Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Erhvervsøkonomi C
Lærer(e) Jacob Spangsberg Day
Hold 2020 eø-v1 (eø-v1)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Virksomheden og dens omverden
Titel B Strategi
Titel C Marketing
Titel D Økonomi og regnskab (ikke eksamen)
Titel E Organisation og ledelse (ikke eksamen)

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel E Organisation og ledelse (ikke eksamen)

”Målet er at eleverne skal kunne anvende viden om en virksomheds organisatoriske forhold til at diskutere og vurdere virksomhedens udviklingsmuligheder”. Fokus områder: Kernestof: Mekanistiske og organiske organisationsstruktur, Valg af organisationsstruktur, Greiners model - organisationens krise og udviklingsstadier, Ledelsesformer, Ledelsesteorier, Situationsbaseret ledelse, Værdibaseret ledelse, Interkulturel ledelse, Motivationsteoriens udvikling - fra Taylor til McGregor, Behovsteorierne, Belønningssystemer og motivation side
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer