Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Mette Ehrhorn
Hold 2020 En/gr3 (gr3 En)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Growing up around the World

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Growing up around the World

English Introductory Course (Grundforløbet) with Mette

Emnets titel: Growing up around the World

Emnets fokus:
I løbet af grundforløbet er der fokus på at I bliver introduceret til:
- Engelsk som et verdenssprog – historiske, geografiske og sociale sider af den engelsktalende verden
- Stemmer fra den engelsktalende verden – vi læser fiktion fra ’around the world’ med unge stemmer.
Sprogligt/grammatisk genopfrisker I reglerne for:
- Kongruens
- Genitiv
- Ordstilling

Materiale:
FICTION:
Global voices (poetry):
My Life as an Immigrant by Benny Andersen
A White American’s Lament by Marion Dane Bower

Global voices(short stories):
Pink by Judith Thompson
Pick Sticker by Ann French
Just Like That by Michael Richards
FACTS:
- English and Globalization

Evalueringsopgaverne på grundforløbet har fokus på:
1) Arbejdet med at analysere/fortolke litterære tekster
2) Forarbejde/efterarbejde med de grammatiske emner (Genitiv/kongruens/ordstilling)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer