Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau K og S faggrup. -
Lærer(e) David Alex Johansson, Hjalmar Nygaard, Jacob Lange, Peter Sand
Hold 2019 ks/k (1k ks 1-2 sem, 1k ks hi, 1k ks re, 1k ks sa, 2k ks 3 sem, 2k ks hi, 2k ks int eks, 2k ks re, 2k ks sa)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A HI - SÆRFAGLIG: Slaveri
Titel B HI - SÆRFAGLIG: Besættelse og modstandskamp
Titel C sa: Politik og de politiske partier
Titel D intro til religion
Titel E Jødedom
Titel F Grønland - religion
Titel G HI - TVÆRFAGLIG: Grønland
Titel H sa: Grønland
Titel I Det gode samfund religion
Titel J HI - TVÆRFAGLIGT - Det gode samfund (Velfærd)
Titel K sa: Det gode samfund (tværfagligt)
Titel L HI - TVÆRFAGLIGT - Kulturmøder (Integration)
Titel M Integration religion
Titel N sa: Integration

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A HI - SÆRFAGLIG: Slaveri

KS-Historie: Slaveri

EMNE:
- Forløbet tager udgangspunkt i en aktuel problemstilling: Skal Danmark give en officiel undskyldning for deltagelse i den transatlantiske slavehandel.
- Der er hovedsageligt fokus på den den transatlantiske slavehandel.
- Et fokus på erindringshistorie: Hvordan vælger man at erindre slaveperioden - blandt andet i filmiske fremstillinger?
- Forløbet har et diakront perspektiv og inddrager slaveri fra antikken til i dag, således at eleverne får en fornemmelse for periodisering.
1) De antikke romeres slaver
2) Middelalderens trælle
3) De stavnsbundne bønder i 1733-1788
4)  Den transatlantiske slavehandle
5) I DANSK: moderne trafficking og slavelignende forhold

NB: Historieopgaven skrives i dette forløb - med mulighed for at skrive om nazismens KZ-lejre som slaveinstitution. - 2. verdenskrig og besætttelse bliver næste forløbs emne...

- Opsamlingsuge i november 2020: Slaveriet og den amerikanske borgerkrig

MATERIALER

Normalsider fagligt stof: 104,5 normalsider

Estimeret normalsidetal er angivet efter følgende kriterier:
1 normalside prosa: 2400 tegn (med mellemrum)
1 normalside poesi: 50 vers
1 normalside levende billeder: 7 min (læreplan: 4-7 min)

Grundbogsmaterialer: (35 sider)
- Salomon, Karen Lisa, "Hvad er en slave" in Information, 7.4.2012, (3 sider)
- Gøbel, Erik, "Den danske slavehandel, ca. 1660-1848", in Danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet, 10.01.17, URL: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-danske-slavehandel/ (set den 17.05.20), (2 sider)
- Gøbel, Erik, "Dansk Vestindien - historien kort" (for Rigsarkivet) in Youtube.dk, 28.02.2017, URL: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_L-S8tXePnE&feature=emb_logo (Set den 17.05.20) (4:20 min. = 0,5 side)
- Brimnes, Niels, "Miniforedrag - Kolonihistorie", in Danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet, 18.08.2011, URL: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/miniforedrag-kolonihistorie/ (Set den 17.05.20) (3:14 min. = 0,5 side)
- Brimnes, Niels, "Den danske koloni på Guldkysten" in Danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet, 04.01.12, URL: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-danske-koloni-paa-guldkysten/ (Set den 17.05.20) (2 sider)
-Jørgensen, Helle, "MYTE: Var Danmark det første land, der ophævede slaveriet?" in Danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet, 19.03.14, URL: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/myte-var-danmark-det-foerste-land-der-ophaevede-slaveriet/ (Set den 17.05.20)(2 sider)
- Jespersen, Knud J.V., af Stat og Nation , Bd.4, Gyldendal, 1991, ss.140-145 (Om merkantilisme og verdenshandel) (5 sider)
- Domitrovic, Brian, "US Economic History 1 - How Mercantilism Started the American Revolution" in Learn Liberty, youtube.dk, 06.04.17, URL: https://www.youtube.com/watch?v=aWxvfkFbKy0 (Set den 17.05.20) (5 min = 0,5 side)
- Ash Jenny, "USAs historie" Episode 5 af 12, (Den amerikanske borgerkrig), 16.09.2011, (44 min = 6 sider)
- Thorsen, Niels, "Den amerikanske borgerkrig" in denstoredanske.dk, feb. 2009, URL: http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/USA_og_Nordamerika/USA_ca._1770-1920/Den_Amerikanske_Borgerkrig (Set den 17.05.20) (3 sider)
- Carlsen, Jesper, "Jesper Carlsen om slaveriet" in Verden før 1914 (Ibog), Systime, https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=264 (Set den 17.05.20) (10 min = 1,5 sider)
- Nationalmuseet, “Slaver og trælle i vikingetiden” in natmus.dk, URL: https://natmus.dk/historisk-viden/danmark/oldtid-indtil-aar-1050/vikingetiden-800-1050/magt-og-aristokrati/slaver-og-traelle/ (set den 17.05.20) (1 side)
- Hemmersam, Karl-Johann og Grubb, af Slaveriet og den amerikanske borgerkrig, Gyldendal, 2000, Stærk redigeret (introducerende: i alt 8 sider)

Kildematerialer: (20 sider)
- Sørensen, Anne (red./oversat), "Ernst Schimmelmanns brev om slavehandelen, 18. juni 1792" in Danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet, URL: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/ernst-schimmelmanns-brev-af-18-juni-1791-om-slavehandelen/ (Set den 17.05.20) (2 sider)
- af "Wulff Joseph Wulffs Breve og Dagbogsoptegnelser fra Guldkysten 1836-1842" in Afrikas Historie, Systime, URL: https://afrikashistorie.systime.dk/?id=205 (Set den 17.05.20)(2 sider)
- Cristian VII, "Forordning om negerhandelen, 16. marts 1792" in danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet (red.), URL: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/forordning-om-negerhandelen-1792/ (Set den 17.05.20) (4 sider)
- Aristoteles, af “Statslæren” in Torv og tempel, Munksgaard 1995 (2 sider)
- "Ibn Rustah om vikingerne (Russerne)" in Danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet, URL: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/ibn-rustah-om-vikingerne-russerne/ (Set den 17.05.20) (1 side)
- Randall, James G, "Generationen der dummede sig, 1940" (Tekst 16) in Slaveriet og den amerikanske borgerkrig, Gyldendal 2000 (1 side)
- Schlesinger, Arthur M., "Årsagerne til borgerkrigen" (1949) (Tekst 17) in in Slaveriet og den amerikanske borgerkrig, Gyldendal 2000 (2 sider)
- "Brev fra en sort nordstatssoldat" (Tekst 20) in in Slaveriet og den amerikanske borgerkrig, Gyldendal 2000 (1 side)
- af Den amerikanske forfatning / Bill of Rights (1791). - Slaverreferencer i forfatningen (1 side)
- af Black Codes for st. Landrys amt i Louisiana, afsnit 2,4, 5, 6, 7 og 14 (1 side)
- "Ernst Schimmelmanns brev om slavehandelen, 18. juni 1791" in Danmarkshistorien.dk, URL: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/ernst-schimmelmanns-brev-af-18-juni-1791-om-slavehandelen/ (Set den 3. feb. 2019) (1 side)
-  Unicef, "Udfordringer i Afrika" in unicef.dk, URL: https://www.unicef.dk/udfordringer-i-afrika/ (Set den 3. feb. 2019) (1 side)
- Abraham Lincoln: Borgerkrigens mål d. 19. august 1862. Erik A. Hansen. I: Negeren i USA. Gyldendal, 1976. (1 side)


Andet fagligt stof: (50,5 sider)
- Dencik, Daniel, Guldkysten, Haslund/Dencik entertainment, 2015, (110 min = 15 sider)
- Spielberg, Steven, Amistad, DreamWorks, 1997, (152 min = 22 sider)
- Rigsarkivet, "En kort film om kildekritik fra Rigsarkivet" in Youtube.dk, 21. dec.2015, URL: https://www.youtube.com/watch?v=Sp_DkxBqEcA (Set den 17.05.2020) (4:50 min = 0,5 side)
- Myong, Lene og Mathias Danbolt, "Guldkysten dyrker en hvid frelserfortælling" in Politiken, 20.7.2015, (2 sider)
- Lilholt, Lars, "Da Danmark var en slavenation", 2017 ( I anledning af 100-året for salget af "De Vestindiske øer") (32 vers = 0,5 side)
- Danmarks sorte samvittighed, af "Film 3: Danmarks sorte samvittighed. Undskyld eller..." in youtube.dk, 24.10.17, URL: https://www.youtube.com/watch?v=BszW9QvEloc (Set den 17.05.20) (00:00:00-00:13:00 = 2 sider)
- DR: "Historien om Danmark: Enevælde og oplysningstid" in dr.dk, Sæson 1, Episode 7, 30.09.17, URL: https://www.dr.dk/drtv/episode/historien-om-danmark_-enevaelde-og-oplysningstid_145571 (Set den 17.05.20) (60 min = 8,5 sider)

Supplerende:
- Lars Lilholt band, "Da Danmark var en slavenation" in Facebook.dk, 05.05.2018, URL: https://www.facebook.com/watch/?v=10155621997848727 (Set den 17.05.20)(1:20 min.= 0,5 side)
- Slavespillet.dk (Muligvis ikke længere tilgængeligt?)

FAGLIGE MÅL:
- formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige og enkeltfaglige problemstillinger ved anvendelse af begreber og viden fra fagenes kernestof
- forklare på hvilken måde fagene kan bidrage til at øge forståelsen af virkelighedsnære problemstillinger, herunder professionsrettede problemstillinger
- redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger samt analysere deres betydning i en historisk og aktuel sammenhæng
- reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende, herunder en forståelse af samspillet mellem aktør og struktur
- diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige værdier
- anvende viden om centrale begivenheder og udviklingslinjer til at opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i Danmark i samspil med omverdenen
- argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne indgå i en faglig dialog
kunne indgå i en demokratisk debat og diskutere konsekvenserne af forskellige synspunkter.

KERNESTOF:
- dansk historie og identitet
- nedslag i verdens og Europas historie fra antikken til i dag, herunder forskellige typer af årsagssammenhænge og periodiseringsprincipper
- natur, teknologi og produktions betydninger for mennesker i historisk og nutidigt perspektiv
- forholdet mellem aktør og struktur i et historisk og nutidigt perspektiv
- globalisering og kulturmøder i historisk og nutidigt perspektiv
- historiefaglige metoder
- historiebrug.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 30 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B HI - SÆRFAGLIG: Besættelse og modstandskamp

KS-Historie: 2. Verdenskrig, besættelse og modstandskamp

EMNE:
- Fokus på dansk modstandskamp under den tyske besættelse
- Besøge Esbjerg Byhistoriske museums udstillinger om "Modstand og besættelse"
- Erindringshistorisk behandling af, hvordan danskerne og Danmark vælger at huske modstandskampen.
- Projekt med fremlæggelser om værnemageri
Opsamlingsuge: Fokus på erindringshistorie og historiebrug

MATERIALER

Normalsider fagligt stof: 89 normalsider

Estimeret normalsidetal er angivet efter følgende kriterier:
1 normalside prosa: 2400 tegn (med mellemrum)
1 normalside poesi: 50 vers
1 normalside levende billeder: 7 min (læreplan: 4-7 min)

Grundbogsmaterialer: (50,5 sider)
- Lærer-redigeret tidslinje over begivenheder i 2. verdenskrig, udleveret som dokument (2 sider)
- DR: "Frederik IX: I farlige tider" in dr.dk, 29.12.19, URL: https://www.dr.dk/drtv/episode/frederik-ix_-i-farlige-tider_158614 (Set den 17.05.20) (60 min = 8,5 sider)
- Holm, Adam, "Kampen om historien: Kunne vi have undgået besættelsen?", in dr.dk, URL: https://www.dr.dk/drtv/se/kampen-om-historien_-kunne-vi-have-undgaaet-besaettelsen_160316 (Set den 17.05.20) (00:00:00-00:10:00 = 1,5 min)
- Jensen, Alice (et al), "Krigen i Jylland 11:12 Opgøret" in TV-Syd, 16.02.2018, (00:00:00-00:10:00 = 1,5 sider)
- Lyngholm, Dorte Krog, "Retsopgøret - 1945-1950", youtube.dk, 02.06.20, URL: https://www.youtube.com/watch?v=pJG98KBk8-w (Set den 17.05.20) (2 min = 0,5 side)
- Brunbech, Peter Yding, "Retsopgøret efter besættelsen" in Danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet, 24.02.12, URL: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/retsopgoeret/ (Set den 17.05.20) (3 sider)
- "Petergruppen Schalburgtage" in youtube.dk, 10.02.14, URL: https://www.youtube.com/watch?v=EvL1_S4BAqE (Set den 17.05.20) (5:35 min = 0,5 side)
- Bekker-Christensen, Andreas, "Folketingsvalget 1945" in Danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet, 25.11.16, URL: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/folketingsvalget-1945/ (Set den 17.05.20) (2 sider)
- Lærerredigerede modeller over "Modstandsbevægelsens organisering" og dens primære aktører (2 sider)
- Nielsen, Henrik Skovgaard, "Modstandskampens betydning" in befrielsen1945, (Siden er nedlagt, men materialet er givet i pdf-format. Sidens materiale er givet til Danmarkshistorien.dk for videreformidling) (4 sider)
- af "Før folkedrabet - antisemitiske fjendebilleder, inddeling af mennesker i racer og eksklusion" in Folkedrab.dk, URL: https://folkedrab.dk/eksempler-paa-folkedrab/holocaust/foer-folkedrabet-antisemitiske-fjendebilleder-inddeling-af (Set den 17.05.20) (3 sider)
- Svensson, Palle, "Kronik: Kommunisme og fascisme" in Jyllandsposten, 01.09.01, (4 sider)
- Bak, Sofie Lene, af "Flugten til Sverige" in Folkedrab.dk, URL: https://folkedrab.dk/artikler/flugten-til-sverige (Set den 17.05.20) ( 3 sider)
- Vogelsang og Larsen, "Danske jøders skæbne" in Holocaust-uddannelse.dk, 2002, URL: http://www.holocaust-uddannelse.dk/holocaust/danmarkogholocaust.asp (Set den 17.05.20) (2 sider)
- af Niels Kayser Nielsen, "Historiebrug" in Danmarkshistorien.dk (3 sider)
- af Vinther, Sine Maria (Cand.mag) og Jakob Sørensen (Ph.D), "Besættelsestiden er en erindringspolitisk kampplads" in Videnskab.dk, 4. sept. 2019, URL: https://videnskab.dk/kultur-samfund/besaettelsestiden-er-en-erindringspolitisk-kampplads (Set den 20.11.20) (10 sider)

Kildematerialer: (13 sider)
- "OPROP - fra den tyske besættelsesmagt 9. april 1940" in Danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet, URL: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/oprop-fra-den-tyske-besaettelsesmagt-9-april-1940/ (Set den 17.05.20) (2 sider)
- "Den danske regerings svar på det tyske memorandum 9. april 1940" in Danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet, URL: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-danske-regerings-svar-paa-det-tyske-memorandum-9-april-1940/ (Set den 17.05.20) (1 side)
- "Kongen og regeringens proklamation af Danmarks besættelse 9. april 1940" in Danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet, URL: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kongen-og-regeringens-proklamation-af-danmarks-besaettelse-9-april-1940/ (Set den 17.05.20) (1 side)
- "Erik Scavenius' erklæring ved tiltrædelsen som udenrigsminister, 8. juli 1940" in Danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet, URL: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/erik-scavenius-ved-tiltraedelsen-som-udenrigsminister-8-juli-1940/ (Set den 17.05.20) (2 sider)
- "Oversigt over dømte ved retsopgøret" in Danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet, red. 4. juli, 2012, URL: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/oversigt-over-doemte-ved-retsopgoeret/ (Set den 17.05.20) (1 side)
- Hitler, Adolf, af "kap. 11. Folk og race" in Mein Kampf, 1925/26, optrykt i his2rie.dk (Udleveret som .pdf) (2 sider)
- "Kilde: Wannseekonferencen januar 1942, Eichmanns protokol" in Folkedrab.dk, URL: https://folkedrab.dk/kilder/kilde-wannseekonferencen-januar-1942-eichmanns-protokol (Set den 17.05.20) (3 sider)
- "Flugtens pris" (Erindring) in Folkedrab.dk, URL: https://folkedrab.dk/temaer/danmark-og-holocaust/film-om-danmark-og-holocaust/seks-film-om-flugten-til-sverige-flugten-3 (Set den 17.05.20) (6:43 min = 1 side)

Andet fagligt stof: (25,5 sider)
- Brunbech, Peter Yding (et al), "Dilemmaspillet" in Danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet, URL: https://danmarkshistorien.dk/spil-quiz/dilemmaspillet/ (Set den 17.05.20) ( svarende til ca. 6 siders info-tekst )
- Busk, Emma, "Borgmester om håndtryk: Det minder mig om nazisme" in Ekstrabladet.dk, 25.02.20, URL: https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/borgmester-om-haandtryk-det-minder-mig-om-nazisme/8019253 (Set den 17.05.20) (1 side)
- Gansel, Dennis, "Napola", 2004/2005 (110 min = 16 sider)
- af "Der Ewige Jude (English subtitles)" (1940) in archive.org, URL: https://archive.org/details/DerEwigeJude (Set den 17.05.20) (00:00:00-00:10:00 = 1,5 side)
- Stevens, George, af "Nazisternes koncentrationslejre" in Netflix.com, URL: https://www.netflix.com/search?q=nazisternes%20&jbv=80119192&jbp=0&jbr=0 (Set den 17.05.20) ( 00:36:00-00:42:00 = 1 side)

Supplerende: (28,5 sider)
- Elevernes selvfundne materialer til opstilling af tidslinje over begivenheder i 2. verdenskrig
- Elevernes selvfundne materialer til fremlæggelser om forskellige former for værnemageri:
a) Civilt erhvervsarbejde for Tyskland i Danmark og Tyskland
b) Det danske nazistparti DNSAP
c) Danskere i tysk semi-militærtjeneste: SS og Gestapo
d) Danskere i dansk nazi-tjeneste: HIPO og Schalburgkorpset
e) Danskere i dansk/tysk  militærtjeneste: Frikorps Danmark
f) Diverse: Stikkere, Lokkeduer, Feltmadrasser, Danskere der sælger til tyskere, Danskere, der udtrykker nazisympati
- Meyer, Niels Christian, "Danmark ifølge Bubber - Nazisterne" in TV2, 19.05.2011 (25 min = 3,5 sider)
- "Hvad nu hvis nazisterne havde vundet" (af DR3) in youtube.dk, 05.05.16, URL: https://www.youtube.com/watch?v=1SAMVDLA0Ng (Set den 17.05.20) (1 min)
- TV2: "Dags dato: Mænd af ære", 2005 (30 min) (4 sider)
- Refn, Anders, De forbandede år, 2020 (2 t. 30 min) (20 sider)

FAGLIGE MÅL:
- formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige og enkeltfaglige problemstillinger ved anvendelse af begreber og viden fra fagenes kernestof
- forklare på hvilken måde fagene kan bidrage til at øge forståelsen af virkelighedsnære problemstillinger, herunder professionsrettede problemstillinger
- redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger samt analysere deres betydning i en historisk og aktuel sammenhæng
- reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende, herunder en forståelse af samspillet mellem aktør og struktur
- diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige værdier
- anvende viden om centrale begivenheder og udviklingslinjer til at opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i Danmark i samspil med omverdenen
- undersøge samfundsmæssige sammenhænge, mønstre og udviklingstendenser med brug af begreber samt kvalitative og kvantitative data.
- kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede materialetyper, herunder tekster, statistisk materiale og billedmateriale
- gennemføre en mindre empirisk undersøgelse
- formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på fagenes taksonomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi
- argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne indgå i en faglig dialog
kunne indgå i en demokratisk debat og diskutere konsekvenserne af forskellige synspunkter.

KERNESTOF:
- dansk historie og identitet
- nedslag i verdens og Europas historie fra antikken til i dag, herunder forskellige typer af årsagssammenhænge og periodiseringsprincipper
- forholdet mellem aktør og struktur i et historisk og nutidigt perspektiv
- styreformer i historisk og nutidigt perspektiv
- ideologiernes kamp i det 20. århundrede
- historiefaglige metoder
- historiebrug.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 47 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C sa: Politik og de politiske partier

I forbindelse med dette forløb har eleverne fået kendskab til politik, ideologier og de politiske partier.

Vi har arbejdet med kap. 5 og 6 i "luk samfundet op".
Desuden har vi set og diskuteret udsendelsen Fahrenheit 911

Desuden er følgende artikler blevet gennemgået:
http://www.ungieuropa.dk/dinhverdag

https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/article6820711.ece/

https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9801510/ved-du-egentlig-hvorfor-du-betaler-ambidrag/
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D intro til religion

Intro til faget. De 5 variationer over mytebegrebet, samt anvendelsen heraf på 1. mosebog kapitel 1,2 og 3.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Jødedom

Fra CFU: "de 5 skarpe om jødedom". Louis Theroux og de jødiske bosættere (2012)

- Primærtekster: 1.mosebog kapitel 1,2 og 3. 2.Mosebog 12,3-30. 3.Mosebog 11. Maimonides om "Messias og hans rige" tekst nr. 6 side 49-50 fra "Mennesket og magterne - en tekstsamling".  

- Sekundærtekster: "Religion og kultur" om jødedommen af Hanne Følner s. 119-127 og 130-142

-Fokuspunkter:
1) Skrifter og lære: I ved hvad det følgende er: Tanakh, Torah, Talmud.  
2) Baggrund og udvikling: I har et overblik over kongetidens Israel og det Babyloniske eksil; Eftereksilsk tid frem til år 135 ekr; Jødedommen uden for Israel (Diasporajødedommen); Jødedommen i Israel og diasporaen efter 1948.
3) Grundlæggede religiøse forestillinger: myte og historiesyn, skabelse, udvælgelse og pagt, Åbenbaring, Torah og begrebet Pesach, Eksil og forløsning, Messias og den endelige forløsning, Jødiske kulturer og ashkenazi jøder og serfardi jøder
4) Inforjmationsjagt på Det mosaiske Trossamfunds hjemmeside
5) Om Gud: Hvad er Shema-bønnen? Hvad menes der med, at Gud både er transcendent og immanent? Hvad er betydningen af begrebet YHVH? Hvad er teodicé-problemet?
6) Om mennesket og etik: Hvilken betydning har den antropogoniske myte i 1.Mosebog i forståelsen af menneskets muligheder for at leve op til kravene fra Gud? Hvad menes der med, at jødedommen er fokuseret på livet før døden? Er der ingen ide om genopstandelsen? Hvad handler jødisk etik om og hvad er dens mål? Hvilken rolle spiller næstekærlighed i jødedommen?
7) Jødisk praksis: Hvordan praktiseres religionen i synagogen? Vælg et par stykker af jødedommens årlige helligdage og beskriv dem. På hvilken måde er hjemmet en del af den jødiske religiøse praksis? Hvad er kosher og sabbat for noget?
8)Fra fødsel til død: Hvilken rolle spiller omskærelsen i jødedommen? Hvad er bar/bat mitzvah? Hvordan foregår bryllup og skilsmisse? Og hvordan med død og begravelse? Om jødiske grupperinger i Israel i dag.
9) Man har styr på de tekster, der er blevet analyseret fra Det Gamle Testamente og Maimonides (se under primærtekster)Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Grønland - religion

Grundbogen anvendt i forløbet: "Grønland - Historie, samfund og religion", Systime, 2016 af Augustesen, Rasmus og Krister Hansen. Læste sider om baggrundsstof: 1-18.

Læste kilder i "Grønland - Historie, samfund og religion": Kilde iii "Havets moder" s. 21-23.

Læste sider i TEMA-afsnittet fra "Grønland - Historie, samfund og religion", Systime, 2016 af Augustesen, Rasmus og Krister Hansen om 1) Identitet s. 6-13 og selvvalgte cases fra s. 14-17 og selvvalgt kilde s. 17-20. 2) Uddannelse s. 54-62 og kilden s. 71 - 74 "Forbered Grønlands børn på den virkelige verden".  

- Fokuspunkter:
1) Begrebet "Inua" og den cykliske verdensopfattelse.
2) Myternes betydning i det inuitiske samfund
3) Ritualers betydning i det inuitiske samfund og A. Van Genneps ritualmodel
4) Tabureglernes betydning i det inuitiske samfund
5) Angakkoq og dennes funktion i det inuitiske samfund og dermed også fænomenet "Sjælerejse".
6) Betydningen af "Naturens kræfter" og i den forbindelse viden om "Havets moder" og "Månemanden".
7) Magi: religionsfagligt set og eksemplificeret med inuitternes brug af amuletter og tupilak. Begrebet "Synkretisme"
8)  Inuitisk religion som en del af kulturen
9) Kristen mission i Grønland og dermed viden om Hans Egede.
10) Kristendom i Grønland i dag.
11) Identitet og socialisation
12) Identitetsdannelse i Grønland før og nu
13) Uddannelse i Grønland før og nu
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G HI - TVÆRFAGLIG: Grønland

KS-Historie: Grønland

EMNE: (18 moduler - inkl. 4 moduler til KS-projekt)

Tværfagligt forløb om Grønland:
- Forløbet i historie tager udgangspunkt i de udfordringer og muligheder, Grønland og dets indbyggere har aktuelt. I historie forsøger vi derfor at forstå mulighederne og udfordringerne som et resultat af Danmarks ageren som koloniherre.
- Der er således størst fokus på:
1) Danmark som koloniherre: Fordele og ulemper for Grønland:
2) Grønlands løsrivelsesproces fra Danmark: Koloni, amt, hjemmestyre, selvstyre og måske selvstændighed en gang i fremtiden?
3) Grønlands sikkerhedspolitiske betydning for Danmark - Særligt i forholdet til USA

Forløbet har ikke haft meget fokus på de første grønlændere, fordi det perspektiv ikke ville bidrage meget til den samlede tværfaglige læsning, hvor KS-fagene generelt har fokus på særligt sociale problemer og Danmark som koloniherre - i nyere tid.

Udover den grundlæggende udvikling er følgende temaer læst i historietimerne:
- Råstoffer - problemerne med økonomisk vinding af dette samt den sikkerhedspolitiske dimension
- Alkohol - Et socialt problem, som man i flere hundrede år har kæmpet med

MATERIALER:

Normalsider fagligt stof: 150 normalsider

Estimeret normalsidetal er angivet efter følgende kriterier:
1 normalside prosa: 2400 tegn (med mellemrum)
1 normalside poesi: 50 vers
1 normalside levende billeder: 7 min (læreplan: 4-7 min)

Grundbogsmaterialer:
- af Augustesen, Rasmus og Krister Hansen, "Historie" in Grønland - Historie, samfund og religion, Systime, 2016, URL: https://groenland.systime.dk (Set den 25.dec. 2019) / https://groenland.systime.dk/?id=122 (41480 tegn = 17 sider)
a) Grønland før den danske kolonisering
b) Danmarks kolonisering
c) Rigsfællesskabet (historisk)
d) Hjemmestyre og selvstyre
e) Fra hjemmestyre til selvstyre
- af Augustesen, Rasmus og Krister Hansen, "Råstoffer" in Grønland - Historie, samfund og religion, Systime, 2016, URL: https://groenland.systime.dk/?id=185 (20390 tegn = 8 sider)
a) Grønlands økonomiske fremtid
b) Råstofeventyret
c) Råstoffer og fremtiden
d) Miner i Grønland - tre cases
- af Augustesen, Rasmus og Krister Hansen, "Alkohol" in Grønland - Historie, samfund og religion, URL: https://groenland.systime.dk/?id=173 (24544 tegn = 10 sider)
a) Alkoholen kommer til Grønland
b) Alkoold i 1960'erne og 1970'erne
c) Rationering* af alkohol
d) Oplysningskampagner om alkohol
e) Alkoholforbrug og lovgivning
f) Alkoholkultur og hjælpeorganisationer
- af Augustesen, Rasmus og Krister Hansen, "Grønland og grænlændere i Danmark" in Grønland - Historie, samfund og religion, URL: https://groenland.systime.dk/?id=194 (31134 tegn = 13 sider)
a) Kulturmøde
b) Den dansk-grønlandske forbindelse
c) Danske politikere og Grønland
d) Danskere i Danmark om Grønland og grønlændere
- Sørensen, Bo Wagner, "Thulesagen - sag om forflyttelse af beboere", lex.dk 2020, URL: https://denstoredanske.lex.dk/Thulesagen_-_sag_om_forflyttelse_af_beboere (1 side)

Kildematerialer:
- af Augustesen, Rasmus og Krister Hansen, "Historie" in Grønland - Historie, samfund og religion, Systime, 2016, URL: https://groenland.systime.dk (Set den 25.dec. 2019) / https://groenland.systime.dk/?id=122 (28762 tegn = 12 sider)
i. Fødestedskriteriet
ii. Hvorfor er ligeløn umuligt i Grønland?
iii. Vi kan klare os uden EF
iv. Farvel til det smilende Grønland?
v. Overenskomst om Grønlands forsvar
vi. Beretning om undersøgelsen af regeringens håndtering af Thulesagen
- af Augustesen, Rasmus og Krister Hansen, "Råstoffer" in Grønland - Historie, samfund og religion, Systime, 2016, URL: https://groenland.systime.dk/?id=185 (4622 tegn = 2 sider)
i. Uran splitter Grønland på ny
- af Augustesen, Rasmus og Krister Hansen, "Alkohol" in Grønland - Historie, samfund og religion, URL: https://groenland.systime.dk/?id=173 (11945 tegn = 5 sider)
i. Hvad vil veje tungest på vægtskålen 20. juni
ii. Min mening før folkeafstemning om alkoholforbud
iv. Handleplan for alkoholområdet i Grønland 2013-2019
- af Augustesen, Rasmus og Krister Hansen, "Grønland og grænlændere i Danmark" in Grønland - Historie, samfund og religion, URL: https://groenland.systime.dk/?id=194 (1773 tegn = 1 side)
ii. DF vil have Grønlands hjemmestyre suspenderet
- Rosa, Anja, "Grønland var en koloni som alle andre",2017, URL: https://sermitsiaq.ag/node/193583 (1 side)
- Duus, Søren Duran, "Historiker: Grønland har aldrig været en koloni", 2014, URL: https://sermitsiaq.ag/node/166997 (1 side)
- "Meddelelse fra Udenrigsministeriet: Kauffmanns hjemkaldelse - og afskedigelse", 1941 (2 sider)
- Sommer, Karsten, "Thulesagen er en skamplet i Danmarkshistorien", 2008, URL: https://knr.gl/da/nyheder/thulesagen-en-skamplet-i-danmarkshistorien (1 side)

Andet fagligt stof:
- Struwe, Lars Bangert, "Atlantsammenslutningen: Danmark ved alt for lidt om Grønlands strategiske betydning" in A: arktis, 9. okt. 2019, URL: https://www.altinget.dk/arktis/artikel/atlantsammenslutningen-danmark-ved-alt-for-lidt-om-groenlands-strategiske-betydning (Set den 17.05.2020) (1 side)
- Ukendt forfatter, "Grønlandskortet: Arktis' betydning for Danmarks indflydelse i USA" in Udenrigs.dk, The Danish Foreign Policy Society, 2017, URL: https://udenrigs.dk/gronlandskortet-arktis-betydning-danmarks-indflydelse-usa/ (Set den 17.05.2020) (1 side)
- DR, "Thulebasen - Kold Krig og Kærlighed", in DR-K, 14.11.18 Sæson1, Episode 2, https://www.dr.dk/drtv/se/thulebasen-_-kold-krig-og-kaerlighed_47777 (28 min)(4 sider)
- Ramskov, Jens, "USA ledte i hemmelighed efter Uran i Grønland under Anden Verdenskrig" in ing.dk, 26.3.16, URL: https://ing.dk/artikel/usa-ledte-i-hemmelighed-efter-uran-i-groenland-under-anden-verdenskrig-183013 (Set den 17.05.2020) (2 sider)
- Ukendt tegner, "Hans Egede, der missionerer blandt grønlandske fangere. Fra: Danmarks historie i billeder (1898)" (Tegning) in Danmarkshistorien.dk, URL: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hans-egede-1686-1758/ (Set den 17.5.20)

Supplerende: (59 normalsider - heraf en del dokumentar- og film-materiale)
- Agger, Anders, "Indefra med Anders Agger: Grønland" in dr.dk DR2, Sæson 2, Episode 6, 30.09.2014, URL: https://www.dr.dk/drtv/se/indefra-med-anders-agger_-groenland_54398 (set den 17.5.20)(43 min)(6 normalsider)
- Friedberg, Louise N. D., Eksperimentet, Nimbus Film,  2010, (88 min)(13 normalsider)
- Rostrup, Ask: "Langt fra borgen: Grønlænderne vil være frie" in DR1, 19. april, 2018 / Set på CFU (25 min)(4 normalsider)
-Gintberg, Jan, "Gintberg på kanten: Nuuk," in DR1, 6.10.2011 https://www.dr.dk/drtv/episode/gintberg-paa-kanten_-nuuk_53299 (set den 17.05.20) (29 min)(4 normalsider)
- Sæhl, Marie, "På Gaden i Nuuk: Hør hvorfor grønlænderne stemte som de gjorde" in dr.dk, 25.04.20, URL: https://www.dr.dk/nyheder/indland/valgigroenland/paa-gaden-i-nuuk-hoer-hvorfor-groenlaenderne-stemte-som-de-gjorde (Set den 17.05.20) (1 side)
- Sæhl, Marie, "Grønlands nye regering er på plads med meget snævert flertal" in dr.dk, 4.5.2018, URL: https://www.dr.dk/nyheder/indland/groenlands-nye-regering-er-paa-plads-med-meget-snaevert-flertal (Set den 17.05.20) (1 side)
- Sommer, Karsten, "Alkoholforbruget styrer mod bunden" in knr.gl, 5.3.2018, URL: https://knr.gl/da/nyheder/alkoholforbruget-styrer-mod-bunden (set den 17.05.20)
- Lynge, Nauja, 2019 bliver året, hvor Grønlands selvstændighed sættes på stand-by" in (blog-indlæg) jp.dk, 17.12.2018,  https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/naujalynge/ECE11078282/2019-bliver-aaret-hvor-groenlands-selvstaendighed-saettes-paa-standby/ (set den 17.5.2020) (1 side)
- Jensen, Jens Fog, "6 fortællinger fra Den Kolde Krig i Grønland" in slks.dk, Kulturministeriet 2013, URL: https://slks.dk/omraader/kulturarv/bevaringsvaerdige-bygninger-og-miljoeer/bevaringstemaer/kold-krig/groenland/ (Set den 17.05.2020) (6 sider)
- Rigsarkivet, "Rigsarkivets kildekritik: Om kilder - Rubberstrup Pokalfinale 1-4" in youtube.com, URL: https://www.youtube.com/watch?v=GeH0cB3Wdrg (Set den 17.5.20) (14 min) (2 normalsider)
- Kompendium til KS-projekt afholdt som afslutning på forløbet: (8 sider)
Bilag 1: "Vi møder desværre stadig koloniherrementaliteten", af Sara Olsvig i Politiken 3.4.2015
Bilag 2: Tabel 7.5 "Andel med selvmordsforsøg fordelt på erhvervsgrupper og alder".
Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-2007.
Bilag 3: "Modtagere af sociale ydelser i 2011", Grønlandsk Statistik, Pressemeddelelse 24.7.2012.
Bilag 4: Udenrigspolitisk Nævn, "Beretning om undersøgelsen af regeringens håndtering af Thule-sagen",
1995-96
Bilag 5: "Ode til danaiderne", af Arqaluk Lynge i 1970'erne, hentet fra www.his2rie.dk
Bilag 6: "Knud Rasmussen", i Brandstrup og Josephsen: Eskimoerne, 1975, s.26-27.

FAGLIGE MÅL:
- anvende og kombinere viden, kundskaber og metoder fra fagene i faggruppen til at opnå indsigt i historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge i Danmark og i andre lande
- formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige og enkeltfaglige problemstillinger ved anvendelse af begreber og viden fra fagenes kernestof
- forklare på hvilken måde fagene kan bidrage til at øge forståelsen af virkelighedsnære problemstillinger
- redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger samt analysere deres betydning i en historisk og aktuel sammenhæng
- reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende, herunder en forståelse af samspillet mellem aktør og struktur
- diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige værdier
- anvende viden om centrale begivenheder og udviklingslinjer til at opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i Danmark i samspil med omverdenen
- undersøge samfundsmæssige sammenhænge, mønstre og udviklingstendenser med brug af begreber samt kvalitative og kvantitative data.
- kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede materialetyper, herunder tekster, statistisk materiale og billedmateriale
- gennemføre en mindre empirisk undersøgelse
- formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på fagenes taksonomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi
- argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne indgå i en faglig dialog

KERNESTOF:
- dansk historie og identitet
- natur, teknologi og produktions betydninger for mennesker i historisk og nutidigt  perspektiv
- forholdet mellem aktør og struktur i et historisk og nutidigt  perspektiv
- styreformer i historisk og nutidigt perspektiv
- globalisering og kulturmøder i historisk og nutidigt perspektiv
- historiefaglige metoder
- historiebrug.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 50 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H sa: Grønland

I forbindelse med dette forløb har eleverne beskæftiget sig med Grønland, og der er i denne sammenhæng inddraget sociologisk materiale.

Anvendte materialer:

Kap. 2 fra "Luk samfundet op".
https://www.dr.dk/drtv/se/de-unge-groenlaendere_-fremtidsdroemme_51160

https://videnskab.dk/kultur-samfund/flere-uddannelser-i-groenland-men-frafaldet-er-stort

https://knr.gl/da/nyheder/hvad-er-den-moderne-gr%C3%B8nl%C3%A6nders-identitet

https://sermitsiaq.ag/video-inuitkvinder-hitter

https://politiken.dk/indland/uddannelse/art7359913/Mange-unge-har-fordomme-om-gr%C3%B8nl%C3%A6ndere

https://knr.gl/da/nyheder/flere-gr%C3%B8nlandske-unge-starter-i-gymnasiet

https://knr.gl/da/nyheder/kilder-til-knr-usa-er-p%C3%A5-vej-med-82-millioner-kroner-til-gr%C3%B8nland

https://knr.gl/kl/node/131169

https://knr.gl/da/nyheder/%E2%80%99gr%C3%B8nl%C3%A6ndere-er-st%C3%A6rke-beskedne-og-civiliserede-%E2%80%93-og-misbrugere%E2%80%99

https://knr.gl/da/nyheder/hj%C3%A6lpepakke-i-corona-krise-halv-milliard-til-erhvervslivet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Det gode samfund religion

Sekundær litteratur:
1) Om reformationen: https://www.kristendom.dk/kirkehistorie/10-vigtigste-ting-om-reformationen
2) "Kampen for det gode samfund - RELIGION" (Systime 2019):
Siderne 2-8 (Er det gode samfund religiøst? Kristendomskundskab som skolefag) ; 8-11 (sekulariseringen og Dobbelaere om sekularisering som en funktionsdifferentiering på 3 niveauer: et organisatorisk niveau, et samfundsniveau og et individniveau).
Siderne 11-14 Folkekirke, frimenighed, frikirker og Grundtvig. 16-23 Religionssociologi og statistik om Folkekirken, Gallupundersøgelsen om betydingen af religion for folk i forskellige lande, samt teorien om deprivation, Norris og Ingleharts sekulariseringsteori og Economic of religion - teorien. I denne sammenhæng så vi også forelæsningen af Phil Zuckerman om forskellene mellem USA og Danmark når det kommer til religion.  
Siderne 23-28, 30-33, og  35-38 om Kristen etik, Etik og nødhjælp (hermed Peter Singers argument), opgaven om diakoni i Danmark, sekulær etik og Luthers forståelse af hvad rigtige gode gerninger er.
Siderne 38-46 (dog ikke boksen om Max Weber) og spørgsmålet om protestantismen og dens indflydelse på udviklingen af det gode samfund i Danmark (Velfærdsstaten og adskillelsen af kirke og stat)


Primær litteratur: i "Kampen for det gode samfund - RELIGION" (Systime 2019):  1) s. 37-38 "Hvad er virkelige gode gerninger?" af Martin Luther ;2)  s. 47 Loven og Guds løfter - Galaterbrevet 3,23-29 (uddrag; 3) s. 47 Forholdet til myndighederne - Romerbrevet 13,1-7 (uddrag); 4) s. 48-49 Forholdet til myndighederne - Romerbrevet 13,1-7 (uddrag); 5) s. 48-49 Kanonpunkt 2: Lighedstanken fra Demokratikanon 2008 (uddrag);  6) s. 51-52 Luther forkastede frihed, lighed og folkestyre af Jens Andre Herbener i Politiken d. 17. september 2017 (uddrag) ; 7) Bjergprædiken fra Matthæusevangeliet 5-7.     

Medier: 1)"De 5 skarpe om Grundtvig" (Fra CFU).2) Forelæsning af Phil Zuckerman: https://www.youtube.com/watch?v=C7X355JF2PE 3) "De 5 skarpe om Jesus" (Fra CFU)

Fokuspunkter:
- Kristendom i det danske skolesystem som et eksempel på en forståelse af uddannelsen af det gode samfunds borgere
- Sekulariseringen og dens niveauer i følge Dobbelaere
- Folkekirke, frimenighed, frikirker og Grundtvig som en afgørende indflydelse i dansk kristendom og forståelsen af fællesskab
- Religionssociologi og statistik om Folkekirken, Gallupundersøgelsen om betydingen af religion for folks hverdag i forskellige lande i sammenligning med Danmark. Teorien om deprivation, Norris og Ingleharts sekulariseringsteori og Economics of religion - teorien. I denne sammenhæng så vi også forelæsningen af Phil Zuckerman om forskellene mellem USA og Danmark angående religion.  
- Etik: Kristen etik og den gyldne regel (Matthæus 7) det dobbelte kærlighedsbud (Matthæus 22); Peter Singers eksempel om den moralske forpligtelse til nødhjælp og spørgsmålet om hvem ens næste er;  den sekulære etik hos J. Bentham (nytteetikken), I. Kant (pligtetikken og det kategoriske imperativ) og eksistentialismen; Diakoni i Danmark og deres værdigrundlag; Martin Luther, protestantismen og forståelsen af rigtige gode gerninger (Sola Fide - begrebet)
- Luthers protestantisme og spørgsmålet om kristendommens indflydelse på udviklingen af den danske velfærdsstat
- Bjergprædiken og de forskellige fortolkninger af den
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J HI - TVÆRFAGLIGT - Det gode samfund (Velfærd)

EMNE: Det gode samfund (Velfærd)
Forløbet afsluttes med tværfaglig projektforløb efterfulgt af gruppefremlæggelser
Fokuspunkter i forløbet:
- Velfærdsstatens udvikling
- Partiernes udvikling og ideologiske standpunkt / socialisme vs konservatisme vs liberalisme

MATERIALER:
NORMALSIDER fagligt stof: 124 Sider
Normalsidetal er estimeret ud fra følgende antagelser:
- 1 normalside prosa: 2400 tegn
- 1 normalside video: 7 min (Læreplan: 4-7 min)
- 1 normalside poesi: 50 vers

Grundbogsmaterialer: (75 sider)
- Sindberg, Andreas Bonne (et al), "1. Historie" in Kampen for det gode samfund. Historie, samfund, religion, Systime (I-bog), Aarhus, 2019, URL: https://detgodesamfund.systime.dk/?id=126 (Set den 19.05.2020) (Ca. 75 sider)

Kildetekster: (29 Sider)
af grundbogen:
- Grafer diverse (10 sider)
- Lars Nielsen, en bonde fra Farumegnen (1)
- Dagmar Harriet Andersen, en arbejder fra København (1)
- Inger Stauning, Rødstrømpe og akademiker (1)
- K.K.Steinckes tale ved forelæggelsen af socialreformforslaget i 1930 (1)
- Bent Rold Andersen, "Den aktive velfærdsstat", 1966 (1)
- "Afslutningen på Lars Løkke Rasmussens nytårstale", 2016 (1)
- Koch, Hal, "Hvad er da demokrati?", 1945 (1)
Andet:
- af Det konservative folkepartis partiprogram, 18. december 1915 (1)
- af "Lov om alderdomsunderstøttelse, 9. april, 1891" URL: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/lov-om-alderdomsunderstoettelse-1891/ (1)
- af "Sygekasseloven" URL: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/sygekasseloven-1892/ (1)
- af "Lov om det offentlige Fattigvæsen, 9. april 1891" URL: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/lov-om-det-offentlige-fattigvaesen-9-april-1891/ (1)
- Socialdemokratiets hjemmeside om Velfærd: URL:  https://www.socialdemokratiet.dk/da/politik/velfaerd/ (1)
- Venstres hjemmeside om Velfærd: URL: https://www.venstre.dk/politik/venstre-mener/velfaerd (1)
- af "Karl Kristian Steincke, 1880-1963", URL: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/karl-kristian-steincke-1880-1963/ (2)
- "Augusta Erichesens beretning om Kanslergadeforliget", 1967, URL: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/augusta-erichsens-beretning-om-kanslergadeforliget/ (1)
- Kanslergade forliget - Berlingske Tidendes forside, 29. januar, 1933, URL: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kanslergadeforliget-berlingske-tidendes-forside-29-januar-1933/ (1)
- Blæksprutten, "Nattestemning i Kanslergade" - 1933 (6 strofer af ca. 15 vers = 90 vers)(2)

Andet fagligt stof: (20 Sider)
- DR-TV: Historien om Danmark, 8:10, Grundloven, folket og magten (60 min)
- DR-TV: af Historien om Danmark, 9:10, Det svære demokrati (30 min)
- Danskernes akademi, Velfærd, Part 1-3 (30 min)
- af "Velfærd til salg (1:3)" in TV2, 2015 (20 min)
- Laneth, Pia Fris, "Hvoran vi fik velfærdsstaten?" in Youtube, (4 min), URL: https://www.youtube.com/watch?v=BwkqKrCuKAg

KERNESTOF
- dansk historie og identitet
- natur, teknologi og produktions betydninger for mennesker i historisk og nutidigt perspektiv
- forholdet mellem aktør og struktur i et historisk og nutidigt perspektiv
- styreformer i historisk og nutidigt perspektiv
- historiefaglige metoder
- historiebrug.

FAGLIGE MÅL:
- anvende og kombinere viden, kundskaber og metoder fra fagene i faggruppen til at opnå indsigt i historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge i Danmark og i andre lande
- formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige og enkeltfaglige problemstillinger ved anvendelse af begreber og viden fra fagenes kernestof
- forklare på hvilken måde fagene kan bidrage til at øge forståelsen af virkelighedsnære problemstillinger, herunder professionsrettede problemstillinger
- redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger samt analysere deres betydning i en historisk og aktuel sammenhæng
- reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende, herunder en forståelse af samspillet mellem aktør og struktur
- diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige værdier
-anvende viden om centrale begivenheder og udviklingslinjer til at opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i Danmark i samspil med omverdenen
- undersøge samfundsmæssige sammenhænge, mønstre og udviklingstendenser med brug af begreber samt kvalitative og kvantitative data.
- kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede materialetyper, herunder tekster, statistisk materiale og billedmateriale
- gennemføre en mindre empirisk undersøgelse
- formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på fagenes taksonomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi
- argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne indgå i en faglig dialog
- kunne indgå i en demokratisk debat og diskutere konsekvenserne af forskellige synspunkter.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 55 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K sa: Det gode samfund (tværfagligt)

Der arbejdes i forløbet med hvordan det gode samfund er opbygget og fungere i Danmark, ligesom der kort ses på hvordan det gode samfund er opbygget i andreland - primært via velfærdsmodellerne.

Forløbet er afsluttet med et afsluttende projekt som eleverne har præsenteret for de tre lærere.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
KS projekt 07-10-2020
Velfærd - KS 07-10-2020
KS - Velfærd - Synopse 07-10-2020
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L HI - TVÆRFAGLIGT - Kulturmøder (Integration)

EMNE: Kulturmøder: Integration (KS: tværfagligt forløb med samfundsfag og religion)
- Udviklingen af integrationen / indvandringen til Danmark fra ca. 1970
- Integrationsdebatten: særligt i relation til ikke-vestlig indvandring
- Indvandreres mulighed for integration

MATERIALER:
NORMALSIDER fagligt stof: 50 Sider
Normalsidetal er estimeret ud fra følgende antagelser:
- 1 normalside prosa: 2400 tegn
- 1 normalside video: 7 min (Læreplan: 4-7 min)
- 1 normalside poesi: 50 vers

Grundbogsmaterialer: (20 sider)
- Diverse lovgivning nationalt som internationalt om migration - Eleverne finder og fortæller
- Danmarks historie - 100 års indvandring - episode 3-6:6 (90 min) (12 sider)
- "Kampen om indvandringen: "Verdens mest menneskevenlige lov"", in dr.dk, URL: https://www.dr.dk/drtv/episode/kampen-om-indvandringen_-verdens-mest-menneskevenlige-lov_49159 (30 min) (4 sider)
- Hansen, John, af "Muhammed-sagen" in Jyllands-posten.org, URL: http://jyllands-posten.org/skoleelever/muhammed.php (2 sider)
- af "Vellykket integration" in Billeder på integration, Systime (Ibog), (2 sider)

Kildetekster: (18 Sider)
- "Ishøjs borgmester, Per Madsen (S), om indvandring i Berlingske Tidende 1976" in Danmarkshistorien.dk, URL: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/ishoejs-borgmester-per-madsen-s-om-indvandring-i-berlingske-tidende-1976/ (3 sider)
- "Interview med Ishøjs borgmester, Per Madsen (S), i Ekstra Bladet 1987" in Danmarkshistorien.dk, URL: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/interview-med-ishoejs-borgmester-per-madsen-s-i-ekstra-bladet-1987/ (2 sider)
- "Udlændingeloven af 1983" (1 side)
- "Lov af 1875 om tilsyn med fremmede" (1 side)
- Graf over antallet af flygtninge til DK fra forskellige lande (1956-2014) (0,5 sider)
- Sang: TV2, September 85, 1985 (1 side)
- "Droningens nytårstale 1984", 1984 (1 side)
- Dansk Folkepartis princip-program, 1997 (1 side)
- Camre i clinch med Karen Thisted i 1998: Muslimske kvinder er store og tykke - DR Nyheder" (1998), URL: https://www.youtube.com/watch?v=hJc-cLBGd0E (2 min) (0,5 sider)
- "Autonome om Pia Kjærsgård i Strax (Radio)" (1997), efter 5 min. og 5 min frem. (1 side)
- Rose, Flemming, "Ytringsfrihed" (Artikel og de 12 muhammed-tegninger,) in JP.dk, (2 sider)
- af "Fremmedartiklerne, 20 septemter 1569" in Danmarkshistorien.dk, URL: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/fremmedartiklerne-af-20-september-1569/ (1 side)
- Atiqa, Ehab, "Derfor vil integrationen aldrig lykkes", Læserbrev, Odense, 2018, (1 side)
- Andersen, Torben, "Integration er en overset succes" in Mandag Morgen, 2018, (2 sider)

Andet fagligt stof: (12 Sider)
- "Nyhederne om dronningens nytårstale 1984" (1 side)
- Thomsen, Per Bang, "Nyrup forsvarer omstridt DF-kommentar", in dr.dk, 2017, URL: https://www.dr.dk/nyheder/politik/nyrup-forsvarer-omstridt-df-kommentar-nogle-gange-er-det-noedvendigt-sige-fra (1 side)
- Indfødsretsprøven af 3. jun. 2020 (2 sider)
- Olsen, Theis Lange, "Indvandringen til Danmark vendt på hovedet de sidste 20 år" in dr.dk, URL: https://www.dr.dk/nyheder/politik/indvandringen-til-danmark-vendt-paa-hovedet-de-sidste-20-aar (3 sider)
- "Ghettoen tilbage til samfundet" in regeringen.dk, side 10 (1 side)
- Ulf Pilgaard (Cirkusrevyen), "Lærte vi noget" - transkriberet tekst + video, URL: https://www.youtube.com/watch?v=ZOr28OCSulo, (2 sider),
-Røde Kors, "Center Sandholm", URL: https://www.rodekors.dk/vores-arbejde/roede-kors-asyl/asylcentre/center-sandholm (1 side)
- af "Bubber bag facaden: Center Sandholm" (20 min) (1 side)

FAGLIGE MÅL:
- anvende og kombinere viden, kundskaber og metoder fra fagene i faggruppen til at opnå indsigt i historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge i Danmark og i andre lande
- formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige og enkeltfaglige problemstillinger ved anvendelse af begreber og viden fra fagenes kernestof
- forklare på hvilken måde fagene kan bidrage til at øge forståelsen af virkelighedsnære problemstillinger, herunder professionsrettede problemstillinger
- redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger samt analysere deres betydning i en historisk og aktuel sammenhæng
- reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende, herunder en forståelse af samspillet mellem aktør og struktur
- diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige værdier
- anvende viden om centrale begivenheder og udviklingslinjer til at opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i Danmark i samspil med omverdenen

Metode
- argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne indgå i en faglig dialog
kunne indgå i en demokratisk debat og diskutere konsekvenserne af forskellige synspunkter.

KERNESTOF
- dansk historie og identitet
- forholdet mellem aktør og struktur i et historisk og nutidigt perspektiv
- globalisering og kulturmøder i historisk og nutidigt perspektiv
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 48 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Integration religion

- Sekundærtekster: Jakob Skovgaard-Petersen "Moderne islam - muslimer i Cairo" kapitlerne 2,3,4,5,6 (siderne 13-36) "KS-bogen" s. 108-114 om islam i Danmark (jihad, tørklædedebat, spiseregler, Lene Kühle om "kultur-muslimer", islamismen, Euroislam og dermed Tariq Ramadan og Bassam Tibi, sunni vs. shia)

- Primærtekster: i Jakob Skovgaard-Petersen "Moderne islam - muslimer i Cairo": tekst 1 "kaldet til bøn", tekst 2 "sura 1 al-Fatiha, tekst 3 "sura 2, 255 "tronverset", tekst 4 "sura 6, 100-103 "kvæget", tekst 5 sura 112 "Den rene bekendelse", tekst 6 sura 113 "daggryet", tekst 7 sura 114 "menneskene", tekst 8 sura 36, 51-70 "Ya sin", tekst 9 sura 53, 1-12 "Stjernen", tekst 10 sura 109 "De vantro", tekst 11 sura 17, 1 "Natterejsen", tekst 12 Ibn Ishaq "Muhammads rejse", tekst 13 sura 2, 285-286 "Koen", tekst 14 Ibn Ishaq "Muhammads afsjedspilgrimsfærd". Kronik fra Information om islam og integration fra et indefra-perspektiv: https://www.information.dk/debat/2019/05/islam-fremmet-integration-danmark. Om Tariq Ramadan og euro-islam: https://www.berlingske.dk/samfund/jagten-paa-den-europaeiske-muslim

- Medier: Fra CFU 1)  "5 skarpe om islam". 2) "Mekka - hvad sker der?"(Mekka i Saudi-Arabien er et af verdens førende rejsemål i et par dage hvert år. Når muslimerne tager på deres pilgrimsrejse til Hajj, går byens befolkning fra 1,5 millioner til 3,5 millioner. Hvordan påvirkes den historiske by af dette pres? Er alle skyskraberne og luksushotellerne nødvendige?) 3) "Ikke en krone!" afsnit 2 i serien "Kampen om indvandringen". 4) "De forbandede tegninger". Fra religion.dk: https://www.religion.dk/viden/hvad-er-euroislam

- Fokuspunkter:  1) Power point om Brian Arlys religionssociologiske undersøgelse af muslimer i Danmark 2)) muslimernes tro og profeten Muhammads liv, 3) De hellige skrifter: Koranen og Hadith (matn og isnad), 4) Islams 5 søjler. 5) Det muslimske samfund / Ummaen. 6) jihad (stor og lille),dokumentarfilmen "De forbandede tegninger" om Muhammad-tegningerne og spørgsmålet om ytringsfrihed, forhånelse og Danmark som et sekulært samfund.  tørklædedebat og Aminah Tønnsen, spiseregler, Lene Kühle om "kultur-muslimer", islamismen, Euroislam og dermed Tariq Ramadan og Bassam Tibi, sunni vs. shia. Dokumentarfilmen "Ikke en krone!" og fokus på muslimsk indvandring og Søren Krarup og hans forståelse af Næstekærlighed, synd og retfærdighed (de forskellige fortolkninger af Jesu budskab i bjergprædiken) vs islams forståelse af menneskets muligheder og opgaver i forholdet til Gud og ummaen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N sa: Integration

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer