Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Poul Gamborg Højlund
Hold 2020 En/gr6 (gr6 En)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Growing up around the world (Grundforløbet)

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Growing up around the world (Grundforløbet)

I forløbet er læst tekster fra Englands tidligere kolonilande. Teksterne er læst som introduktion til tekstanalyse og tekstanalytiske begreber.

Følgende tekster har været læst i grundforløbet:

Finderup, Anne Mette og Fog, Agnete (red.): "Worlds of English",  Aarhus. Systime, 2010

French, Ann: "Pig Sticker". In Hogstad, Kristi (red.): "New Zealand", Systime, 2017.

Nittle, Nadra Kareem: "A Brief History of South African Apartheid": "ThoughtCo" 30-9-2016. https://www.thoughtco.com/brief-history-of-south-african-apartheid-2834606

Thopmson, Judith. "Pink" (2086) in: Finderup, Anne Mette; Fog, Agnete (red.), "Worlds of English", Systime, 2010.

Richards, Michael: "Just Like that" (1987) in Engberg-Pedersen, Joanna; Grønvold, Mette og Hanne Ohland Andersen (red.). "Contexts", København, 2005.

Følgende tekst kan være læst:

Paton, Alan. "The Wasteland." 1961.1 Alsing-Børgensen, Kai; Bissenbakker, Jørgen; Henderson, Sheila & Johansem Claus (Eds.). The Lift: Basisbog for HF og Gymnasiet. 5. Oplag. Gyldendal, København. 1993.

Endvidere er der arbejdet med ordstilling, kongruens og genitiv
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer