Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Sanne Nedenskov Petersen
Hold 2018 id/c (1c id, 2c id, 3c id)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Ketchersport, SNP
Titel B Opvarmnig og testning, SNP
Titel C Idræt i naturen, SNP
Titel D Flagfootball, SNP
Titel E Crossfit, SNP
Titel F Kreativ bevægelse, SNP
Titel G Drejebøger, SNP
Titel H Floorball og kondition, SNP
Titel I Træningsprojektet: Floorball-fitness, SNP
Titel J Den æstetiske krop, SNP
Titel K Kropsbasis, SNP
Titel L Fodbold, SNP

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Ketchersport, SNP

Ketchersport
Et forløb, der præsenterer eleverne for ketchersport både teknisk og taktisk. Eleverne reflekterer over net/væg-spillenes egenskab og øver basisgreb og -slag.
Badminton: forhånds- og baghåndsgreb, lang singleserv, clear, smash, herunder benarbejde, position på banen samt regler
Skumtennis: Greb, serv, longline og crosscourt, flugtning.

Læringsmål:
- at kunne reflektere over net/væg-spillenes karakteristika
- at forstå grundlæggende bevægelsesmønstre
- kende forskel på angrebs- og "forsvars"-slag
- kunne anvende et lille udvalg af ovenfornævnte forskellige slagtyper og -greb
- kende og anvende spillets regler og pointsystem

Materialer:
Kompendum: Ketchersport (SNP)
   Sørensen og Pöckel: Idræt C - teori i praksis, s. 77-84
   Andersen og Nielsen: Idrættens ABC, s. 638-642, 678-683 (slagteknik: badminton, (skum)tennis)
Videoer af slag
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Opvarmnig og testning, SNP

Opvarmning og testning:
Eleverne arbejder med opvarmningsteori med fokus på effekten af opvarmning. Vi arbejder med den naturvidenskabelige metode og arbejder med hypotese og testning. Eleverne opstiller en hypotese på baggrund af teori om opvarmningens effekter (både mentalt og fysiologisk) og herefter udfører vi opvarmningstesten fra Idræt C.
Til forløbet kobles musikteori om takt og tælling, ligesom eleverne præsenteres for forskellige opvarmningsprogrammer samt eksempler på progression i opvarmningsprogrammer. Eleverne udtænker, udarbejder og gennemfører i grupper opvarmningsprogram til musik.

Læringsmål:
- høre musikkens tælling og starte bevægelsen på 1.taktslag i musikken
- holde rytmen og udføre bevægelser i takt til musikken
- planlægge øvelserne til et opvarmningsprogram på ca. 15 min
- finde egnet musik ti de fundne øvelser
- udføre og instruere en gruppe i opvarmningsprogrammet
- argumentere for opbygningen af programmet, øvelserne og musikvalget
- demonstrere forståelse for progression i intensitet og øvelsesvalg
- koordinere bevægelser og udføre opvarmningsøvelser teknisk korrekt
- reflektere og kommentere på andre gruppers opvarmningsprogrammer
- vise teoretisk forståelse for, hvorfor man varmer op

Materialer:
Sørensen og Pöckel: Idræt C - teori i praksis (2018) s. 119-125 + videoeksempler
Teori om "Opvarmningens effekter", Århus Universitet, 1993 (kopi)
Eksempel på drejebog + instruks (SNP)
Idrætsmusik.dk
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opvarmningsprogrammer 17-03-2019
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Idræt i naturen, SNP

Et forløb med præsentation af idrætstilbud i lokalområdet. Vi taler om idræt og livsstil, samt motivation for et fremtidigt aktivt liv.
- Stratego
- Discgolf
- O-løb
- cross-løb, intervaltræning mm.

Læringsmål:
- at kunne reflektere over, diskutere og overveje egen og andres sundhed og livsstil
- kendskab til byens gratis muligheder for fysisk aktivitet
- kendskab til de forskellige discipliner som motivation for et fremtidigt aktivt voksenliv.
- kendskab til principper for intervaltræning,
- kendskab til o-løb og discgolf som discipliner
Indhold
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Flagfootball, SNP

t forløb i Flagfootball, hvor eleverne bygger ovenpå de basale boldspilsprincipper, som de arbejdede med i grundforløbets boldbasisforløb. Eleverne arbejder med kaste- og gribeteknik, samt med spilforståelse og taktik, herunder især angrebstaktikker og personlig opdækning.

Læringsmål:
- Være en god holdspiller og kunne gøre dine medspillere gode
- Kende basale forskellige taktiske systemer og principper og kunne bruge dem i praksis
- Kunne opfatte, vurdere, beslutte og handle relativt hurtigt og hensigtsmæssigt
- overblik over basale regler og kunne anvende dem i praksis, samt reflektere over reglernes betydning for spillet
- Kunne redegøre for og anvende basal boldspilsteori
- kaste og gribe en amerikansk fodbold

Materialer:
Kompendium_ Flagfootball
  www.flagfootball.dk (om regler, kaste- og gribeteknik)
Tutorials: Sådan kaster du en amerikansk fodbold (youtube)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Crossfit, SNP

Vi arbejder med crossfit i et grundtræningsperspektiv. Til forløbet kobler vi basal træningsfysiologi, teori om træningsplanlægning og træningsprincipper indenfor crossfit, ligesom vi sætter træningsformen ind i et samfundsmæssigt perspektiv og ser på kropskultur. Eleverne udarbejder bl.a. et crossfit-træningsprogram.

Læringsmål:
- kendskab til terminologi indenfor CrossFit
- kendskab til basale øvelser for forskellige muskelgrupper
- praksiserfaring med forskellige strukturer for WODs og øvelsessammensætninger generelt
- Basal viden om muskelarbejde og musklernes opbygning og funktion
- kunne reflektere over og diskutere CrossFit som et moderne idrætstilbud og reflektere over træningskonceptets betydning for sundhed og livsstil.

Materialer:
Kompendium: Crossfit, SNP:
          Hvad er CrossFit - www.crossfit8500.dk
          CrossFit ordbog
          WOM (august, september, oktober) - www.aktivtraening.dk
          Musklerne - Idræt C s. 67-69
          Livsstil - Idræt C s. 14-16
          Fysisk aktivitet og sundhed - Idræt C s. 17-25
          Artikel: "Derfor er CrossFit en slags kult", www. Videnskab.dk 17.08.2016

Ekstra kompendium VP19:
          Træningskonceptet CrossFit -  www.aarhuscrossfit.dk
          De grundlæggende øvelser -  www.aarhuscrossfit.dk
          De grundlæggende former -  www.aarhuscrossfit.dk
          Skaleringer og teknik -  www.aarhuscrossfit.dk

Om drejebøger - Handout (SNP)

Links: jf. modulerne 23/8, 9/9, 28/10

         
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Kreativ bevægelse, SNP

Musik og bevægelse.
Vi arbejder med krop, bevægelse og dans med udgangspunkt i Labans bevægelsesteori. I et progressivt forløb arbejdes der med forskellige elementer af kreativ bevægelse som. f.eks.: bodystorm, improvisation, impulser, impro-performances, kopi-/kommentar-koreografier, spejling mm.

Læringsmål:
- at kunne anvende Labans bevægelsessprog (BESS-konceptet) reflekteret i teori og i praksis
- at kunne arbejde og skabe bevægelser i en kreativ proces
- via kreative øvelser og processer at skabe en performance

Materialer:
Ravn, Susanne: Med kroppen som materiale, s. 36-59 (Kopi SNP)
BESS-konceptet: Hand-out (SNP)
Winther, Helle: "Alle kan danse - improvisation og ekspressivitet" IN: Fodfæste og Himmelkys, s. 135-143 (Kopi)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Drejebøger, SNP

Arbejde med drejebøger/Eksamensforberedelse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Floorball og kondition, SNP

Boldspil
En grundlæggende indføring i de centrale aspekter af floorball. Udover at arbejde med spillets tekniske elementer samt den generelle spilforståelse, arbejder vi med spillet i et konditions- og fitnessperspektiv, og knytter teori om arbejds- og træningsfysiologi til forløbet. Forløbet forbereder endvidere eleverne til træningsprojektet i 3.g, hvor vi arbejder med "fitness"- floorball.

Læringsmål:
- aflevere og modtage i en afstand på 5-10 meter
- drible med forside/bagside af stav stående og i let tempo
- drible zigzag mellem kegler uden at miste kontrol med bolden-
- indgå i samspil under pres
- udføre trækskud
- have kendskab til slagskud
- kunne følge løbemønstre i taktiske øvelser
- indgå i kampsituationer
- arbejde med høj puls i kampsituationer, samt besidde en forståelse af teorien om formålet hermed og effekten heraf

Materiale:
Sørensen og Pöckel: Idræt C - teori i praksis, 2018. s. 70-75 + 128-131
Youtube: Floorballfinale herrer 2019 - Frederikshavn Blackhawks vs. Benløse FC
Floorball_regler og organisering (SNP docx. Fra Floorball.dk)
Artikel: Floorball beskytter kroppen mod alderdom, Videnskab.dk
Facebook: "Karantænesvin", Peter Løwenstein & Jens Bojsen-Møller
Artikel: Gitte Høj: 3 træningsøvelser til konditionen, Magasinet Liv

Dele af forløbet er afviklet virtuelt i karantæne
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Træningsprojektet: Floorball-fitness, SNP

Træningsprojektet: floorball-fitness
Et forløb med fokus på træningseffekterne ved floorball. Vi beskæftiger os med arbejds- og træningsfysiologi i teori og i praksis, og vil have fokus på kondition samt fysisk aktivitet i et personligt og samfundsmæssigt perspektiv. Vi forholder os til forskning på området og eleverne arbejder med træningsplanlægning og evaluering af træningseffekten. Der kobles således til boldbasis i 1g + forløbet Floorball og konditionstræning (2g).
Den praktiske undervisning vil tage udgangspunkt i basal floorballteknik og -taktik (spilforståelse, løbebaner mv.)

Læringsmål:
- viden om basal arbejds- og træningsfysiologi
- kendskab til testning af kondition
- reflektere over og diskutere fysisk aktivitet i et personligt og samfundsmæssigt perspektiv
- planlægning, genneførelse og evaluering af eget træningsprogram under temaet: 7 min. træning om dagen i 8 uger - hvad gør det ved dig?

samt alle de læringsmål, der er knyttet til forløbet "Floorball og konditionstræning" fra 2.g

Materialer:
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Den æstetiske krop, SNP

Med udgangspunkt i dansens historie, arbejder vi med med folkedans. Vi læser om folkedansens betydning og udvikling og danser i praksis To tur til Vejle, Den muntre kreds + en moderne variant af samme samt Les Lanciers. Der lægges en betydelig vægt på Les Lanciers, da dansen skal opføres til skolens fødselsdagsfest.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Kropsbasis, SNP

Klassiske og nye idrætten: Kropsbasis

Formålet med forløbet er at give et kendskab til udvalgte basale teknikker ved springgymnastik. Med udgangspunkt i tillidsøvelser, basale samarbejdsøvelser og akrobatik arbejder vi os ind i de basale teknikker og starter med fokus på kropsspænding og betydningen heraf. Dernæst arbejder vi med håndstand, mølle og ruller, ligesom vi arbejder med modtagning både teoretisk og i praksis. Forløbet kobles med et idrætshistorisk fokus på gymnastikkens udbredelse i Danmark/kropskulturens historie og i den forbindelse sondringen mellem tysk/dansk og svensk gymnastik.

Læringsmål:
- kropsspænding
- modtagning i teori og i praksis
- håndstand
- mølle
- forlæns og baglæns rulle
- viden om kropskulturens, herunder gymnastikkens udbredelse i Danmark

Materialer:
DGI: "Sikkerhed. Om modtagning" (kopi)
Sørensen & Pöckel: Idræt C - teori i praksis (2018), s. 31-36
Trangbæk, Else: Gymnastik og opdragelse, s. 5-14 (kopi)
Planche: Svenske øvelser (billedfil), DIF. Gymnastikkens historie, 1987
Planche: Tyske øvelser (billedfil), Else Trangbæk: Mellem leg og disciplin - gymnastikken i Danmark i 1800-tallet

Links:
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Fodbold, SNP

Boldspil
Et forløb i fodbold, hvor eleverne præsenteres for spillets dimensioner - både teknisk og taktisk. Vi arbejder med basisfærdigheder som pasninger, tæmninger, driblinger, vristspark, afslutninger. Desuden ser vi på angrebsspil og forsvarsspil.

Læringsmål:
- Indersideafleveringer til makker 3-10 meter
- tæmning med fod, og evt. andre variationer
- drible, aflevere og modtage bolden i bevægelse. Med og uden moderat pres fra modstander
- taktisk spilforståelse med fokus på at gøre sig spilbar, og evt. gøre sine medspillere spilbare. Arbejde med "det frie rum"
- Afslutninger, evt. forskellige variationer
- indgå i kampsituationer, hvor bolen modtages og spilles videre
- kendskab til spillets basale regler
- viden om basal arbejde- og træningsfysiologi og træningslære
- reflektere over spillets funktion som konditionstrænende og sætte disse overvejelser ind i et samfunds- og sundhedsperspektiv.Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer