Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Peter Bøgsted Knudsen
Hold 2020 DA/gr3 (gr3 DA)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Syndefaldet

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Syndefaldet

Der er læst tekster der alle skal/kan perspektiveres til syndefaldsmyten:
- uddrag fra 2.mosebog (syndefaldsmyten)
- "Den Lille Rødhætte" (Grimm)
- "Den Lilla Møghætte" (Rune T.Kidde)
- "Ringen" (Karen Blixen)
- "German Gladensvend" (folkevise)
- "Paradisæblerne" (Martin A. Hansen)
- "Far och jag" (Pär Lagerkvist)

Der har været fokus på nykritisk tekstanalyse og basal tilgang til prosaanalyse med inddragelse af analyseområderne: genre, komposition, person: fortæller, synsvinkel, fremstilling, Tid: fortalt tid, fortælletid, tema og budskab.

Teksterne er blevet perspektiveret til syndefaldsmyten i forhold til tema og budskab.

Der er ligeledes blevet arbejdet med analysespørgsmål til teksterne ud fra "HV-modellen":
Hvem? (Hovedpersoner, bipersoner etc. – og deres relationer)
Hvad? (Komposition: Inddel teksten op i mindre tekstpassager. Giv dem eventuelt en overskrift)
Hvor? (Stedsangivelse)
Hvornår? (Tidsangivelse)
Hvordan? (Genre, stil og metrik: strofer og vers)
Hvorfor? (Tema og budskab)

Eleverne har afleveret en skriftlig stil i grupper (makkerskaberne) om "Ringen" ud fra følgende opgaveformulering:
Stil om Karen Blixens ”Ringen” (1958)

• I skal skrive 2-3 sider med tekstfonten Times New Roman skriftstørrelse 12 og 1,5 linjeafstand.
I skal skrive en stil om Karen Blixens ”Ringen” (1958). I stilen skal I have fokus på præsentation af tekst, resumé, brug af citater og perspektivering.Gør følgende:
1. Præsentér teksten.
2. Lav et kort resumé af teksten på max. 10-15 linjer.
3. Lav en personkarakteristik af hovedpersonen Lise. I din karakteristik skal du komme ind på hovedpersonens udvikling og den særlige betydning, som mødet med tyven i skoven har. Du skal også komme ind på novellens slutning. I din karakteristik skal du som minimum inddrage tre citater. Du skal bruge nedenstående citat, og skal derudover selv vælge to eller flere citater:
"I en næsten umærkelig bevægelse sparkede han den fra sig. Så løftede han øjnene og så hende igen i ansigtet. Således blev de stående, hun vidste ikke hvor længe. Hun følte at i denne stund skete der noget, alt blev forandret." (s. 78, linje 37- s. 79, linje 2)
4. Perspektivér til sidst til en anden tekst i "Syndefalds- kompendiet" idet du inddrager tekstens tema.
5. Læs korrektur:
• Få din tekst læst højt.
• Tjek, at du har sat punktummer, og ret stavefejl.
6. Aflevér din opgave til tiden på Lectio


        Gr3 dansk v/PK september 2020

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
"Ringen" - Analyserende artikel 08-10-2020
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer