Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Idræt B
Lærer(e) Kasper Kjærsgaard
Hold 2018 Id-s (1z Id-s, 2z Id-s, 3z Id-s)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Rytmisk opvarmning og dans
Titel B X-fit I
Titel C Basketball
Titel D Friluftsliv
Titel E Rytmisk gymnastik og dans
Titel F Floorball
Titel G X-fit II
Titel H Dans II - Hip Hop
Titel I Kroppen under arbejde under corona
Titel J Fitnessfodbold
Titel K Badminton
Titel L Idrætsdeltagelse
Titel M Opsamling og drejebøger
Titel N Oversigt praktiske forløb

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Rytmisk opvarmning og dans

I dans er der arbejdet med jive og med forskellige variationer, som kan danses i sammenhæng med grundtrinene

I opvarmningsdelen arbejder eleverne med at opbygge, gennemføre og fremvise et rytmisk opvarmningsprogram til musik

Bedømmelse i forhold til musikforståelse (er musikkens tempo og karakter god?), rytme og takt (kan man holde rytmen og udføre bevægelser i takt til musikken?), opbygning og øvelsesvalg (er programmet hensigtsmæssigt opbygget og er der et hensigtsmæssigt valg af øvelser og progression?) samt kropsbeherskelse og instruktion i øvelserne (kan man koordinere bevægelserne og give tydelig verbal og non-verbal instruktion?)

Dette forløb udgør 1. del af det samlede forløb 'rytmisk gymnastik'
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B X-fit I

Fokus på den praktiske del. Tænkt som del 1 af to forløb.

Introduktion til genren og konceptet bag samt gennemgang af forskellige WOD, herunder TABATA, AMRAP, EMOTM, FGB osv.
Grundig teknisk gennemgang af forskellige øvelser og efterfølgende WOD


Forløbet udgør første del af det samlede forløb 'Crossfit'
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Basketball

Praktisk: Basketball - tekniske og taktiske færdigheder.
Særlig fokus på driblinger, afleveringer, hopskud og lay-up.
Taktisk fokus på individuel forsvar - stance og slide, samt arbejde med både zone-forsvar og individuelt forsvar.
Taktisk/tekniske øvelser med fokus på v-cut og give and go

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Friluftsliv

Praktisk har vi arbejdet med forskellige typer af idræt der dyrkes i naturen. Primært fokus på o-løb i forskellige variationer, men også med mountainbike og klatring.

I teoritimerne har vi arbejdet med idrætstyper, sundheds- og kropsidealer i det senmoderne samfund, sundhedsbegrebet samt idrætsbilledet i Danmark med fokus på danskernes motionsvaner.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Rytmisk gymnastik og dans

Et forløb med udgangspunkt det praktiske. Det teoretiske udgangspunkt har været i Rudolf Labans bevægelsesanalyse, som har dannet udgangspunkt for det praktiske arbejde i forløbet.

Det praktiske har taget udgangspunkt i fastlagte koreografier som eleverne så har skullet fremvise. Der er arbejdet med forskellige fokus ud fra Labans terminologier således der har været fokus på især koreografier med hhv. frit og bundet flow. Det er kommet gennem eksempelvis Hip Hop og disco, men også via en elevstyret koreografi.

Forløbet udgør anden del af det samlede forløb 'Rytmisk Gymnastik'
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Floorball

Floorball i det praktiske hvor der har været fokus på tekniske og taktiske elementer af spillet.

Især fokus på afleveringer og modtagninger i både forhånd og baghånd samt slagskud, trækskud og driblinger.

Teoretisk har der været fokus på træningslære. Hvad sker der i kroppen når vi træner?
Gennemgang af energiomsætningen med den anaerobe og aerobe energiomsætning. Snak om kredsløbet og lungernes funktion samt gennemgang af hjertet og snak om blodtryk, pulsfrekvens, lungeventilation og minutvolumen/slagvolumen og hvordan det påvirkes i forbindelse med fysisk arbejde.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G X-fit II

Overbygning til første del af forløbet.

Fokus på særlige bevægemønstre og øvelser der fokuserer på de muskelgrupper der arbejder ved de give bevægemønstre:
- Vertikalt pres
- Horisontalt pres
- Vertikalt træk
- Horisontalt træk
- Hoftedominante øvelser
- Knædominante øvelser
- Hofte-lukkede øvelser

Sammenholdt med teori, hvor fokus har været på kroppens anatomi - med muskler og lede samt deres opbygning og funktion, bevægelsesanalyser og særlig fokus på styrketræning.

Anslået omfang ca. 50 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Badminton

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Opsamling og drejebøger

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Oversigt praktiske forløb

I den praktiske del af faget opgives følgende forløb:

- Boldspil: Basketball og fitnessfodbold
- Klassiske og nye idrætter: Badminton og crossfit (X-fit)
- Musik og bevægelse: Rytmisk gymnastik

Der mangler der et forløb under kategorien Musik og bevægelse. På grund af corona og de restriktioner det har medført ift. den praktiske del af undervisningen, har det ikke været muligt at komme gennem det sidste forløb 'Dans' på en måde, så eleverne har et tilstrækkeligt grundlag for en bedømmelse til eksamen. Forløb udgår derfor fra den samlede pakke.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer