Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Birgitte Hvid Mikkelsen
Hold 2018 id/5og6 (1ux id)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Boldbasis, Ultimate
Titel B Musik og bevægelse, Jive
Titel C Musik og bevægelse: opvarmning
Titel D Floorball
Titel E Idræt i naturen
Titel F Floorball
Titel G Musik og bevægelse: opvarmning

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Boldbasis, Ultimate

Læringsmål
- Skal kunne gøre rede for, hvad der kendetegner kaosspillene
- Skal kende de vigtigste regler i Ultimate
- Skal kunne være i stand til at lave et baghåndshkast og i noget omfang kunne beherske forhåndskastet
- Skal kunne være i stand til at gribe disken vha. en pandekagegribning og noget omfang kunne beherske høje og lave gribninger
- Skal kunne pivotere med discen
- Skal kunne gøre sig spilbar ved at løbe i det frie rum
- Skal kommunikere på banen - fokus på "fri" og tælling

Faglige mål
- Beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for de tre færdighedsområder: boldspil (Ultimate)
- Opnå kropsbevidsthed
- Indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer (med fokus på kaosspillene eksemplificeret ved Ultimate)
- Demonstrere viden og kundskaber i relation til fagets identitet og metoder.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Musik og bevægelse, Jive

Læringsmål
- Eleverne skal kun beherske grundtrinene i Jive og simple variationer over disse, som de skal danse til skolens fødselsdagsfest.
- Eleverne skal kunne fejlrette sig selv vha. mobiltelefon


Faglige mål
̶ beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for de tre færdighedsområder:
musik og bevægelse
̶ opnå kropsbevidsthed
̶ demonstrere viden og kundskaber i relation til fagets identitet og metoder.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Musik og bevægelse: opvarmning

Læringsmål
- Skal kunne gøre rede for, hvad der sker med kroppen under opvarmning, herunder inddrage testen "Betydning af opvarmning"
- Skal kunne bestemme tempoet i musikken ved at tage "tiden for 16 taktslag"
- Skal kunne tælle et musikstykke op
- Skal kunne udarbejde et opvarmningsprogram til musik


Litteratur
Idræt C - teori i praksis, side 71-72, 90-95

Faglige mål
- Beherske centrale færdigheder inden musik og bevægelse
- Opnå kropsbevidsthed
- Udarbejde, gennemføre og evaluere opvarmningsprogrammer og i relation hertil kunne redegøre for relevant fysiologisk teori
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Floorball

Læringsmål
- Skal kunne gøre rede for den grundlæggende musklernes opbygning
- Skal kunne gøre rede for den aerobe og den anaerobe energiomsætning
- Skal kunne gøre rede for iltens vej fra lungerne til musklecellerne
- Skal kunne gøre rede for effekten af konditionstræning på hjertet (puls, slagvolumen, minutvolumen)
- Skal kunne gøre rede konceptet bag "motionsfloorball"

Litteratur
Idræt C - teori i praksis, side 39-48
Bangsbo, J. Boldspil er bedre end løftede pegefingre, hvis vi skal have danskerne til at bevæge sig mere.

Faglige mål
̶ gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne redegøre for centrale begreber inden for træning og idrættens discipliner
̶ beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for de tre færdighedsområder: floorball
̶ opnå kropsbevidsthed
̶ kunne forstå den fysiske aktivitets og livsstilens betydning for sundheden
̶ demonstrere viden og kundskaber i relation til fagets identitet og metoder.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Idræt i naturen

Læringsmål
- Skal opnå kendskab til  konceptet "Natural Movement" - et eksempel på en ny trend i bevægelseskulturen, hvor man søger tilbage til rødderne
- Skal opnå til kendskab til de idrætstilbud, som Esbjerg Kommune stiller gratis til rådighed for borgerne

Faglige mål
̶ gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet
̶ beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for de tre færdighedsområder: nye idrætter
̶ opnå kropsbevidsthed
̶ kunne forstå den fysiske aktivitets og livsstilens betydning for sundheden
̶ demonstrere viden og kundskaber i relation til fagets identitet og metoder.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Floorball

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Musik og bevægelse: opvarmning

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer