Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag B
Lærer(e) Nikolai Schwitzer Christensen
Hold 2020 Sa-v (Sa-v)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Ulighed
Titel B Politik, magt og medier
Titel C Identitetsdannelse i det senmoderne samfund
Titel D Økonomi og velfærd

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Ulighed

Forløbet omhandler ulighed i det danske samfund - med perspektivering til håndtering af ulighed i andre lande. I forløbet deltog holdet i et foredrag af en repræsentant fra Recovery Bull.

Der har undervejs i forløbet været særlig fokus på ulighed i sundhed

Følgende emner har bl.a. været i fokus:
- Uilghed
- Ideologier
- fattigdom
- Bourdieu og Marx (ny og gammel ulighed)
- Social arv og social mobilitet
- Etnicitet
- Velfærd og ulighed

I forløbet er der bl.a. Lisbeth Zornig-dokumentaren "min barndom i helvede" og "en syg forskel"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Politik, magt og medier

Der er i forløbet arbejdet med:
- Hvad er politik
- Politikske partier og vælgere i Danmark og USA. Herunder partistrukturen, parti og vælgeradfærd
- Ideologier og forgreninger. Populisme
- Minervamodel
- Demokratiidealer
- Medborgerskab
- Parlamentarisme og præsidentialisme
- Parlamentarisk styringskæde. Eastons model
- Magtformer og magtens 3-deling
- Det danske retssystem
- Medier, deres rolle,  spin, medialisering, nyhedskriterier
- Lobbyisme
- EUs betydning for dansk politik
- Kvantitativ metode
- Arbejdet opsamlende med dokumentaren Vermunds kamp om højrefløjen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Identitetsdannelse i det senmoderne samfund

Forløbet omhandler identitetsdannelse i det senmoderne samfund med særlig fokus på identitet og sociale medier. Her har der også været fokus på den demokratiske samtale samt fake news.
Der er arbejdet med samfundstyper, med særlig vægt på det senmoderne samfund. Ligeledes er der set på både de positive og negative konsekvenser ved det senmoderne samfund.
Der arbejdes med identitetsdannelse med særlig fokus på sociale medier. Undervejs har vi set på kropsidealerne i det senmoderne samfund og de sociale mediers betydning for dette.  
Der er arbejdet med konsekvenserne af det fleksible arbejdsliv.
Der har bl.a. været fokus på:
- Samfundstyper
- Giddens
- Featherstone
- Honneth
- Goffman
- Senneth
- Jurgen Habermas (demokratiske samtale)
- Medievaner
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Økonomi og velfærd

Forløbet indeholder både mikroøkonomi, makroøkonom, velfærdsstaten - dens udfordringer og prioriteringen i en trængt velfærdsstat samt internationalt udsyn i form af konkurrenceevne og EUs påvirkning på dansk økonomisk politik (konvergenskrav)

Mikroøkonomi
Markedsøkonomi, planøkonomi eller blandingsøkonomi
Hvad kendetegner hhv. udbuddet og efterspørgslen på et marked
- Statens påvirkning af økonomien gennem skatter og afgifter


Makrokonomi

Økonomisk vækst - Kriterier for vækst, BNP, real vækst.

Økonomiske Mål - Vækst (BNP, 2%), beskæftigelse (hvorfor fuld beskæftigelse?, Typer af arbejdsløshed), lighed (GINI), stabil prisudvikling (inflation/deflation, realløn), betalingsbalancen, statens finanser (Indtægter /udgifter for staten), bæredygtighed (grøn økonomi)

Økonomisk politik - Makropolitik, Finanspolitik, pengepolitik, valutapolitik, Strukturpolitik (herunder arbejdsmarkedspolitiske strategier), Arbejdsmarkedspolitik, erhvervspolitik, skattepolitik, uddannelsespolitik). Kontraktiv/ekspansiv politik.

Virker den økonomiske politik? Phillipskurven

Det økonomiske kredsløb

Velfærdsstaten - Repetition af hvad velfærdsstaten er og hvad er dens opgave, Omfordeling, Skattesystemer, Velfærdsstatens fremtid, Velfærdsmodeller. Desuden velfærdsstatens udfordringer og dens påvirkning på samfundsøkonomien

Internationalt: konkurrenceevne. Globaliseringen, dens kendetegn, drivkrafter og  påvirkning på dansk økonomi. EUs påvirkning på Danmarks økonomiske politik
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer