Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Nat. grundf. -
Lærer(e) Eli Bolette Knudsen, Mia-Maia Stengaard Glentved, Peter Christian Andreasen
Hold 2020 nv/gr5 (gr5 nv, gr5 nv lr1, gr5 nv lr2, gr5 nv lr3)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Fødevare
Titel B Klima

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Fødevare

Fysik: Forventet læst kap 4 "kroppen som motor" NV-kompendiet 2020

Biologi: Hvad sker der med kroppen når vi spiser?
Kroppens energibalance, hvilestofskifte, Kostens energisammensætning, kostvaner og kostråd, Næringsstoffernes opbygning (kulhydrater, fedtstoffer og protein), Blodsukkerregulering, glykæmisk index.
Øvelse: Sukkerindhold i læskedrik + Måling af blodsukker før og efter indtagelse af læskedrik


Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Klima

Biologi: Hvordan kan bioethanol afhjælpe drivhuseffekten?
Cellers opbygning, Respiration og fotosyntese, Kulstofkredsløbet, Bioethanol, Enzymer
Øvelse: Påvisning af fotosyntese og respiration i vandpest dag 2
+ Gæring og enzymaktivitet

Fysik:

Kemi:
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
journal fra øvelsen fedt i chips 23-09-2020
Potfolie - biologi klima 30-09-2020
journal: destillation af alkohol 05-10-2020
NV portfolio 19-10-2020
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer