Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Filosofi C
Lærer(e) Dorte Blomberg Andersen
Hold 2020 fi-v (fi-v)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Etik
Titel B Erkendelsesteori
Titel C Logik og Argumentation
Titel D Viljens Frihed
Titel E Politisk filosofi
Titel F Repetition -start
Titel G Projektarbejde
Titel H Repetition  - fortsat

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Etik

Forløbet undersøger etiske positioner.  Eleverne har i et projekt anvendt disse positioner til at belyse etiske dilemmaer fremstillet i forskellige spillefilm.


Materiale:
(alle i uddrag fra Bjarne Troelsen  "Moralen og dens begrundelse")

Aristoteles   Den Nichomachæiske etik
Jeremy Bentham   En indføring i principperne for moral og lovgivning
Immanuel Kant  Grundlæggelse af moralens metafysik
Friedrich Nietzsche   Moralens genealogi
K.E. Løgstrup    Norm og spontanitet + Etiske begreber og poroblemer
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Logik og Argumentation

En præsentation af den klassiske syllogisme samt af forskellige informelle fejlslutninger
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Politisk filosofi

Materiale
Platon  af "Staten" + "Statsmanden"
Niccolo Machiavelli  af "Fyrsten"
Thomas Hobbes  af  "Leviathan"
John Locke  af "To afhandlinger om regering"
John Rawls af "En teori om retfærdighed"
Robert Nozick af  "Anarki, stat og Utopia"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer