Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Kim Sønderskov Kristensen
Hold 2018 id/4(d) (1d id, 2d id, 3d id)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Opvarmning
Titel B Basketball og Volley
Titel C Orienteringsløb
Titel D Basketball
Titel E Crossfit
Titel F Performance
Titel G Træningsprojekt
Titel H Forløb#8

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Opvarmning

Opbygge et rytmisk opvarmningsprogram og fremvise det.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Basketball og Volley

Hvad er Basketball, hvad er Volleyball, hvad er forskellene?
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Orienteringsløb

Kortkendskab og det færdige løb.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Basketball

Basketball
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Crossfit

Crossfit
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Træningsprojekt

Opstart af træningsprojekt pga. Corona
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Forløb#8

d
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer