Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2021/22
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Peter Christian Andreasen
Hold 2018 Ma/b (1b Ma, 2b Ma, 3b Ma)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Statistik grundlæggende
Titel B De 3 vækstformer
Titel C Klassisk trigonometri
Titel D Polynomier, herunder andengradsligningen
Titel E Annuiteter
Titel F Vektor
Titel G Differential regning
Titel H Statistik og sandsynlighedsregning
Titel I Trigonometriske funktioner
Titel J Den skriftlige dimension
Titel K Den mundtlige dimension

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel E Annuiteter

Mat B1 v Jens Carstensen mm.

Side 74-90 (kap. 4)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Den skriftlige dimension

repetition af den skriftlige dimension med henblik på eksamen.

regning af vejledende sæt

og forventet læst:
MAT B2 v. Jens Carstensen mm.
kap 10 lineær regressionsanalyse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Den mundtlige dimension

Kernestof repeteres mhs til de mundtlige kompetencer.

Med fokus på de matematiske ræsonnementer.


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer