Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Nat. grundf. -
Lærer(e) Clea Schneider, Niels Egebjerg, Peter Christian Andreasen
Hold 2020 nv/gr2 (gr2 nv, gr2 nv lr1, gr2 nv lr2, gr2 nv lr3)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Fødevarer
Titel B Klima

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Fødevarer

Kemidelen
Det periodiske system, oktetreglen, elektronprikformler og simple molekyleforbindelser. Polaritet, fedtstoffer, mættet, mono umættet, poly umættet.
Efter en kort introduktion i overstående bliver begrebet elektronegativitet og opløselighed gennemgået. Dette sker med henblik på at der opnås forståelse for fedtstoffers kemi og indholdet af fedtstof i chips bestemmes i masse-%.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Klima

Kemidelen
Navngivning af simple molekyler og simple organiske forbindelse, afstemning af reaktionsskemaer, forbrændingsreaktion. Bioethanol som brændstof og CO2’s betydning som drivhusgas.
Eksperiment: Gæring af glukose og efterfølgende destillation, hvor ethanol destilleres fra.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer