Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Matematik -
Lærer(e) Jesper Just Højgaard
Hold 2019 ma/MAI (IB1 MAI HL)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A The core
Titel B Statistics and probability
Titel C Linear algebra vectors and matrices
Titel D Derivatives

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A The core

The core book (Haese) and exponential functions, logarithms and loans and annuities
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 38 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Statistics and probability

Ransom variables, expected value, variance, mode, median, binomial distribution, poisson distribution (including sums), normal distribution, linear combinations of random variables including normal distributed variables, the central limit theorem, linear regression, Pearsons product moment correlation coefficient, sum of squared residuals.

NB: NOT spearmans rank, validity and reliability
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Derivatives


Activity: Cubic splines
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer