Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Matematik C
Lærer(e) Martin Dan Hansen
Hold 2020 ma/gr3 (gr3 ma)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Lineære sammenhænge (grundforløb)

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Lineære sammenhænge (grundforløb)

"Stx MAT grundforløbet", Carstensen mf., Systime 2017
Kapitel 1: Lineære modeller (side 7 - 48)
Kapitel 2: Matematiske modeller (side 49 - 66)

Introduktion til y=a·x+b (de fire repræsentationsformer)
Grafisk betydning af a og b (bevis)
Punkter på/over/under linjen
Lineære modeller
Lineær regression (GeoGebra)
Vurdering af model (residualplot og forklaringsgrad r^2)
Opstilling af model ud fra sproglig formulering
Skæring mellem linjer (algebraisk, grafisk)
Topunktsformlen (bevis)
To ligninger med to ubekendte (substitution og lige-store koefficienters metode)
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Matematikaflevering 1 GR3 15-09-2020
Matematikscreening 22-09-2020
Matematikaflevering 2 GR3 05-10-2020
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer