Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Birgitte Hvid Mikkelsen, Hjalmar Nygaard, Kristian Thygesen
Hold 2018 id/6 (1x id, 2x id, 3x id)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Rytmiske opvarmningsprogrammer
Titel B Kroppen under arbejde 1
Titel C Boldspil - Ultimate
Titel D boldspil, basket
Titel E Vild med dans
Titel F Grundlæg. fysiologi-optakt til crossfit (virtuelt)
Titel G Selvtræning i en coranatid
Titel H Sundhedsfloorball
Titel I CrossFit

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Rytmiske opvarmningsprogrammer

Opvarmingsprogrammer

Forløbet bygger et teoretisk grundlag for hvorfor man varmer op. Samt hvordan man hensigtsmæssigt opbygger et opvarmingsprogram til musik, herunder musikvalg, samt koordinering dertil.

Pensum:

Idræt c, Systime. S. 90-95
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Diskutere
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
Titel B Kroppen under arbejde 1

Forløbet giver en intro til kredsløbstrøning, og bygger progressivt ovenpå denne viden med træningstyper, samt fordele og ulemper ved de forskellige typer kredsløbstræning. Desuden har holdet trænet ude som inde, for at nuancere hvor træning kan foregå.

Træningstyper:

- Kontinuerlig træning
   - Løbetræning
- Intervaltræning:
   - HIIT/crossfit
   - Løbetræning
   - Boldspil


Pensum: Idræt c bogen

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Boldspil - Ultimate

Kaosspillet Ultimate

Fokuspunkter:

-"Den gode aflevering"
-Kommunikation
-Egenfærdighed
-Kondition
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
Titel D boldspil, basket

Formålet med forløbet i basketball er en grundlæggende indføring i centrale dele af basketball. Der lægges i starten af forløbet vægt på de tekniske elementer i spillet som afleveringer, footwork, og skud på kurv. I forhold til de taktiske elementer lægges der vægt på ”løb i det tomme rum”, simple angrebsåbninger og zoneforsvar.

Læringsmål
Afleveringer: Tohåndsbrystaflevering, studsafleveringer, aflevering over hovedet
Footwork: Driblinger, jumpstop, 1-2 stop, pivoting
Skud på kurv: Stående skud på kurv, lay-up (stående), lay-up med dribling
Forsvar: Zoneforsvar, stance (udgangspostion), sliding
Angrebsåbninger: Spacing, Give and go, backdoor
Regler: Fejlreglen – ingen kropskontakt, skridt, 3-sek reglen

Litteratur
Friedrich, Hauge, Nedergaard; Basketball ABC; Systime 2005
side 7-8, 10-13, 20-23, 34-36, 42-44, 45-48, 61-64, 89-90, 144-147
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Vild med dans

Formålet med forløbet Vild med dans er at opnå en forståelse af de centrale elemen-
ter i jive og moderne dans. Der afsættes 1-2 moduler til jive, da eleverne allerede er præsenteret for jive i 1.g i forbindelse med skolens fødselsdagsfest. I det første modul har der været fokus på grundtrin, dansefatning og enkelte variationer samt på at få en musikforståelse for dansens rytme og tælling. I det andet modul har der været fokus på at få bygget flere variationer på og få finpudset dansens trin, teknik og udtryk. I slutningen af 2. modul sættes variationerne sammen til en rutine.
Der afsættes 6 moduler til kreativ bevægelse, hvor der indledningsvis fokuseres på Labans fem fundamentale bevægelsesaspekter: krop, sfære, dynamik, form og relation. Eleverne skal herefter parvis udarbejde en koreografi med titlen ”Mødet mellem to mennesker”. Det er et krav, at nogle af bevægelsesaspekterne er indtænkt i koreografien. Arbejdet med koreografien blev dog ødelagt af aflysninger grundet sygdom (to moduler) på efterfølgende Corona, hvorfor ikke alle elever fik udarbejde en færdig koreografi.
Forløbet afsluttes med les lancier i 3.g

Litteratur
Yubio, side 711-717, 734-735
Dans 22, side 115-118

https://videnskab.dk/krop-sundhed/nyt-studie-dans-kan-have-anti-aging-effekt
https://videnskab.dk/kultur-samfund/derfor-danser-vi-lanciers


Læringsmål
Jive
- Tekniske færdigheder mht. placering og bevægelse af fødder, ben og hofte i dansen
- Tekniske færdigheder mht. kropsholdning og dansefatninger
- Kunne flere forskellige dansevariationer
- Sætte variationerne sammen til en lille serie
- Beherske en længere rutine
- Bevægelser i takt til musikken
- Begynde på det korrekte taktslag i musikken
- Kunne føre en partner/blive ført af en partner

Kreativ bevægelse
- Skal kende til labans 5 fundamentale bevægelsesaspekter
- Skal kunne udarbejde en koreografi, hvor nogle af Labans bevægelsesaspekter indgår

Les lancier
- Udføre de forskellige trin såsom chassétrin, gåtrin i takt til musikken
- Kunne føre eller blive ført af en partner
- Kunne danse med korrekt dansefatning og holdning
- Kunne huske de fem ture udenad, så de kan danses med passende udtryk
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Grundlæg. fysiologi-optakt til crossfit (virtuelt)

Formålet med forløbet i grundlæggende fysiologi - optakt til crossfit  er at give dig en grundlægende viden om musklernes opbygning, den anaerobe og den aerobe energiomsætning samt ilttransportkæden dvs. hvordan ilten transporteres fra lungerne og ud til de arbejdende muskler. Du skal desuden være i stand til at gennemføre et hjemmetræningsprogram bestående af en løbetur på 15-20 minutter efterfulgt at et cirkeltræningsprogram. I forbindelse med hjemmetræningsprogrammet skal du være i stand til at reflektere over, hvilken betydning det har at holde sig fysisk i gang i en tid, hvor samfundet er lukket ned pga. corona.

Læringsmål
- Skal kunne gøre rede for musklernes opbygning
- Skal kunne gøre rede for den anaerobe og aerobe energiomsætning
- Skal kunne gøre rede for lungernes opbygning + gøre rede for begreberne åndedrætsdybde, åndedrætsfrekvens og lungeventilation
-  Skal kunne gøre rede for hjertets opbygning + gøre rede for begreberne puls, slagvolumen og minutvolumen.

Litteratur
Idræt C – teori i praksis side 39-48, Systime 2005
https://www.dr.dk/nyheder/indland/overlaege-opfordrer-til-motion-under-coronakrisen-saadan-paavirker-14-dages
https://videnskab.dk/krop-sundhed/derfor-er-crossfit-en-slags-kult
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Selvtræning i en coranatid

Grundet nedlukningen af skolerne i foråret 2020 blev træningsprojektet i 3.g flyttet ned i slutningen af 2.g. Rammerne blev løsere end intenderet i læreplanen, da det i den givne situation gav bedst mening at lade eleverne udarbejde og gennemføre et program, som skulle opleves meningsfyldt og ikke mindst motiverende. Eleverne skulle selv opstille et mål for forløbet, udføre en start- og sluttest og dokumentere den ugentlige træning i form af en træningsdagbog. Det blev forventet, at eleverne udførte 3 ugentlige træninger. Efter endt forløb skulle eleverne reflektere forløbets fysiske såvel som mentale effekt.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Sundhedsfloorball

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer