Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Nat. grundf. -
Lærer(e) Dorthe Fischer Seerup, Susan Rye Christensen, Søren Hauge Andersen
Hold 2020 nv/gr6 (gr6 nv, gr6 nv lr1, gr6 nv lr2, gr6 nv lr3)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Fødevarer
Titel B Klima

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Fødevarer

Kemi:
   Introduktion til det periodiske system, ædelgasreglen, struktur-, molekyl- og elektronprikformler
   Molekylers opbygning (molekylebyggesæt)
   Opløselighed - polære og upolære molekyler
   Fedtstoffers kemiske egenskaber
   Øvelse: Blandbarhed og opløselighed (vand, olie, ethanol, eddike, rensebenzin, salt, sukker)
   Øvelse: Bestemmelse af fedtindhold chips
   Aflevering: Bestemmelse af fedtindhold chips

Biologi:

Fysik:
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Mekanisk energi 04-09-2020
Bestemmelse af fedtindhold i chips 04-10-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Klima

Kemi:
   Organisk kemi - bidrag til forståelse af klimaændringer
   Alkaner, alkener og alkyner
   Forbrænding af carbonhydrider
   Drivhuseffekt
   Afstemning af reaktionsskemaer
   Øvelse: Gæring af glukose
   Aflevering: Opgave 8.1, 8.2, 8.3, 8.4

Biologi:

Fysik:
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Timeopgave om bioethanol og enzymer 29-09-2020
Start på gærforsøg 30-09-2020
Densitet 02-10-2020
Colaforsøg 08-10-2020
Gærforsøg 09-10-2020
Opgave 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 19-10-2020
NV portfolio 19-10-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer