dominans
Vestens selvforståelse
Motiverne bag imperialismen
Industrialisering og modernisering
Europa som verdens politiske centrum
Danmark i Europa
Materiale; Carl-Johan Bryld "Verden Efter 1914 - i dansk perspektiv kapitel 1.
Kernestof i forløbet:

- Hovedlinjer i Danmarks, Europas og Verdens historie fra antikken til i dag.
- Forandringer i levevilkår, teknologi, og produktion gennem tiderne
- Forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
- Politiske og sociale revolutioner
- Politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede
- Demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv.
-
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Første Verdenskrig 1914-1918

Kernestof i forløbet:
- Hovedlinjer i Danmarks, Europas og Verdens historie fra antikken til i dag.
- Forandringer i levevilkår, teknologi, og produktion gennem tiderne
- Forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
- Politiske og sociale revolutioner
- Politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede
- Demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv.

I forløbet fokuseres på det danske mindretals oplevelse af 1. verdenskrig som en del af et indblik i soldaternes vilkår på Vestfronten.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Mellemkrigstiden

Der lægges et fokus på mellemkrigstiden og de komplikationer der opstod i kølvandet på Versaillestraktaten. Især bliver Weimar Republikken grundigt behandlet.
Den verdenspolitiske situation med Wall Street krakket i USA og den følgende økonomiske depression i USA indgår ligeledes i forsøget på at formidle et generelt indtryk af mellemkrigstidens udfordringer for Europa og USA.
Udviklingen i Sovjetunionen efter revolutionen er ligeledes et fokuspunkt i dette forløb.
Til forløbet benyttes primært Carl-Johan Bryld "Verden efter 1914 - i dansk perspektiv"
Kernestof i forløbet:
- Hovedlinjer i Danmarks, Europas og Verdens historie fra antikken til i dag.
- Forandringer i levevilkår, teknologi, og produktion gennem tiderne
- Forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
- Politiske og sociale revolutioner
- Politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede
- Demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M 2 Verdenskrig 1939-1945 samt et groft overblik DKK

I forløbet sættes fokus på Perioden med 2. verdenskrig og der perspektiveres samtidig til udviklingen i Danmark. Især fokuseres der på hvorledes krigen blev oplevet i Danmark og på Færøerne.
Forløbet har lagt særligt fokus på Tyskland og skyldsspørgsmålet. Filmen "Der Untergang" ses og diskuteres.
Forløbet afsluttes med et meget kort overblik over den kolde krig 1945-1989 som sættes i kombination med eksamentræning med ukendt tekst.
Kernestoffet; Det kronologiske overblik er på grund af nedlukningsperioden ikke gennemført.
Kernestof i forløbet:
- Forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
- Nationale, regionale og globale konflikter
- Politiske ideologier
- Demokrati, Menneskerettigheder og ligestilling
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer