Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Religion B
Lærer(e) Jacob Lange
Hold 2020 2jkl Re-v (2jkl Re-v)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A intro til religion b
Titel B Buddhisme
Titel C islam og hovedværkslæsning af Sirat Rasul Allah
Titel D kristendom
Titel E Jødedom
Titel F Religion efter Guds død

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A intro til religion b

Introduktion til religion:

- Power point om:
1) hvordan det globale religiøse landskab ser ud i 2020 (online opgave med google-links)
2) Hvad begreberne Kvantitativt og kvalitativt betyder og hvordan de kan bruges religionssociologisk
3) M. Eliades religionsfænomenologi – hierofanier og axis mundi (og axis mundi på mikroniveau)
4) Van Gennep og Turners funtionalitiske ritualteorier
5) Youtube-video om overgangsritualer i Papua Ny Guinea: https://www.youtube.com/watch?v=wc9dGK8ketg  
- Litteratur: "Begrebsnøglen til religion" (Systime 2016) s. 110-111.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Buddhisme

Sekundærtekster: "Danske verdensreligioner - Buddhisme" (Gyldendal, 2010) af Jørn Borup siderne 20-22, 24-32, 38-40, 46-48. "Buddhas lære og den tibetanske buddhisme" (Gyldendal, 1999) af Lene Højholt: siderne 95-101. I alt: 25 sider

Primærtekster:
I "Danske verdensreligioner - Buddhisme" (Gyldendal, 2010) af Jørn Borup:  tekst 3) Buddha-legenden s. 20-22. Tekst 4) "Nirvana-oplevelse" s.32-34 af Ernesto Dalgas, tekst 7) "Hippier og buddhisme" s. 39-40 af Ole Nordstrøm, tekst 8 "Nydahls møde med lamaerne" s. 48-49 af Ole Nydahl.  
I "Mennesket og magterne - en tekstsamling" (Gyldendal, 1995): tekst 4 (1 side): "Benarestalen" ( Samyutta-nikaya V, 420-422), Tekst 6 (2 sider) "Ildprædiken" (Vinaya Pitaka 1, 34-35).
I "Buddhas lære og den tibetanske buddhisme" (Gyldendal, 1999) af Lene Højholt: tekst 19 "Den 14. Dalai Lama findes og anerkendes" s. 95-96 af Dalai Lama ; tekst 20 "Dalai Lama siger om Avalokiteshvara" s. 101-102 af Dalai Lama. I alt: 17 sider


Medier: 1) 5 skarpe om buddhismen fra CFU, 2) Begrebet Nirvana fra Religion.dk https://www.religion.dk/leksikon/nirvana, 3) Buddhismens tre hovedretninger fra Religion.dk https://www.religion.dk/viden/buddhismens-tre-hovedretninger 4) "Antikkens store tænkere - Buddha" (BBC 2017) via CFU. 5) Om diamantvejsbuddhisme: https://www.youtube.com/watch?v=rMH8lpH1agg 6) Religionsnørden om Buddhismen https://www.youtube.com/watch?v=dhSu7o3A-Aw&list=PLC-fQIyQJ8bCuZwXPgXvCaNflp5Yd7Mnk&index=34&t=0s

- Krav om udadrettet aktivitet: Holdet har haft besøg af Buddhistisk Center Esbjerg, som repræsenterer Diamnatvejsbuddhismen i Danmark i forlængelse af Ole og Hannah Nydahl.   

Fokuspunkter:
- Siddhartha som reformator af hinduismens ideer
- Buddha-legenden
- De tre buddhistiske dårskaber
- De 4 sandheder  
- Benarestalen og dermed: Middelvejen, Den otteledede vej, de 5 skandhaer, de 4 ædle sandheder
- Atman og anatman
- Samsara, Karma og Nirvana
- De tre retninger: Theravada, Mahayana, Vajrayana
- Buddhismens vej fra østen til vesten - Ernesto Dalgas som eksempel
- Hippierne og buddhismen i Danmark - Nydahl som eksempel
- Dalai Lama og den tibetanske buddhisme - og Dalai Lama som en inkarnation af Avalokiteshvara.  
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C islam og hovedværkslæsning af Sirat Rasul Allah

- Sekundærlitteratur:
1) "Moderne islam - muslimer i Cairo" kapitlerne 2,3,4,5 og 6  af Jakob Skovgaard-Petersen (24 sider)
2) "Fundamentalisme i kristendom og islam" (Lund og Følner) siderne: 21-29 om fundamentalisme som et moderne fænomen; kampmotivet som fællestræk; Religiøse ideer og virkelighedsopfattelser (ufejlbarlighed, udvælgelse af tekststeder (fx hudud-passager), dualismen mellem det gode og onde); struktur og organisering - fx i politisk-religiøse bevægelser som Guds udvalgte. Siderne 127-138 om Hassan al-Banna og det muslimske broderskab; Mawdudi og Jamaat i islami; Sayyid Qutb. Siderne 139-148  om fundamentalistisk islam og "den anden bølge" med fokus på 1)det muslimske broderskab efter Qutb; 2) den radikale vej: jihad med vold som et legitimt middel fx i Egypten vs A. Sadat og hos Hamas i det palæstinensiske område; 3) Nyfundamentalismen som globalt fænomen og anvendelsen af "Ijtihad" / nytolkning, salafisme på individniveau og dawa  (mission blandt muslimer); al-Qaida som eksempel på nyfundamentalismen.  (30 sider)
3) Religionsfaglig metode: Fra "Begrebsnøglen til religion" s. 38-41 om Kategorisering af religiøse udøvere og dermed begreberne om elite - mainstream; Minimalisme og maksimalisme (Bruce Lincoln) og Jan Hjärpes skema om engagement, funktion og indhold (4 sider)
4) Om Euro-islam: https://www.religion.dk/viden/hvad-er-euroislam (2 sider)
- I alt: 60 sider


- Primærlitteratur:
1) Hovedværkslæsning "Sirat Rasul Allah" (Systime, Religionshistoriske hovedværker; Uddrag af Esben Andreassen, oversat af Ellen Wulff) kapitlerne 1-42) (antal sider: 30 )
2) primærtekster fra "Moderne islam" af Jakob Skovgaard-Petersen: tekst 1) Kaldet til bøn, 2) tekst 2 sura 1 al-fatiha, 3) tekst 3 sura 2,255, 4) tekst 4 sura 6, 100-103 "Kvæget", 5) tekst 5 sura 112 "den rene tro", 6) tekst 6 sura 113 "Daggryet", 7) tekst 7 sura 114 "Menneskene", 8) Tekst 8 sura 36, 51-70, 9) tekst 9 sura 53, 1-12 "Stjernen", 10) tekst 10 sura 109 "De vantro", 11) tekst 11 sura 17, 1 "Natterejsen". tekst 28) sura 4, 34-35 "Kvinderne". Tekst 29) sura 24, 2-5 "Lyset". (4 sider)
3) Fra "Fundamentalisme i kristendom og islam" (Lund og Følner): tekst 16 af Hassan al-Banna "Diagnosen og kuren", tekst 20 af Sayyid Qutb "Befalinger om jihad - trin for trin". (4 sider)
4) "Feministisk nyfortolkning af koranen" af journalist Birthe B. Pedersen, Kristeligt Dagblad 3/1 2014. (2 sider)
5) "Maskeringsforbud" af Aminah Tønnsen, Berlingske 15/2 2018. (3 sider)
6) https://www.berlingske.dk/samfund/jagten-paa-den-europaeiske-muslim (3 sider)
- I alt: 46 sider


- Medier: 1) Fra CFU "5 skarpe om islam". 2) "Ideologen" (Om det muslimske broderskab og Sayyid Qutb), 3) "Krigerne fra Nord".

- Fokuspunkter:
- Hovedværkslæsning "Sirat Rasul Allah" (Systime, Religionshistoriske hovedværker; Uddrag af Esben Andreassen, oversat af Ellen Wulff) kapitlerne 1-42
- Fundamentalisme som et moderne fænomen, hvor kampmotivet er et fællestræk, og som også opfatter verden dualistisk (gode vs det onde).
- Viden om følgende fundamentalister og deres bevægelser: Hassan al-Banna og det muslimske broderskab; Mawdudi og Jamaat i islami; Sayyid Qutb og om "den anden bølge" med fokus på det muslimske broderskab efter Qutb og den radikale vej: jihad med vold som et legitimt middel på vej mod udviklingen af den globale nyfundamentalisme (fx al-Qaida).
- Feministisk islam i Marokko og Aminah Tønnsen i Danmark.  
- Bruce Lincolns begrebspar maksimalisme og minimalisme anvendt i forhold til islamiske fundamentalisme og islamisk feminisme. Ligeledes er begreberne om elite og mainstream, maksimalisme og minimalisme, samt Hjärpes begreber om engagement, funktion og indhold anvendt på den islamisk feminisme i Marokko og Aminah Tønnsen; Euro-islam og dermed Tariq Ramadan.  

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D kristendom

- Sekundærtekst: s. 143-155 om kristendommen fra "Religion og kultur - en grundbog" (3. udgave, Systime 2010) af Allan Poulsen. s. 69 i "Begrebsnøglen til religion" af Carsten Lykke-Kjeldsen m.fl. om "Myteteori" i den fænomenologiske (Eliade), Sociologiske (Malinowski og Durkheim) og historisk-kritiske religionsvidenskab (dette tekststykke findes kopieret ind på selve modulet den 9/12 2020).  Side 174-178 i Jens Formans "De kristnes religion" (Systime 2012) om Luther og katolicismen; side 35-39 om kristne retninger i Danmark (Indre Mission, Gruntvigianismen og Tidehverv).
- Om Kong David: https://www.kristendom.dk/troens-hovedpersoner/kong-david-omkring-1000-f.kr. (2 sider)
- Kristendommen i middelalderen og det store skisma i 1054: 1) https://www.religion.dk/kristendom/katolsk-kristendom 2) https://www.religion.dk/kristendom/ortodoks-kristendom. (4 sider)
- Den katolske kirke 2021 om kvinders rolle i kirken (engelsk tekst):  https://abcnews.go.com/International/wireStory/pope-women-read-mass-priests-75173040 (3 sider)

I alt: 31 sider   


- Primærtekster: GT: 1.Mosebag kapitel 1,2,3. NT: Matthæus 1,2,3,5 og 7; Markus 1.  NT: Markus 14,53 -15,47, Matthæus 27,11-56, Lukas 23,13-49, Johannes 19,28-37. "Da Jesus-bevægelsen blev til kristendommen" ( Jørgen Steens interview med Per Bilde i Kristeligt Dagblad 26/2 2002). Bekendelsesskrifter fra Den Danske Folkekirke: 1) Den Nikænokonstantinopolitanske trosbekendelse, 2) Den Athanasianske trosbekendelse, 3) Afsnittet om ”Troen, som vi enkelt og ligefremt skal lære hinanden” (de tre artikler herom) i Luthers lille Katekismus.  Søren Krarup: "Kristendoms-forfalskning" s. 39 i  Jens Formans "De kristnes religion" (Systime 2012). Luther – tros- og tankefrihedens fader? (fra hjemmesiden ”Herbener.dk”)
Af Jens-André P. Herbener
- I alt: 26 sider

- Medier: Fra CFU "De 5 skarpe om Jesus" med fokus på det ubelejliges kriterium. Om Kong David: https://www.kristendom.dk/troens-hovedpersoner/kong-david-omkring-1000-f.kr. Fra CFU: "Fra Jesus til Kristus" (del 1). Phil Zuckerman om kristendom i USA og Danmark : 1) https://www.youtube.com/watch?v=C7X355JF2PE 2)  https://www.youtube.com/watch?v=n9vc7v7em_4  2021 dokumentar om evangelikale i USA: https://www.youtube.com/watch?v=fom53HFip9I

- Fokus:
1)Den historiske Jesus: Det ubelejliges kriterium (Kasper Bro Larsen om "de 5 skarpe om Jesus") Bjergprædiken og de 5 fortolkninger af skærpelsens betydning. Kong David og messias-begrebet. Myteteorierne i den religionsfænomenologiske (Eliade), sociologiske (Malinowski og Durkheim) og historisk-kritiske tilgang anvendt på Markus 14,53 -15,47, Matthæus 27,11-56, Lukas 23,13-49, Johannes 19,28-37. Per Bildes bud på spørgsmålet om den historiske Jesus og udviklingen fra Jesus-bevægelsen til kristendommen.   
2) Kristendommen i romerriget: PP om dette tema og 1) Den Nikænokonstantinopolitanske trosbekendelse, 2) Den Athanasianske trosbekendelse.
3) Kristendommen i middelalderen og det store skisma i 1054: 1) https://www.religion.dk/kristendom/katolsk-kristendom 2) https://www.religion.dk/kristendom/ortodoks-kristendom.
4) Den katolske kirke 2021 om kvinders rolle i kirken (engelsk tekst):  https://abcnews.go.com/International/wireStory/pope-women-read-mass-priests-75173040
5) Martin Luther og katolicismen: side 174-178 i Jens Formans "De kristnes religion" (Systime 2012) og dermed Luthers store opdagelse, forskelle mellem katolicisme og Luthersk protestantisme; Tridentinerkoncilet  (1545-1563); punkterne i teksten om II Vatikanerkoncil (1962-1965)
6) Kristne retninger i Danmark (Indre Mission, Grundtvigianismen og Tidehverv / Søren Krarup )
7) Phil Zuckerman om kristendom i USA og Danmark  
8) Jens-André Herbeners kritik af forståelsen af Luthers indflydelse i Danmark

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Jødedom

Sekundære tekster: 1) https://www.religion.dk/jødedom/udviklingshistorie-jødedommen 2) https://www.religion.dk/viden/hovedretninger-inden-jødedommen 3) Hvad er kosher?: https://www.religion.dk/viden/hvad-er-kosher 4) https://www.religion.dk/joededom/hvad-er-talmud

- I alt: 10, 50 sider


Primærtekster:
1) https://www.nytimes.com/interactive/2021/02/17/world/middleeast/israel-orthodox-jews-haredim.html
2) "Hvem er Messias i jødedommen?" (interview med Bent Lexner: https://www.religion.dk/interview/jøderne-venter-stadig-på-messias)
- Om jødisk selvforståelse:
3) 1.Mosebog 17, 1-14;
4) 2.Mosebog 6,2-8;  
5) 2.Mosebog 19.
6) Maimonides om messias og hans rige fra Mishneh Torah (fra "Mennesket og magterne - en tekstsamling" s. 49-50) --

- Om menneskeopfattelsen: 7) 1.Mosebog 1, 26-31 og  8) Salmernes Bog 8.
  
- Om etik: 9) 2.Mosebog 20, 1-17 og 10) 3.Mosebog 19, 11-18.

- I alt: 17 sider

Fokuspunkter: Jødedommens historie - religiøst og historisk. Tre hovedretningen inden for jødedommen. De ultraortodokse i Israel under Corona-pandemien. Messiasbetegnelsen i jødedommen sammenlignet med kristendomen (interview med Bent Lexner) Messiasbetegnelsen i jødedommen hos Maimonides.  Den jødiske selvforståelse jf. primærtekster fra 1. og 2. Mosebog. Hvad er kosher? Menneskeopfattelsen i jødedommen og etik. Hvad er Talmud?
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Religion efter Guds død

- Sekundærlitteratur: "Religion og kultur - en grundbog" (2013, 3. udgave) kapitlet "Religion og etik efter Guds død" siderne 235-249. "Begrebsnøglen til religion" (Systime 2016 af  Lykke-Kjeldsen, Carsten m.fl.) s. 90-93
- Overblik over religionernes historisk oprindelse: https://www.religion.dk/visuel-guide-saadan-er-religionerne-opstaaet

- Medier: Om Durkheim 1) https://www.youtube.com/watch?v=_R2FeCGh0ek 2) https://www.youtube.com/watch?v=z9W0GQvONKc  Om Max Weber: 3) https://www.youtube.com/watch?v=ICppFQ6Tabw . Om etik uden Gud eller guder: 4) https://www.youtube.com/watch?v=-a739VjqdSI  5) https://www.youtube.com/watch?v=8bIys6JoEDw 6) https://www.youtube.com/watch?v=YaDvRdLMkHs  

- alt: 20 sider

- Fokuspunkter:
- Sekulariseringens baggrund og historiske udvikling
- Religionskritikken hos Feuerbach, Marx, Freud, Nietzsche, samt religionskritikkens perspektiver
- Religionsvidenskabens udvikling og dermed indblik i følgende teorier: Frazers evolutionisme, Durkheims sociologi og funktionelle perspektiv, Weber og affortryllelsen, Eliade og "Det hellige", Luhmann og systemteorien, Kognitiv religionsforskning
- Innovation og religion – et stærkt par! - STX | emu danmarks læringsportal. Læs via linket om religionsfaget og innovation. Overvej dernæst hvilke virkelighedsnære problemstillinger, som I kender til fra jeres hverdag, religionsfaget kunne bidrage innovativt til løsningen af: https://emu.dk/stx/religion/det-innovative/innovation-og-religion-et-staerkt-par

- Etik uden gud: 1) Utilitarismen og nytteprincippet i handlings- og regelutilitarismen. 2) Den Kantianske pligtetik og det kategoriske imperativ / universaliserbarhedsprincippet (u.p.) og mennesket som et fornuftsvæsen, der altid også må behandles som et mål i sig selv, og aldrig kun som middel. 3) Jean-Paul Sartres ateistiske eksistentialisme og betydningen af at eksistensen går forud for essensen og at mennesket er dømt til frihed.

- Spørgsmålet om religionsdefinitioner og N. Smarts 7 dimensioner: Her har elverne læst s. 90-93 i "Begrebsnøglen til religion" (Systime 2016 af  Lykke-Kjeldsen, Carsten m.fl.) og de har anvendt Smarts 7 dimensioner på selvvalgte religiøse organisationer eller foreninger.

- Overblik over religionernes historisk oprindelse: https://www.religion.dk/visuel-guide-saadan-er-religionerne-opstaaet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer