Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Sabrina Buch Hansen
Hold 2020 DA/gr4 (gr4 DA)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Intro_ Syndefaldsmyten

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Intro_ Syndefaldsmyten

Eleverne introduceres for tekstanalytiske begreber.
Syndefaldsmyten bruges som en tematisk sammenhæng i forløbets tekster.
Eleverne introduceres yderligere for den analyserende artikel som tekstgenre.

Der læses følgende kanonforfattere:
Karen Blixen: Ringen
Martin A. Hansen: Paradisæblerne.

Primær litteratur:
German Gladensvend
Charles Perrault: Rødhætte (1697)
Karen Blixen: Ringen (1958)
Martin A. Hansen: Paradisæblerne (1963)
Pär Lagerkvist: Far och Jag. (1924)

Bibelen. 2. mosebog. Kap.2,4-3,24 Syndefaldet.


Sekundær Litteratur:

Håndbog til Dansk:
Om tekstanalyse: s. 38-70 ( omfang 32 sider)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer