Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Matematik C
Lærer(e) Anette Nielsen
Hold 2020 ma/gr1 (gr1 ma)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Lineære sammenhænge
Titel B Forløb#2

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Lineære sammenhænge

Introduktion til y=a·x+b (de fire repræsentationsformer)
Grafisk betydning af a og b (bevis)
Punkter på/over/under linjen
Lineære modeller
Lineær regression (GeoGebra)
Vurdering af model (residualplot og forklaringsgrad r^2)
Opstilling af model ud fra sproglig formulering
Skæring mellem linjer (algebraisk, grafisk)
Topunktsformlen (bevis)
To ligninger med to ubekendte (substitution og lige-store koefficienters metode)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Aflevering gr1 14-09-2020
Screening 22-09-2020
Aflevering gr2 07-10-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Forløb#2

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer