Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Bodil Aase Frandsen Schmidt
Hold 2019 En/x (1x En, 2x En)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Grundforløb
Titel B Violence: The Fall of Man
Titel C Dyrk sproget I: lingua franca
Titel D FFF1 - Innovation
Titel E FFF1 - Innovation
Titel F Exploring the world (nedlukning)
Titel G The Sonnet (nedlukning)
Titel H Poverty in the UK - from a non-fictional pov
Titel I Romeo and Juliet
Titel J Dyrk sproget II: Lingua franca og karrierelæring
Titel K The Great Gatsby (værk og nedlukning)
Titel L The World of Science
Titel M Ernest Hemingway: American Minimalist
Titel N Global English
Titel O Hjemmesider til brug ved eksamen og grammatik

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Grundforløb

Grundforløbet fungerer som en introduktion til novellegenren i forskellige engelsktalende lande. Eleverne introduceres til hvordan man analysere og fortolker I engelsk, samt hvordan man arbejder med Grammatik og stilistik på en for engelsk faglig og relevant made.  

Tekster:
“The World and Me” p. 168-169 I Worlds of English
Alan Paton: “Waste Land” (South Africa) – The Lift
Ann French: ”Pig Sticker” (New Zealand) – New Zealand  
Michael Richard: “Just Like That (Australia) – Context

I forløbet er læst tekster fra Englands tidligere kolonilande. Teksterne er læst som introduktion til tekstanalyse og tekstanalytiske begreber.

Endvidere er der arbejdet med ordstilling, kongruens og genitiv.

Den yderligere information og lektionsgennemgang afspejler undervisningen i GR5, hvorfra kun en lille del af klassen kommer.

Antal sider: 25
Indhold
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Violence: The Fall of Man

Violence - the Fall of Man

A topic about violence and growing up. Focus on crime in the US and especially what it does to young people including unaccompanied minors in immigration centers.

Reading List
- Daniel Ransom: "Redezvous
- Joyce Carol Oats: "Where are you going, where have you been?"
- Shirley Jackson: "The Lottery"
- R. J. Meaddough III: "The Death of Tommy Grimes"
- Raymond Carver: "Neighbors"

Materials
https://journalofethics.ama-assn.org/article/how-should-unaccompanied-minors-immigration-detention-be-protected-coercive-medical-practices/2019-07
https://www.nbcnews.com/storyline/immigration-border-crisis/young-immigrants-held-years-virginia-detention-center-claim-horrific-abuse-n885276
https://edition.cnn.com/2019/10/24/us/ice-kids-detention-invs/index.html

Short stories:
• Engberg-Pedersen, Joanna; Grønvold, Mette og Hanne Ohland Andersen (Eds). Contexts. København, Gyldendal 2005.
-   Daniel Ransom: ”Rendezvous”. 1985.
• Engberg-Pedersen, Joanna; Grønvold, Mette og Hanne Ohland Andersen (Eds). Contexts. København, Gyldendal 2012.
-  Joyce Carol Oats: ”Where are you going, where have you been?” 1966.
-  Shirley Jackson: ”The Lottery.” 1948.
Frandsen, Kaj og Bjørn Gyland. Man Belonging or nor Belonging (Eds). København, Gyldendal – Engelsklærerforeningens udgaver. 1977.
-   R. J. Meaddough III: The Death of Tommy Grimes. 1962.
• Hermann, Mette og Stine Karlsen. When Less is More: American Minimalist Fiction. København, Gyldendal. 2014.  
-   Raymond Carver: Neighbors. 1981.

Omfang 40 sider.
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Rendezvous - forberedelse 19-11-2019
English B 22-11-2019
Where are you going I 28-11-2019
Where are you going II 05-12-2019
Violence 18-12-2019
Neighbors 09-01-2020
The Lottery 23-01-2020
The Curfew 21-02-2020
Omfang Estimeret: 23,00 moduler
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Dyrk sproget I: lingua franca


Et kort forløb om lingua franca, som tager udgangspunkt i det Nationale Center for Fremmedsprogs konkurrence "Dyrk sproget – en kreativ sprogkonkurrence for gymnasieelever." Konkurrencen går ud på, at man skal forestille sig, at man snart får snart besøg af en udvekslingsklasse fra et engelsktalende land. Eleverne herfra vil gerne se nogle eksempler på jeres hverdag og ungdomskulturen i Danmark, inden de ankommer. Derfor skal I i grupper på 3-5 elever forberede en video på mellem 2,5 til 5 minutter.

Videoen skal præsentere dansk ungdomskultur inden for ét af disse tre undertemaer, som I selv vælger:
- Underemne 1 - Young in Denmark / Under preassure – coping with stress
- Undermene 2  - Social media
- Undermene 3 - Etiquette and customs

Videoen kan fx være en videodagbog, hvor man ser en del af jeres hverdag, en hverdagssituation på en bestemt lokalitet (fx kantinen, en café, en park eller et andet sted, hvor I ofte opholder jer), en fiktiv kortfilm med forskellige roller, en reklamevideo eller lignende. Det vigtigste er, at jeres video belyser de kulturelle forskelle, der er mellem Danmark og det land, hvor eleverne kommer fra, inden for et af de ovenstående underemner.

Inden I går i gang med arbejdet med videoen, skal I lave nogle opgaver, som vil fungere som en hjæIp og inspiration til arbejdet med videoen. I opgaverne til undertemaet præsenteres I for nogle tekster og  øvelser, som gør det muligt for jer at reflektere over jeres egen kultur og kulturforskelle mellem Danmark og andre lande.

Materialer
Young in Denmark:
- Scott, Elizabeth: "10 Stress Management Techniques for Students. (2019). https://www.verywellmind.com/top-school-stress-relievers-for-students-3145179
- The Commonwealth: "Global Youth Development Index and Report" (2016). P. 5-15. http://cmydiprod.uksouth.cloudapp.azure.com/sites/default/files/2016-10/2016%20Global%20Youth%20Development%20Index%20and%20Report.pdf

Yderligere så har vi arbejdet med det at tale engelsk engelsk som fremmedsprog og hvilke konsekvenser og udfordringer det kan have.

Omfang 15 sider.
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Dyrk sproget 30-01-2020
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D FFF1 - Innovation

Indhold
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E FFF1 - Innovation

Indhold
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Exploring the world (nedlukning)

Exploring the world

Et forløb om opdagelsesrejsende og udforskningen af nye og fremmede verdener. Forløbet har også fungeret som en introduktion til læsning af nonfiktion, og de krydsfelter, når nonfiktion ligner fiktion og vice versa. Vi har arbejdet med forløbet under nedlukningen. Eleverne har også arbejder med forløbet i forbindelse med en aflevering, hvor de analyserede og arbejdede med Michael Palins forord til bogen Erebus - the story about a ship fra 2017.
Samtidig har eleverne holdt mundtlige fremlæggelser om emnet i forbindelse med en mundtlig fremlæggelse, hvor eleverne har kunne vælge at holde et 7 min. oplæg om en af de to tekster nævnt nederst på siden.


Literature

From Hanbury-Tenison, Robin (Ed.). The Oxford Book of Exploration. 2005. Oxford, Oxford University Press.

Asia:
• Charles Montagu Doughty (1843-1926): “Camels and Evening (1876)” and Suffering
• Sir Edmund Hillary (1919-2008) and Tenzing Norgay Sherpa (1914-86): “Arrival at the Summit (1953)”

Africa
• James Bruce (Laird of Kinnaird) (1730-94): “I Call it Hot (1790)”
• Dr David Livingstone (1813-73): “Discovery and Naming of Victoria Falls (1856)” and “Meeting with Stanley (1871)”
• Sir Henry Morton Stanley (1841-1904): “Meeting with Livingstone (1871)”

North America
• Sir Francis Drake (c. 1540-96): “Drake Claims California for Queen Elizabeth” (1579)

Above and Below
• Andrew James Eavis (b. 1948- ): “The Sarawak Chamber (1980)”
• Edwin E. (Buzz) Aldrin (b. 1930- ): “What it feels like to walk on the moon”

Omfang 25 sider.
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Evaluering - mundtlig præsentation 25-05-2020
Omfang Estimeret: 17,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G The Sonnet (nedlukning)

The Sonnets
Et kort forløb om sonetten med særlig fokus på the English and Italian sonnet.
Vi går lidt humoristisk til værks, og ser på hvordan lyrik er mere end blot nogle mærkelige sætninger med en masse tavs viden.
I vores arbejde får vi udover de lyriske virkemidler også arbejdet med satire og ironi.

I arbejdet med Lazarus' "The New Colossus" vil vi også undersøge nyere politiske tegninger og se på, hvordan der refereres til digtet.

Reading list:

William Shakespeare: Sonnet LV: Not marble, nor the gilded monuments (1609)
Wendy Cope: Strugnell's Sonnet IV (1986)
*Emma Lazarus: The New Colossus (1881)
*Bernadette Mayer: [Sonnet] You jerk you didn’t call me up (1968)
*Billy Collins: The Sonnet (1999)
Wendy Cope: Shakespeare at School (2017)

Omfang 15 sider.
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Evaluering - mundtlig præsentation 25-05-2020
Exam: Erebus the story of a ship 02-06-2020
End of year review 19-06-2020
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Poverty in the UK - from a non-fictional pov

Poverty in the UK

Reading list:
https://www.theguardian.com/football/2020/jun/15/protect-the-vulnerable-marcus-rashfords-emotional-letter-to-mps

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jul/13/the-guardian-view-on-englands-hungry-children-the-indigestible-truth


https://www.bbc.com/news/uk-politics-53588275

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8575371/Boris-Johnson-repeatedly-inaccurate-claims-levels-child-poverty-UK-watchdog.html

https://www.salisburyreview.com/blog/who-is-this-highly-uninformed-ball-kicker-and-why-should-we-listen-to-him-about-school-meals/

https://www.spectator.co.uk/article/racism-poverty-and-the-controversy-paradox-
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Poverty in the UK 07-10-2020
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Romeo and Juliet

Romeo and Juliet

Gennemgang af William Shakespeares tragedie Romeo and Juliet med særlig fokus på:
- Prologen
- Akt 1, scene 1
- Akt 2, scene 2
- Akt 5, scene 3

Elever har stiftet bekendskab med det elisabetanske verdenssyn, og overgangen fra familie til individ. Vi har arbejdet meget med, hvordan Romeo og Julie har forholdt sig til hinanden og deres familier.  

Materialer
Clausen, Bo Høpfner og Kaalund, Jesper: Romeo and Juliet by Shakespeare: play, glossary, tasks, toolbox. København, Gyldendal. 2017
Luhrmann, Baz: Romeo + Juliet. 1996.  

Omfang: 20 sider
Indhold
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Dyrk sproget II: Lingua franca og karrierelæring

Dyrk sproget II: Lingua franca og karrierelæring

Forløb i forbindelse med det Nationale Center For Fremmedsprogs årlige konkurrence "Dyrk sproget," hvor klassen deltager for 2. år i træk. Eleverne har arbejdet med de opgaver, der er stillet til rådighed på Dyrk sprogets hjemmeside. Disse opgaver har taget udgangspunkt i lingua franca- og karrierelæringsproblematikker med særlig fokus på sprog og kommunikation. Yderligere har eleverne i små grupper fremstillet små videoer, som de har kunne bruge i konkurrencen.

Materiale: https://ncff.dk/fileadmin/ingen_mappe_valgt/Underemne_1_engelsk_300920.pdf

Omfang: 10 sider
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Dyrk sproget 06-12-2020
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K The Great Gatsby (værk og nedlukning)

The Great Gatsby

Klassen har læst F. Scott Fitzgeralds The Great Gatsby (1925), som deres obligatoriske værk.
Klassen nåede at læse 2. kapitler af romanen, inden den 2. nedlukning trådte i kraft.
Eleverne har arbejdet med perioden og den helt særlige tidsånd (zeitgeist), der herskede, samtidig med de har arbejdet med, hvordan værket forholder sig til den amerikanske drøm og de faldgruber, der kan være omkring den.

Materialer
Fitzgerald, F. Scott: The Great Gatsby. Oxford University Press. 1998.
Luhrmann, Baz: The Great Gatsby. 2013. Film

Omfang: 100 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L The World of Science

The World of Science

Et forløb med fokus på de karrieremuligheder en biotek-studieretning kan give. Forløbet har været afviklet skriftligt i forbindelse med div. afleveringer i fiktion og nonfiktion.

Bechky, Beth A.  "Welcome to the crime lab". The introduction to Blood, Powder, and Residue: How Crime Labs Translate Evidence into Proof. Princeton University Press. 2020.
https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691183589/blood-powder-and-residue#preview

Dr. Gabby: "6 Hours." 2019.
https://doctorgabby.com/new-flash-fiction-6-hours/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost&fbclid=IwAR192reezp4gpfWU5YPCS50ylW2mnFmNNXr6-qSjcrroxq_Ldd9pW7o7qng

William, William Carlos: "The Use of Force." 1938.
https://web.stanford.edu/dept/HPS/force.html
- skrevet som aflevering med titlen "A Visit by the Doctor."

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Ernest Hemingway: American Minimalist

Ernest Hemingway: American Minimalist

Ernest Hemingway - American Modernist
Et forløb om Hemingways noveller med særlig fokus på minimalisme, isbjergsteorien og forholdet mellem mænd og mænd samt kvinder og mænd i novellerne.

Materialer
Baucsh, R. & Cassill, R. V. eds. (2006) The Norton Anthology of Short Fiction – short edition. New York: W.W. Norton. Hemmingway, E. (1927) “Hills Like White Elephants”  pp. 335- 339

Bayans, N.; Franklin, W. Gottesman, R et al eds. (1995) "Introduction to Ernest Hemingway" from The Norton Anthology of American Literature – Shorter Fourth Edition. New York: W.W. Norton. Pp. 2062-2064.

Bayans, N.; Franklin, W. Gottesman, R et al eds. (1995) "American Literature between the wars 1914-1945" from The Norton Anthology of American Literature – Shorter Fourth Edition. New York: W.W. Norton. Pp. 2062-2064.

Hemingway, Ernest (1996) In Our Time. Scribner Paperback Fiction. New York.
- Indian Camp
- The Three-Day Blow
- Cat in the Rain

Allen, Woody: Midnight in Paris. 2011. Film

Omfang: 20 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Global English

Global English

Et kort forløb med fokus på engelsk som et globalt sprog og forholdet med sprog, magt og social positionering.

Litteraturliste

Anderson, Lin: "Saving Mr Ugwu." 2013.

Fra Frederiksen, Lars (2007) Global English - Global Anguish. København, Malling Beck.
• Crystal, David: What is Global Language (2003)
• Crystal, David: Why English (1996)
• Jenkins, Jennifer: The First Dispersal: English is Transported to the "New World" (2003)
• Jenkins, Jennifer: The Second Dispersal: English is Transported to Asia and Africa (2003)
• Achebe, Chinau: fra Anthills of the Savannah (1996)
• Kunzur, Hari: fra Transmission (2003)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Hjemmesider til brug ved eksamen og grammatik

Følgende hjemmesider har eleverne brugt og arbejdet med i løbet af undervisning. De må også tilgå dem til terminsprøver, årsprøver samt aflsuttende eksamener på engelsk b.

Ordbøger

Gyldendals røde ordbøger
www.ordbog.gyldendal.dk

Longman dictionary
http://www.ldoceonline.com/dictionary   

Ordnet.dk
https://ordnet.dk/

Online slang dictionary
http://onlineslangdictionary.com/

Oxford Advanced Learner's dictionary:
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

Urban dictionary
http://www.urbandictionary.com/

Grammatik

I grammatikundervisningen er følgende materialer blevet anvendt:

Bøgh, Jens og Hovgaard, Jørgen. Fejlstøvsugeren - grammatisk øvebog i engelsk. Vejle, Forlaget Musagetes. 1987.

Tornøe, Poul. A New Start. Aarhus, Systime. 2005.

Wacher, Hanne og Kjærgaard. Stifinderen - en differentieret engelsk grammatik. Skanderborg, Andrico. 1998.
- kapitlet ordklasser pp 100 - 110.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer