Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Rasmus Skovdal
Hold 2020 En/gr1 (gr1 En)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Grundforløb: engelsk

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Grundforløb: engelsk

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer