Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Nat. grundf. -
Lærer(e) Asta Møller Moltesen, Niels Egebjerg
Hold 2020 nv/gr3 (gr3 nv, gr3 nv lr1, gr3 nv lr2, gr3 nv lr3)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Klima
Titel B Fødevarer

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Klima

Kemidelen:
Det periodiske system, oktetreglen, elektronprikformler og simple molekyleforbindelser. Polaritet, fedtstoffer, mættet, mono umættet, poly umættet.
Efter en kort introduktion i overstående bliver begrebet elektronegativitet og opløselighed gennemgået. Dette sker med henblik på at der opnås forståelse for fedtstoffers kemi og indholdet af fedtstof i chips bestemmes i masse-%.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Fødevarer

Kemidelen:
Navngivning af simple molekyler og simple organiske forbindelse, afstemning af reaktionsskemaer, forbrændingsreaktion. Bioethanol som brændstof og CO2’s betydning som drivhusgas.
Eksperiment: Gæring af glukose og efterfølgende destillation, hvor ethanol destilleres fra.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer