Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Musik A
Lærer(e) Kamilla Bang Carstensen
Hold 2018 MU/a (1a MU-s, 1a MU-s skr på klassen, 2a MU-s, skr indlagt i 2a MU-s, 3a MU-s, skr indlagt i 3a MU-s)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Praktisk forløb (Intro) MU A
Titel B Tema 2 Musikteori og rotation
Titel C Tema 3 Musikanalyse introduktion til parametrene
Titel D Flerfagligt forløb #1 - Innovation
Titel E Tema 4 basal musikteori og praksis
Titel F Akkorder, harmonik og skr.musik
Titel G Emne 1 MUSICALS
Titel H SRO
Titel I Skriftligt arrangement
Titel J Syng med Danmarak (Alsang)
Titel K Sammenspil
Titel L Musikteori BRUSH UP
Titel M Sammenspil
Titel N MUSICALS - repetition
Titel O Sangskrivning JULESANGE
Titel P Vokalmusikken i barok og wienerklassik
Titel Q Eksamensforberedelser
Titel R Forløb#15

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Praktisk forløb (Intro) MU A

Vi starter med sang og sammenspil og øver til julekoncert og koncert for børnehaven.

Sammenspil og sang:

Hvor er tiden, der ta´r os.
Ballero
Mary´s boy child

Julesange:

Det handler om dig
Det kimer nu
På loftet sidder nissen
Det er risengrød


Teori: Vi arbejder med 3-klange udfra C-nøglen

Holdet arrangerer julekoncert for en børnehave og optræder til skolens juleafslutning.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Tema 2 Musikteori og rotation

Vi repeterer teorien om intervaller. Derefter:

Rytmer, nodeværdier, notation

Instrumentlære: Eleverne noterer akkorder til de sange, der skal spilles i rotation.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Tema 3 Musikanalyse introduktion til parametrene

JakobJensens Stikord til rytmisk analyse: vi læser om FORM, HOOK, BREAK, GIMMICK, RYTMIK, CALL/RESPONSE og lytter til en mængde gode numre; Georgia/Ella Fitzgerald, Pick upon my mojo/Livin' blues, Shallow Gaga/Cooper mv.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Flerfagligt forløb #1 - Innovation

INNOVATIVT OG TVÆRFAGLIGT FORLØB MED MUSIK OG ENGELSK UGE 10
EMNET ER MUSIKFILMEN BOHEMIAN RHAPSODY OG QUEEN.
FORLØBET ER EN DEL AF EN 3-ÅRIG FORBEREDELSE TIL SRP I 3.G.

SRP ER ET TVÆRFAGLIGT STUDIERETNINGSPROJEKT, HVOR DET ENE FAG SKAL VÆRE STUDIERETNINGSFAG.
FORMÅL:
- arbejde med innovativ løsning på problemstilling
- præsentation af SRP  
- indblik i hvordan man arbejder tværfagligt
- arbejde med forskellige fags metoder – i dette forløb musikfaget og engelskfagets metoder

Innovation betegner det: at nytænke og forbedre (ikke blot forandre!) en eksisterende praksis (produkt/proces) på en etisk forsvarlig måde (ikke blot mål-middel!) sammen med aktører berørt af og agerende i denne praksis !

PRODUKT:
SKRIFTLIG PRODUKT AF PUNKT 1 OG 2 AFLEVERES TORSDAG KL. 12.00

1.KORT REDEGØRELSE FOR DEN RYTMISKE MUSIK I 1970ERNE. EN INTRODUKTION TIL QUEEN.

2.ANALYSE AF BOHEMIAN RHAPSODY FRA FILMEN. BÅDE ENGELSK OG MUSIK ANALYSEMETODER SKAL INDDRAGES.

FREMLÆGGELSE FREDAG AF FØLGENDE PUNKTER:
3. JERES OVERVEJELSER OM DET MUSIKSTYKKE (ANOTHER ONE BITES THE DUST), I SKAL FREMFØRE, HVOR DET SKAL FREMGÅ, HVORDAN I ER NÅET FREM TIL JERES PRODUKT (PROCESSEN) OG HVILKE TANKER OM PRODUKTET, I HAR GJORT JER OMKRING NYTÆNKNING AF JERES SANG.
HVORI BESTÅR DET NYTÆNKENDE/INNOVATIVE??

4. JERES OVERVEJELSER OM HVORDAN I HAR BRUGT FAGENES METODER, DEN VIDENSKABELIGE BASISMODEL SAMT BEGREBSPARRET: ’TEORETISK/PRAKTISK’

MUSIKALSK FREMFØRELSE AF ”ANOTHER ONE BITES THE DUST”
INDTÆNK DE MUSIKALSKE PARAMETRE I PROCESSEN: FORM, INSTRUMENTATION, SOUND, GROOVE, RYTMIK MV.
I KAN ARBEJDE MED NYTÆNKNING I FORM, INSTRUMENTATION, NYE AKKORDER, NY RYTMIK, NYE MÅDER AT SYNGE/SPILLE DEN PÅ ……….. MULIGHEDERNE ER FAKTISK MANGE.
MUSIKSTYKKET OPFØRES FREDAG OG JERES OVERVEJELSER (PUNKT 3 OG 4) OMKRING JERES MÅDE AT SYNGE/SPILLE NUMMERET PÅ, SKAL I REDEGØRE FOR.
DET ER HELT OP TIL JER OG JERES GRUPPE, HVORDAN I VIL FREMFØRE NUMMERET. DER SKAL DOG INDGÅ EN ELLER ANDEN FORM FOR MUSIKUDØVELSE (TRADITIONEL ELLER UTRADITIONEL) OG INSTRUMENTINDDRAGELSE. ALLE I GRUPPEN SKAL SELVFØLGELIG DELTAGE.  

LÆSNING/INNOVATION:
(E-BOGEN) VIDENSMØNSTRE: KAPITEL 1 – ’TEORETISK OG PRAKTISK’ MED TILHØRENDE UNDERKAPITLER
SAMT KAPITLET: ’INNOVATION I FLERFAGLIGE PROJEKTER’.

LÆSNING/MUSIK:
ALLEREDE LÆST MATERIALE OM RYTMISK ANALYSE (FORM, HOOK, BREAK, GIMMICK MV.)
REBEL OG REMIX DE MANGFOLDIGE 70ERE INDDRAGES TIL REDEGØRELSEN/SKAL LÆSES
DOKUMENTAR OM 70ERNE – FRA DISCO TIL PUNK ?

LÆSNING/ENGELSK:
KERNEMATERIALET I ENGELSK ER NUMMERET ’BOHEMIAN RHAPSODY’ SOM ANALYSERES SOM LYRIK.
Indhold
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Tema 4 basal musikteori og praksis

Holdet bruger 3 moduler efter forårskoncerten på et mini-latino forløbe, hvor vi bla. ser:

Lige i nosserne (Gennemgang af latinmusikken siden 1920erne)
Praktisk: vi spiller Guantanamera
Læsning: Vi læser artikel om den cubanske musik og i særlig grad om Guantanamera.

3 modulers skr. musik på klassen, hvor eleverne arbejder med PRIMUS med at skrive melodi, akkorder og 3-st. kor.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Emne 1 MUSICALS

EMNE 1

Musicalens historie:
Læsning:
Eigtved, Michael: Musical-guide s. ?
Syngestil og sangteknik (kopi, kender ikke forfatter)
Grønager, Johannes: Rockmusik i tid og rum: Melodisk analyse

Vi arbejder med følgende musicals og musikstykker - valgt ud fra årtierne fra 50erne til i dag:
Eleverne arbejder med hver deres musical i grupper og laver fremlægger på klassen og deler deres analyser.

West side story (America og Tonight)
Chess (One night in Bangkok og Embassy lament)
Jesus Christ Superstar (Getsemane og King Herods song)
Rent (Seasons of love og Take me or leave me)
Wicked (Popular og
Skattøen (Det sorte tegn og Ostesangen)
La la Land (City of stars ogIndhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H SRO

Eleverne skriver SRO i musik og dansk.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Skriftligt arrangement

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Syng med Danmarak (Alsang)

I anledning af corona-krisen laver vi et forløb om fællessangen i Danmark gennem historien og til i dag.
Produkt: Eleverne laver en kort præsentation om "Alsang gennem tiden" enten på skrift eller på video.

Læsning og lytning:

Samvirke-artikel: Syng det er sundt
Podcast: Stemmer bygger bro (alsang.dk)
Podcast: Sange, der samler (alsang.dk)
Nielsen, Puk Elstrøm: Alsang 1940

Praktisk musik:
Hvert modul synges der to sange sammen med Phillip Faber. Vi gør det sammen på zoom en dag, det er umuligt.
Eleverne vælger selv en dansk sang, som de optager på video af, og uploader på lectio. De har følgende muligheder:

1) Sammen med Faber synger sangen (hvis tonearten er helt umulig for dig, kan du finde en anden udgave af samme sang fx fra en karaoke-fil fra youtube)
2) Spiller en af Faber-sangene på et instrument - melodien eller akkompagnement eller lign.
3) Laver din egen version af sangen vokalt/instrumentalt eller begge dele - du bestemmer selv.
4) Upload dine overvejelser på opgaven.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Sammenspil

Sammenspil:
4 grupper. Rammen er MUSICALS:

Grease: Summernights
Hair: Let the sunshine
JCS: King Herods song
Mamma Mia: Gimme gimme
Indhold
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Sammenspil

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N MUSICALS - repetition

MUSICALS
Emne 1
Kort repetition af rytmisk musikanalyse mhb. emnet om musicals.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel P Vokalmusikken i barok og wienerklassik

Forløb om vokalmusikken i barok og wienerklassikken

Wienerklassikken:

DR.P1: Sådan kan du høre det er Mozart
Filmen Amadeus
Læsning om Mozart, Amadeus-filmen, perioden og Figaros bryllup (kompendie)

Mozarts Figaros bryllup:
Forkortet udgave på dansk ved operakompagniet Hedegård.

Musik analyser:
Kavatinen: Se vuol ballare
Arien: Venite inginocchiatevi
Arien: Voi, che sapete
rec og arie: Hai gia vinta la causa
Arie/duet: Sull-aria

Mozarts requiem:
Confutatis maledictis

Barokken:
Bach, (Vivaldi) og Händel
Händels Messias: For unto us a child is born
Vivaldi: De 4 årstider - forår 1.sats
Bach: Mattheuspassionen ?Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 29 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel Q Eksamensforberedelser

Eksamensforberedelser:
Sammenspil instrumentalt
Barokken: Koncertformen
Analyse af Vivaldi, Bach
Sammenspil: eksamensgrupper
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel R Forløb#15

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer