Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Matematik C
Lærer(e) Christian Bjerg Mikkelsen
Hold 2020 ma/gr2 (gr2 ma)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Lineære funktioner

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Lineære funktioner

Introduktion til y=ax+b (De fire repræsentationsformer)
Grafisk betydning af a og b.
Punkter på/over/under linjen
Lineære modeller
Lineær regression i Geogebra
Vurdering af model (residualplot og forklaringsgrad)
Skæring mellem linjer.
Topunktsformlen inkl. bevis
To ligninger med to ubekendte (substitution og lige-store koefficienters metode.)


MAT Grundforløb Carstensen, Frandsen, Lorenzen og Jørgensen s. 8 til 64
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer