Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Øvrige hold -
Lærer(e) Dennis Jensen, Jais Dahl Myrhøj, Morten Egholm Mouritsen, Nikolai Schwitzer Christensen, Sanne Nedenskov Petersen
Hold 2018 FFF/c (2c FFF, 3c FFF, 3c Studierejse)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Videnskabsteori - introduktion
Titel B Ulighed og Gini-koefficient
Titel C SRO (FFF uge 5-6)
Titel D FFF 6

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel B Ulighed og Gini-koefficient

Forløbet har været indeholdt studieretningsdage og et samarbejde mellem samfundsfag og matematik, hvor eleverne har arbejdet med økonomisk ulighed i Danmark.
Sammenholdt med kvantitative metoder har eleverne på den baggrund udarbejdet fremlæggelser, hvor økonomisk ulighed og de sociale klasser i Danmark blev italesat. Herunder blev der i matematik arbejdet specifikt med GINI-koefficienten og Lorenz kurven.

Der har været fokus på at eleverne skulle udarbejde problemformulering og problemstillinger.

Eleverne har arbejdet med følgende begrebspar: kvalitativ &kvantitativ metode samt formel & empirisk metode.
Desuden har de arbejdet med den videnskabelige basismodel.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C SRO (FFF uge 5-6)

SRO- Studieretningsopgave
Forløbet er en generalprøve på SRP (3.g). Alle elever skriver dog om samme emne ud fra den problemformulering som gives nedenfor.
Forløbet skal, udover at behandle et emne inden for de to fags fagramme, også indeholde videnskabsteoretiske overvejelser.

Fag:
Engelsk A
Idræt C

Emne:
Livskvalitet

Problemformulering:
1) Der ønskes en idrætsfaglig definition af begrebet livskvalitet, samt en redegørelse for faktorer med betydning for livskvaliteten.

2) Dernæst ønskes en engelskfaglig analyse og fortolkning af Jason Millers drama ”Circus Lady” (1972) med særligt fokus på en karakteristik af Marie samt en karakteristik af det miljø hun er en del af.
  
3) Vurder på baggrund af redegørelsen og analysen Maries livskvalitet og fremtidsperspektiv.


Udleveret materialer:
Vidensmønstre: Videnskabens fællestræk (Begrundelse og tilhørende afsnit, herunder også om begrebsparrene Kvalitativt - Kvantitativt + Ideografisk - Nomotetisk); Den Videnskabelige Basismodel
Estrup, Claus m.fl.: Idræt C - teori i praksis, 4. udg. Systime, 2018,  s. 14-28
Miller, Jason: Circus Lady, 1972
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
SRO 05-02-2020
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D FFF 6

Forløb:
(udfyldes af de deltagende lærere)

Deltagende fag:
(udfyldes af de deltagende lærere)

Forløbets problemstilling:
(udfyldes af de deltagende lærere)

Fagenes metoder:
Ud over basismodellen har vi i dette forløb haft fokus på følgene af de deltagende fags metoder:

Fag 1: (udfyldes af de deltagende lærere)
Fag 2: (udfyldes af de deltagende lærere)

Materiale:
(udfyldes af de deltagende lærere)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer