Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Biologi -
Lærer(e) Dan Støjer
Hold 2019 ib/BI (IB1 BI HL, IB1 BI SL)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Cell biology SL + HL
Titel B Molecular biology SL + HL
Titel C Nucleic acids HL
Titel D Genetics SL + HL
Titel E Metabolism, cell respiration and photosynthesis HL
Titel F Ecology SL + HL
Titel G Plant biology HL

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Cell biology SL + HL

1.1: Introduction to cells
1.2: Ultrastructure of cells
1.3: Membrane structure
1.4: Membrane transport
1.5: The origin of the cell
1.6: Mitosis
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Molecular biology SL + HL

2.1: Organic compounds2.8: Cell respiration
2.2: Water and properties of water
2.3: Carbohydrates and lipids
2.4: Proteins2.9: Photosynthesis
2.5: Enzymes
2.6: DNA, RNA
2.7: Replication, transcription and translation
3.5: Biotechnological methods
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Genetics SL + HL

3.1: Genes
3.2: Chromosomes
3.3: Meiosis
3.4: Inheritance
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Ecology SL + HL

4.1: Species
4.2 Energy flow
4.3: Carbon cycling
4.4: Climate change
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Plant biology HL

9.1: Transport in the xylem of plants
9.2: Transport in the phloem og plants
9.3: Growth in plants
9.4: Reproduction in plants
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer