Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Matematik A
Lærer(e) Anette Nielsen
Hold 2020 MA-v (MA-v)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Funktioner
Titel B Integralregning
Titel C Funktioner af to variable
Titel D Differentialligninger
Titel E Vektorfunktioner
Titel F Normalfordelingen
Titel G Matematikkens natur og videnskabsteori
Titel H Skriftlighed
Titel I Mundtlighed
Titel J Trigonometriske funktioner
Titel K Repetition
Titel L Repetition
Titel M Forløb#1

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel B Integralregning

Stamfunktion
- F(x)+k (bevis)
- Stamfunktion gennem punkt

Ubestemt og bestemt integral:
- regneregler (bevis)
- arealfunktion og integraler (bevis)
- integration ved substitution (med og uden grænser)
- arealer mellem grafer (bevis)
- kurvelængde (bevis)
- omdregningslegeme og volumen
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Aflevering 3.1 01-09-2020
Aflevering 3.2 23-09-2020
Prøve 3.1 07-10-2020
Aflevering 3.3 26-10-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Differentialligninger

Linjeelementer og hældningsfelt
Fuldstændig- og partikulær løsning
y'=k·y (bevis)
y'=b-a·y (bevis)
logistisk vækst
maksimal væksthastighed (bevis)
Historisk perspektiv: Video med Verhulzt om logistisk vækst
Anvendelse:
- Newtons afkølingslov
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Aflevering 3.5 09-12-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Vektorfunktioner

Parameterkurvens retning
Skæring med koordinatakserne
Dobbeltpunkter
Tangenter
Hastighed og acceleration
Kurvelængde

Der er blevet arbejdet med Forberedelsesmaterialet: Vektorfunktioner 2019 side 1-18.
Eleverne har enten arbejdet selvstændigt eller i selvvalgte grupper på 2 elever.  
Forløbet har været virtuelt.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Aflevering 3.6 26-01-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Skriftlighed

Virtuel undervisning
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Aflevering 3.7 12-03-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Mundtlighed

Info om mundtlig eksamen
Forberedelse af mundtlige eksamensspørgsmål
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Trigonometriske funktioner

Harmoniske svingninger
Konstanternes betydning for grafens forløb
Differentiation af sin(x) (bevis)

Materiale: Forberedelsesmateriale fra HF
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Repetition

Fokus på mundtlighed
- Integralregning
- Differentialligninger
- Trigonometriske funktioner
- Differentialregning: Bevis for produktreglen, bevis for diff af sqrt(x)
- Vektorer og vektorfunktioner
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Video af bevis 29-04-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Repetition

Fokus på skriftlighed
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Aflevering 3.8 07-05-2021
Prøve 3.3 11-05-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Forløb#1

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer